František Machník

Narozen: v roce 1886
Zemřel: v roce 1967

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MACHNÍK František

VIII. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 12, I.

Byl členem výb. br. - in. - kult. - rozp. a soc.-pol.

Návrhy:

na pomoc postiženým požárem v obci Věšíně, pol. okres Blatná, t. 1784.

161, 18. IX. 1928; 3, VI.

Resoluce:

6 resol. k osnově zákona o úpravě platových a služebních poměrů učitelstva (t. 334) týkajících se: míst okresních školních inspektorů, pomocných škol, cvičných učitelů, živnostenských pokračovacích škol, postavení okresních školních inspektorů a platových nesrovnalostí učitelů občan. škol.

33, 16. VI. 1926; 1860-1, II.

k osnově zákona o úpravě platových a služebních poměrů státních zaměstnanců (t. 333), stran služebních přídavků profesorů státních průmyslových a zemědělských škol.

34, 17. VI. 1926; 2127, II.

k osnově zákona o dani z lihu (t. 455), aby vláda použila výnosu daně lihové k úpravě služebních přídavků profesorů státních průmyslových, obchodních a zemědělských škol, a inspektorů živnostenských pokračovacích a zemědělských škol.

38, 23. VI. 1926; 2500, II.

Zpravodajem:

kult. výb. zpr. t. 2113 (zákon o Národním divadle v Praze)

192, 20. III. 1929; 25, doslov 56, VIII.

vyjádření o resol. 193, 21. III. 1929; 6, VIII.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro r. 1927 (t. 670); skup. hospod.

54, 26. XI. 1926; 1003, III.ISP (příhlásit)