JUDr. Alfréd Meissner

Narozen: v roce 1871
Zemřel: v roce 1950

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MEISSNER Alfred, dr.

I A. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 13, I.

Byl členem výb. rozp. - Stál. a ústav.-práv.

Návrhy:

pozměň. návrh k osnově zákona o úpravě platových a služebních poměrů státních zaměstnanců (t. 333) k § 40.

34, 17. VI. 1926; 2115, II.

2 pozměň. návrhy k osnově zákona o právu původském (t. 447) k §§ 23 a 35.

38, 23. VI. 1926; 2509, II.

pozměň. návrh k osnově zákona o volebním právu příslušníků branné moci a četnictva (t. 893), stran názvu a úvodní formule.

71, 30. III. 1927; 441, IV.

131 pozměň., 8 doplň. a 28 event. návrhů k osnově zákona o přímých daních (t. 1000) k hlavě I-II, VIII-X.

82, 10. V. 1927; 1419-1487, IV.

1 pozměň. a 2 doplň. návrhy k osnově zákona o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007) k §§ 3 a 8.

82, 10. V. 1927; 1532-5, IV.

43 pozměň., 6 doplň. a 32 event. návrhů k osnově zákona o organisaci politické správy (t. 1101).

93, 1. VII. 1927; 2214-2256, IV.

9 pozměň., 1 doplň. a 4 event. návrhy k osnově zákona o volbách zemských a okresních zastupitelstev (t. 1102).

93, 1. VII. 1927; 2256-2262, IV.

pozměň. návrh k osnově zákona o cestovních pasech (t. 1529) k § 7.

139, 23. III. 1928; 32, VI.

1 pozměň. a 1 event. návrh k osnově zákona, kterým se mění hlava II., odst. 1. zákona ze 14. VII. 1927, č. 125 Sb. z., o organisaci politické správy (t. 1644) k § 1.

150, 28. VI. 1928; 55, VI.

13 pozměň., 6 doplň. a 2 event. návrhy k osnově zákona o četnickém kázeňském a kárném právu, odnětí četnické hodnosti, přeložení do výslužby v řízení správním a o umísťování superarbitrovaných četnických gážistů mimo služební třídy (t. 2189).

206, 14. VI. 1929; 17-22, VIII.

1 formál. a 1. event. návrh k osnově zákona o zřízení nucených pracovních kolonií a o změně některých ustanovení trestního práva (t. 1350) na přechod k pořadu a vrácení osnovy výb. ústav.-práv. a rozp.

126, 31. I. 1928; 18-19, V.

aby posl. sněmovna se usnesla, že setrvává na svém původním usnesení o vládním návrhu zákona o zahlazení odsouzení (t. 1549).

141, 13. VI. 1928; 4, VI.

aby se přes osnovu zákona, kterým se mění hlava II, odst. 1. zákona ze 14. VII. 1927, č. 125 Sb. z., o organisaci politické správy (t. 1644) přešlo k pořadu.

150, 28. VI. 1928; 55, VI.

Resoluce:

k osnově zákona o organisaci politické správy (t. 1101), stran ustavení sněmu na Podkarpatské Rusi.

93, 1. VII. 1927; 2256, IV.

k osnově zákona, kterým se stanoví doba nové organisace pro krajské soudy v Písku a v Plzni (t. 1416), stran obsazení soudcovských míst u krajského soudu v Klatovech a povýšení města Klatov do vyšší třídy činovného.

127, 1. II. 1928; 20, V.

k osnově zákona, kterým se doplňují a mění některá ustanovení zákonů o soudním řízení ve věcech občanských a v řízení exekučním (t. 2046), stran zlepšení poměrů soudců a soudního personálu a poskytnutí drahotní výpomoci veškerým státním zaměstnancům.

189, 8. III. 1929; 23, VII.

k osnově zákona o četnickém kázeňském a kárném právu, odnětí četnické hodnosti, přeložení do výslužby v řízení správním a o umísťování superarbitrovaných četnických gážistů mimo služební třídy (t. 2189) o 14 bodech, v nichž podává směrnice na zlepšení hmotných poměrů četnictva.

206, 14. VI. 1929; 23, VIII.

Zpravodajem:

ústav,-práv. výb. zpr. t. 428 (trestní stíhání presidenta republiky a členů vlády).

38, 23. VI. 1926; 2511, II.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předsedy dr Švehly z 18. XII. 1925.

6, 21. XII. 1925; 184, I.

o dani z cukru (t. 456) a dani z lihu (t. 455).

37, 22. VI. 1926; 2456, II.

o zákonech o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007), o stabilisačních bilancích (t. 1002) a o přímých daních (t. 1000).

79, 4. V. 1927; 977, IV.

o zákonu o organisaci politické správy a o zákonu o volbách zemských a okresních zastupitelstev (t. 1101 a 1102).

91, 28. VI. 1927; 1961, IV.

o zákonu o zřízení nucených pracovních kolonií a o změně některých ustanovení trestního práva (t. 1350).

125, 26. I. 1928; 37, V.

o zákonu, kterým se mění hlava II, odst. 1. zákona ze 14. VII. 1927, č. 125 Sb. z., o organisaci politické správy (t. 1644).

149, 27. VI. 1928; 50, VI.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813), o prohlášení ministra financí dr Engliše ze dne 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

166, 19. X. 1928; 45, VII.

o prohlášení náměstka předsedy vlády dr Šrámka o politické situaci (volby do zemských zastupitelstev).

178, 18. XII. 1928; 36, VII.ISP (příhlásit)