Ján Matík

Narozen: v roce 1880

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MATÍK Ján

XXI. voleb. kraj

HL

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1091, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 12, I.

Byl členem výb. rozp. - soc.-pol. - zásob. a zeměd.

Resoluce:

k osnově zákona, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777), stran novely k zákonu ze 6. VI. 1924, č. 128 Sb. z.

164, 21. IX. 1928; 143, VI.

Řeč v rozpravě:

o vlastní imunitní záležitosti (udělení důtky A. Šoltysovi).

6, 21. XII. 1925; 237, I.

Žádost ve věcech imunity:

stížnost na A. Šoltyse podle § 51 jedn. ř.

4, 18. XII. 1925; 98, I.

projednána 6, 21. XII. 1925; 237, I.

župana župy Košické (přestupek nařízení býv. ministerstva maďarského ze dne 28. IV. 1848, č. 216, a nařízení ministra pro správu Slovenska č. 4516 ze dne 6. VI. 1920; neohlášení schůze).

9, 18. II. 1926; 303, I.

zpr. t. 346; zprav. dr Slávik;

nevydán 58, 15. XII. 1926; 1460-1, III.

sedrie v Košicích (přečin podle § 18, č. 1, 2 a 3 (dvojnásobný) a přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 2 a 3 zákona na ochranu republiky ze dne 19. III. 1923, č. 50 Sb. z., jichž se dopustil výroky na schůzích dne 3. II. 1924 v Kucanech a Petrikovcích a 17. II. 1924 v Kravjanech).

11, 25. II. 1926; 475, I.

žádost odvolána 131, 10. II. 1928; 53, V.

sedrie v Košicích (přečiny podle § 14, č. 3 zákona na ochranu republiky a § 4, odst. II zák. čl. XL z r. 1914).

75, 26. IV. 1927; 669, IV.

zpr. t. 1369; zprav. dr Daněk;

nevydán 142, 14. VI. 1928; 44, VI.

sedrie v Košicích (přečin podle § 14 č. 3 zákona na ochranu republiky).

120, 17. I. 1928; 11, V.

zpr. t. 1923; zprav. J. Tůma;

nevydán 193, 21. III. 1929; 7, VIII.

župana župy Košické (přestupek podle hlavy C, č. 1 nařízení býv. uher. min. vnitra č. 7430 ze dne 30. IX. 1913).

140, 12. VI. 1928; 19, VI.

zpr. t. 1922; zprav. dr Ravasz;

nevydán 193, 21. III. 9129; 7, VIII.

soud. stol. v Košicích (přečin urážky na cti podle § 2, § 3, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914).

165, 18. X. 1928; 7, VII.

sedrie v Bratislavě (přečin pomluvy podle § 1, § 3, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914).

165, 18. X. 1928; 7, VII.

sedrie v Bratislavě (přečin urážky na cti podle § 2, § 3, odst. II, č. 1, § 4, odst. II zák. čl. XLI z r. 1914 ca dr M. Zibrin).

176, 13. XII. 1928; 15, VII.

soud. stol. v Košicích (přečin urážky na cti podle § 2, § 4, odst. II zák. čl. XLI z r. 1914 ca M. Martinko).

176, 13. XII. 1928; 15, VII.

okres. úřadu v Prešově (přestupek zákona shromažďovacího).

182, 14. II. 1929; 11, VII.

okres. úřadu v Prešově (přestupek proti předpisům o konání shromáždění).

194, 25. IV. 1929; 15, VIII.

Volán k pořádku:

3, 18. XII. 1925; 35, I.ISP (příhlásit)