Alois Neurath

Narozen: v roce 1886

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

NEURATH Alois

V. voleb. kraj

K, KL

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1090, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 13, I.

Byl členem výb. rozp. - Stál. - soc.-pol. a zahr.

Přestal býti členem klubu poslanců komunistické strany v Československu a stal se členem klubu poslanců komunistické strany Československa (Leninovců) 3. VI. 1929.

201, 6. VI. 1929; 3, VIII.

Návrhy:

podle § 46, odst. 2 jedn. ř., aby se ministerský předseda dostavil do dnešní schůze poslanecké sněmovny a podal zprávu o stanovisku vlády k fašistickým provokacím.

26, 1. VI. 1926; 1340, II.

Řeč v rozpravě:

o vlád. prohlášení min. předs. dr Švehly z 18. XII. 1925.

5, 19. XII. 1925; 143, I.

o změně celního sazebníku (t. 360);

29, 10. VI. 1926; 1577, II.

o zákonu o organisaci politické správy a o zákonu o volbách zemských a okresních zastupitelstev (t. 1101 a 1102).

93, 1. VII. 1927; 2207, IV.

o zákonu o stavebním ruchu (t. 1484), o ochraně nájemníků (t. 1485) a o odkladu exekučního vyklizení místností (t. 1486)

136, 16. III. 1928; 44, VI.

o zákonu o zahlazení odsouzení (t. 1549); obírá se policejní praksí v souvislosti se stávkami.

140, 12. VI. 1928; 50, VI.

o prohlášení náměstka předsedy vlády dr Šrámka z 6. IX. 1928 o zvýšení ceny cukru.

158, 7. IX. 1928; 29, VI.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813), o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí dne 9. X. 1928.

167, 22. X. 1928; 28, VII.

o zákonu o četnickém kázeňském a kárném právu, odnětí četnické hodnosti, přeložení do výslužby v řízení správním a o umísťování superarbitrovaných četnických gážistů mimo služební třídy (t. 2189); mluví o sociálním sporu mezi dělníky a firmou Optimit v Odrách.

203, 11. VI. 1929; 16, VIII.

o úmluvě mezi RČS a královstvím SHS mezi věřiteli a dlužníky o pohledávkách ve starých rakousko-uherských korunách (t. 2304 a 2398); mluví o československé justici.

212, 26. VI. 1929; 18, VIII.

Žádost ve věcech imunity:

zemsk. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti, spáchaný článkem "Beznadějná věc", uveřejněným v časopise "Rudé Právo" ze dne 18. VI. 1925 proti Jaroslavu Roučkovi).

5, 19. XII. 1925; 132, I.

zpr. t. 131; zprav. A. Kříž;

vydán: 23, 26. V. 1926; 1265, II.

kraj. s. v Liberci (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky).

6, 21. XII. 1925; 173, I.

zpr. t. 904; zprav. V. Votruba;

nevydán 122, 19. I. 1928; 24, V.

zemsk. tr. s. v Praze (zločin podle § 2, odst. 2 zákona na ochranu republiky ze dne 19. III. 1923, č. 50 Sb. z.)

19, 6. V. 1926; 1102, II.

zpr. t. 378; zprav. dr Daněk;

vydán: 122, 19. I. 1928; 28-30, V.

zem. trest. s. v Praze (zločiny, pokud se týče přestupky podle § 10, č. 1 a § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky a zločiny podle § 85 a), b) a § 87 tr. z.).

38, 23. VI. 1926; 2519, II.

zpr. t. 520 a 523; zprav. dr Halla;

nevydán 41, 25. VI. 1926; 2659, II.

kraj. s. v Litoměřicích (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky).

102, 25. X. 1927; 17, V.

zpr. t. 2083; zprav. dr Halla;

nevydán 205, 13. VI. 1929; 45, VIII.

kraj. s. ve Znojmě (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky).

128, 7. II. 1928; 8, V.

zpr. t. 2148; zprav. J. Tůma;

nevydán 206, 14. VI. 1929; 45, VIII.

kraj. s. v Chebu (přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky).

160, 17. IX. 1928; 5, VI.

Volán k pořádku:

90, 27. VI. 1927; 1853, 1854, IV.ISP (příhlásit)