Josef Netolický

Narozen: v roce 1870
Zemřel: v roce 1942

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

NETOLICKÝ Josef

II. voleb. kraj.

ČS

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 13, I.

Byl členem výb. rozp. a živn.

Návrhy:

na zestátnění živnostenského školství pokračovacího, t. 38.

7, 16. II. 1926; 265, I.

ohledně rychlé pomoci krajům v povodí Labe na českém východě živelní povodní poškozeným, t. 145.

12, 4. III. 1926; 536, I.

na reformu předpisů živnostenského řádu o organisaci odborných společenstev a povinných jednot (č. 227 ř. z. ze dne 20. XII. 1859), t. 440.

35, 18. VI. 1926; 2216, II.

na poskytnutí pomoci postiženým katastrofální povodní na Pardubicku, t. 475.

37, 22. VI. 1926; 2466, II.

na poskytnutí vydatné pomoci obyvatelstvu okresů holického, pardubického a Českomoravské vysočiny, postiženému živelními pohromami, t. 1067.

86, 14. VI. 1927; 1620, IV.

na poskytnutí dostatečné náhrady vodním přívalem poškozeným zemědělcům v obcích Vejvanovicích, Uhřeticích, Lhotě Uhřetické, Mněticích, Černé atd. v politickém okresu Chrudim a Pardubice, t. 1601.

143, 15. VI. 1928; 4, VI.

na doplnění § 15 ž. ř. a § 22 ž. z., č. 259 Sb. z. ze dne 10. X. 1924, t. 2391.

212, 26. VI. 1929; 4, VIII.

5 pozměňov. návrhů k osnově zákona, kterým se pozměňuje zákon ze dne 21. XII. 1923, č. 268 Sb. z., o dani z obratu a dani přepychové a prodlužuje jeho platnost (t. 757) k §§ 4, 10, 19, 23 a 49.

57, 10. XII. 1926; 1320, III.

10 pozměňov., 1 doplňov. a 1 event. návrh k osnově zákona o přímých daních (t. 1000) k hlavě II-III.

82, 10. V. 1927; 1438-1446, IV.

13 pozměňov. a 3 event. návrhy k osnově zákona o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007) k §§ 1, 3-8, 10, 11, 18, 23, 29.

82, 10. V. 1927; 1531-1538, IV.

pozměňov. návrh k osnově zákona proti nekalé soutěži (t. 1078) k § 14.

89, 24. VI. 1927; 1816, IV.

Resoluce:

2 resol. k osnově zákona, kterým se pozměňuje zákon ze dne 21. XII. 1923, č. 268 Sb. z., o dani z obratu a dani přepychové a prodlužuje jeho platnost (t. 757), stran paušalování všech předmětů obchodu a výroby a způsobu vypočítávání čistého zisku podniku dle daně obratové.

57, 10. XII. 1926; 1320, III.

Zpravodajem:

živn. výb. zpr. t. 120 (dohoda o vyclívání anglických reklamních tiskopisů mezi RČS a Spoj. Král. Velké Britanie a Irska ze dne 1. II. 1926)

12, 4. III. 1926; 569, I.

živn. výb. zpr. t. 149 (prozatímní obchodní úmluva mezi RČS a Španělskem ze dne 29. VII. 1925)

16, 17. III. 1926; 1010, doslov 1014, I.

živn. výb. zpr. t. 123 (úmluva o zjednodušení celních formalit ze dne 3. XI. 1923 sjednaná v Ženevě)

16, 17. III. 1926; 1015, I.

živn. výb. zpr. t. 417 (změna §§ 82 a 54 živn. řádu a § 70 živn. zákona pro území Slovenska a Podk. Rusi)

38, 23. VI. 1926; 2510, II.

živn. výb. zpr. t. 516 (obchodní úmluva s republikou Polskou, sjednaná a podepsaná ve Varšavě dne 23. IV. 1925)

41, 25. VI. 1926; 2586, II.

živn. výb. zpr. t. 713 (změna §§ 82 a 54 živn. řádu a § 70 živn. zákona pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi); prodloužení lhůty.

57, 10. XII. 1926; 1374, III.

živn. výb. zpr. t. 1577 (zákon, kterým se mění §§ 82 a 54 živn. řádu a § 70 živn. zákona pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi); doporučuje návrh na prodloužení lhůty.

141, 13. VI. 1928; 5, VI.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o podomním obchodu (t. 148).

