Ivan Mondok

Narozen: v roce 1893
Zemřel: v roce 1941

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MONDOK Ivan

XXII. voleb. kraj

K

Volba verifikována 61, 15. II. 1927; 1584, III.

Slib vykonal 7, 16. II. 1926; 257, I.

Byl členem výb. soc.-pol.

Návrhy:

na poskytnutí okamžité dostatečné pomoci obyvatelstvu Podkarpatské Rusi postiženému živelní pohromou, t. 1211.

102, 25. X. 1927; 17, V.

doplň. návrh k osnově zákona o úpravě platů duchovenstva (t. 429).

36, 19. VI. 1926; 2360, II.

Řeč v rozpravě:

o úpravě poměrů družstev na Podkarpatské Rusi (t. 510).

41, 25. VI. 1926; 2565, II.

o vládních prohlášeních min. předsedy dr Švehly a min. fin. dr Engliše ze 14. X. 1927 a o naléhavých interpelacích v otázkách hospodářských t. 585, 586, 587, 588, 591, 592 a 594.

45, 20. X. 1926; 212, III.

o prozatímní úpravě obchodních styků mezi RČ. a republikou Tureckou z 30. IX. 1926 a o dodatkovém protokolu k obchodní smlouvě mezi RČ. a Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou z 28. XII. 1925 (t. 768 a 769); protestuje proti rozdanému návrhu na reformu veřejné správy.

61, 15. II. 1927; 1634, III.

o zákonu o organisaci politické správy a o zákonu o volbách zemských a okresních zastupitelstev (t. 1101 a 1102); rozprava podrobná.

92, 30. VI. 1927; 2110, IV.

o zákonu o potulných cikánech a podobných tulácích (t. 1167).

101, 14. VII. 1927; 2665, IV.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

110, 30. XI. 1927; 50, V.

o zákonu o reorganisaci vysoké školy obchodní v Praze (t. 524); mluví o dělnictvu na Podkarpatské Rusi.

195, 26. IV. 1929; 13, VIII.

o zákonu o prodeji vína vlastní výroby držiteli vinohradů a ovocných sadů na Slovensku a Podkarpat. Rusi (t. 2208); mluví o historii připojení Podkarpatské Rusi k čsl. státu a o stávajících tam poměrech.

199, 24. V. 1929; 29, VIII.

Interpelace:

naléhavá, o zrušení státního občanství dr Alexandra Badana, advokátního koncipienta a redaktora "Karpatské Pravdy" v Užhorodě, t. 332.

33, 16. VI. 1926; 1856, II.

odpov. t. 451/I.

34, 17. VI. 1926; 2182, II.

naléhavá, že censura zabavujíc č. 41 ze dne 17. X. 1926 "Karpatské Pravdy", ukrajinského orgánu komunistické strany československé, dopustila se přestupku a jednala nezákonně, t. 655.

58, 15. XII. 1926; 1436, III.

odpov. t. 725/XV. 1465, III.

naléhavá, o rychlé pomoci pohořelým v Jasině, t. 976.

89, 24. VI. 1927; 1772, IV.

odpov. t. 1009. 1772, IV.

naléhavá, o neustálé a neoprávněné konfiskační praksi vládní censury v Užhorodě, t. 981.

89, 24. VI. 1927; 1772, IV.

odpov. t. 998. 1772, IV.

naléhavá, o neustálém a ničím neodůvodněném zabavení č. 42 ze dne 24. X. a č. 44 ze dne 7. XI. "Karpatské Pravdy", orgánu komunistické strany Československa na Zakarpatské Ukrajině, t. 1004.

89, 24. VI. 1927; 1772, IV.

odpov. t. 1031. 1773, IV.

naléhavá, o skandálním jednání rumunských pohraničních úřadů a o škodách, které tím utrpěli občané z tiačevského okresu, t. 1406.

124, 25. I. 1928; 55, V.

odpov. t. 1436.

125, 26. I. 1928; 50, V.

naléhavá, že chustský policejní komisař terorisuje dělníky a vyhrožuje, že bude organisovati stávkokazy, t. 1563.

149, 27. VI. 1928; 88, VI.

odpov. t. 1639.

150, 28. VI. 1928; 65, VI.

o zabavení týdeníku "Karpatská Pravda", orgánu komunistické strany v Československu, vycházejícího v Užhorodě, t. 354/II.

33, 16. VI. 1926; 1856, II.

odpov. t. 564/I.

43, 15. X. 1926; 35, III.

