JUDr. Martin Mičura

Narozen: v roce 1883

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MIČURA Martin, dr.

XVII. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 5, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 13, I.

Byl členem výb. im. - soc.-pol. a ústav.-práv.

Návrhy:

pozměň. návrh k osnově zákona o úpravě platových a služebních poměrů učitelstva (t. 334) k § 1.

34, 17. VI. 1926; 2127, II.

3 pozměň. návrhy k osnově zákona o úpravě platů duchovenstva (t. 429).

36, 19. VI. 1926; 2359/60, II.

Resoluce:

3 resol. k osnově zákona o úpravě platů duchovenstva (t. 429), stran záloh na kongruu, podpor duchovním k službě neschopným a úpravy poměrů učitelstva veřejných škol.

36, 19. VI. 1926; 2361-2, II.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpráva ústní k t. 429 (úprava platů duchovenstva).

35, 18. VI. 1926; 2218, II.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1927 (t. 670); skup. polit.

52, 24. XI. 1926; 654, III.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260) a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. X. 1927.

106, 25. XI. 1927; 51, V.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813), skup. polit., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

167, 22. X. 1928; 42, VII.

Prohlášení:

jménem čsl. strany lidové za rozpravy o prohlášení náměstka předsedy vlády dr Šrámka ze 24. I. 1928 o případu svatogotthardském (pašování zbraní do Maďarska).

123, 24. I. 1928; 38, V.

Dotazy:

o systemisaci míst pro státní zemědělskotechnickou službu na Slovensku.

61, 15. II. 1927; 1588, III.

o agitaci ředitele měšťanské školy v Sabinově J. Douši a učitelky A. Kolářové proti tělocvičné jednotě "Orel".

99, 12. VII. 1927; 2588, IV.

odpov. 120, 17. I. 1928; 7, V.

o zřízení vojenské střelnice v Závodí u Žiliny.

143, 15. VI. 1928; 3, VI.

odpov. 176, 13. XII. 1928; 8, VII.

o nedostatečném přidělování nákladních železničních vozů na Slovensku.

158, 7. IX. 1928; 3, VI.

odpov. 183, 15. II. 1929; 3, VII.

o poskytnutí okamžité podpory požárem postiženému obyvatelstvu ve Vočiciach.

165, 18. X. 1928; 5, VII.

odpov. 191, 13. III. 1929; 4, VII.

o šíření tiskovin, útočících na církev a katolické náboženství učitelským sborem na státní měšťanské škole v Nitře.

202, 7. VI. 1929; 54, VIII.ISP (příhlásit)