13, 11. III. 1926; 614, I.

o změně celního sazebníku (t. 360)

30, 11. VI. 1926; 1722, II.

o dani z cukru (t. 456) a dani z lihu (t. 455)

37, 22. VI. 1926; 2428, II.

o změně a prodloužení platnosti zákona o dávkách za úřední výkony ve věcech správních a zákona o dani z obratu a dani přepychové (t. 756 a 757).

56, 9. XII. 1926; 1256, III.

o zákonech o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007), o stabilisačních bilancích (t. 1002) a o přímých daních (t. 1000); rozprava podrobná, část první.

80, 5. V. 1927; 1083, IV.

o zákonu proti nekalé soutěži (t. 1078)

89, 24. VI. 1927; 1808, IV.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

112, 2. XII. 1927; 18, V.

o zákonu o směnečném poplatku (t. 1527); obírá se poměry v samosprávě.

139, 23. III. 1928; 37, VI.

o zákonu, kterým se povoluje vrácení daně z obratu nebo přepychové a daně přepravní vývozním podnikům průmyslovým (t. 1862)

174, 8. XI. 1928; 72, VII.

o zákonu o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách (t. 1955).

180, 19. XII. 1928; 29, VII.

o vládním prohlášení předsedy vlády a ministra národní obrany Fr. Udržala ze 4. VI. 1929.

202, 7. VI. 1929; 3, VIII.

Interpelace:

naléhavá, o daňové reformě a úlevách daňových pro živnostníky a zemědělce, t. 463.

41, 25. VI. 1926; 2661, II.

odpov. t. 442/XXVII.

43, 15. X. 1926; 33, III.

naléhavá, jak se provádí zákon ze dne 15. VI. 1927, č. 77 Sb. z., o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy, t. 1659.

172, 6. XI. 1928; 36, VII.

odpov. t. 1818.

173, 7. XI. 1928; 114, VII.

naléhavá, ve věci obecních rozpočtů na rok 1928, t. 1833.

180, 19. XII. 1928; 3, VII.

odpov. t. 1943.

181, 20. XII. 1928; 6, VII.

naléhavá, o výbuchu v Semtíně ve dnech 26. a 29. IV. t. r., t. 2274.

201, 6. VI. 1929; 53, VIII.

odpov. t. 2289.

202, 7. VI. 1929; 3, VIII.

o předpisování a vymáhání daní i reformě daňové, t. 68/I.

7, 16. II. 1926; 263, I.

odpov. t. 562/X.

43, 15. X. 1926; 35, III.

zda podá min. sociální péče zákon, jímž zlepšeno by bylo postavení válečných invalidů-učitelů, t. 724/XVIII.

56, 9. XII. 1926; 1229, III.

odpov. t. 957/XXIV.

77, 3. V. 1927; 859, IV.

o neodůvodněném předpisování obratové daně sezonním dělníkům v Koutech a Plachové Lhotě berní správou v Sedlčanech, t. 946/VIII.

73, 5. IV. 1927; 557, IV.

odpov. t. 1076/XVII.

93, 1. VII. 1927; 2146, IV.

pro jednání okr. politické správy v Lanškrouně proti usnesení obecních zastupitelstev v Ústí nad Orlicí a v České Třebové ve věci novelisace sociálního pojištění, t. 1471/IV.

133, 13. III. 1928; 7, VI.

odpov. t. 1587/IX.

152, 11. VII. 1928; 26, VI.

o živnostenských pokračovacích školách a IV. ročníku škol občanských, t. 1847/XVI.

173, 7. XI. 1928; 113, VII.

odpov. t. 2095/VI.

192, 20. III. 1929; 8, VIII.

ve věci zákona o pojištění osob samostatně výdělečně hospodařících, t. 1847/XVIII.

173, 7. XI. 1928; 113, VII.

odpov. t. 2255/VIII.

200, 4. VI. 1929; 6, VIII.

o zrušení některých okr. soudů, t. 2025/X.

187, 6. III. 1929; 7, VII.

odpov. t. 2178/XVI.

194, 25. IV. 1929; 13, VIII.

o dodávkách obuvi, t. 2048/XV.

192, 20. III. 1929; 7, VIII.

o nedoplatcích daňových, t. 2048/XVI.

192, 20. III. 1929; 7, VIII.

o zneužití úřední moci některými úředníky zemského finančního ředitelství v Praze, t. 2313/VI.

210, 24. VI. 1929; 2, VIII.

Žádost ve věcech imunity:

zem. trest. s. v Praze (zločiny, pokud se týče přestupky podle § 10, č. 1 a § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

38, 23. VI. 1926; 2519, II.

zpr. t. 520 a 523; zprav. dr Halla;

nevydán 41, 25. VI. 1926; 2659, II.ISP (příhlásit)