že užhorodské policejní ředitelství zakázalo kolportovati č. 5 časopisu "Karpatská Pravda" ze dne 1. IV. 1926, t. 354/IV.

33, 16. VI. 1926; 1856, II.

odpov. t. 1221/II.

104, 23. XI. 1927; 11, V.

o zabavení č. 13 "Karpatské Pravdy", orgánu XXIV. kraje KSČ ze dne 4. IV. 1026, t. 354/VI.

33, 16. VI. 1926; 1856, II.

odpov. t. 564/II.

43, 15. X. 1926; 35, III.

o zabavení č. 14 "Karpatské Pravdy", orgánu XXIV. kraje KSČ ze dne 11. IV. 1926, t. 1017/XIII.

86, 14. VI. 1927; 1618, IV.

odpov. t. 1197/II.

102, 25. X. 1927; 13, V.

o zabavení č. 20 "Karpatské Pravdy", orgánu XXIV. kraje KSČ ze dne 23. V. 1926, t. 1017/XIV.

86, 14. VI. 1927; 1618, IV.

odpov. t. 1197/I.

102, 25. X. 1927; 13, V.

o neslýchané provokaci policejních orgánů v Užhorodě dne 15. XII. 1926, t. 1198/V.

102, 25. X. 1927; 13, V.

odpov. t. 1408/II.

125, 26. I. 1928; 3, V.

že komunističtí sedláci v obci Dusině ve svaljavském okrese jsou terorisováni správními úřady, t. 1433/I.

128, 7. II. 1928; 6, V.

odpov. t. 1587/I.

152, 11. VII. 1928; 25, VI.

o věznění a odsuzování dětí a žen, t. 1569/I.

140, 12. VI. 1928; 14, VI.

o bezprávném zabavení 20. čísla "Karpatské Pravdy", t. 1580/IX.

146, 22. VI. 1928; 3, VI.

odpov. t. 1732/XVII.

158, 7. IX. 1928; 4, VI.

o neustálém a soustavném zabavování užhorodského týdeníku "Karpatská Pravda", t. 1956/II.

182, 14. II. 1929; 7, VII.

odpov. t. 2178/XXIX.

194, 25. IV. 1929; 14, VIII.

o obecných školách ve 3 obcích svaljavského okresu, t. 2206/XXII.

198, 23. V. 1929; 9, VIII.

o teroru chustské policie vůči dělnické mládeži, t. 2206/XXIII.

198, 23. V. 1929; 9, VIII.

Žádost ve věcech imunity:

pres. sbor. s. v Užhorodě (přečin podle § 24, č. 4 zák. čl. XIV z r. 1914).

19, 6. V. 1926; 1103, II.

zpr. t. 431; zprav. dr Ravasz;

nevydán 65, 17. III. 1927; 174, IV.

soud. stol. v Užhorodě (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5 a podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky, jichž se dopustil dne 21. III. 1926 na schůzi v Rozvigově).

43, 15. X. 1926; 42, III.

zpr. t. 814; zprav. V. Votruba;

nevydán 104, 23. XI. 1927; 35, V.

zemsk. tr. s. v Praze (zločin podle § 15, č. 3 a § 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky).

120, 17. I. 1928; 11, V.

zpr. t. 1852; zprav. dr Ravasz;

vydán: 188, 7. III. 1929; 34, VII.

soud. stol. v Užhorodě (přečin utrhání na cti podle § 2, § 3, odst. II, č. 1 a § 4, odst. II zák. čl. XLI z r. 1914).

140, 12. VI. 1928; 19, VI.

soud. stol. v Berehově (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky a přestupek podle čl. C, č. 2 výnosu uherského ministerstva vnitra z 30. IX. 1913, č. 7430 B. M.).

146, 22. VI. 1928; 4, VI.

soud. stol. v Chustu (přečiny podle § 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky).

172, 6. XI. 1928; 7, VII.

soud. stol. v Užhorodě (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky).

172, 6. XI. 1928; 7, VII.

okres. s. v Karlíně (přestupek podle §§ 3 a 19 zákona shromažďovacího).

179, 19. XII. 1928; 2, VII.

zpr. t. 2151; zprav. V. Košek;

nevydán 196, 2. V. 1929; 46, VIII.

Volán k pořádku:

12, 4. III. 1926; 540, I.

13, 11. III. 1926; 650, 651, 684, I.

90, 27. VI. 1927; 1852, IV.ISP (příhlásit)