Josef Macek

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MACEK Josef, dr.

I B. voleb. kraj.

ČSD

Nastoupil za Chalupu Albína, jenž se vzdal mandátu.

Volba verifikována 140, 12. VI. 1928; 6, VI.

Slib vykonal 138, 22. III. 1928; 4, VI.

Byl členem výb. pro dáv. z maj. - rozp. a ústav.-práv.

Návrhy:

pozměňov. návrh k osnově zákona, jímž se doplňuje zákon z 28. III. 1928, č. 43 Sb. z., o stavebním ruchu (t. 1839) k čl. I.

172, 6. XI. 1928; 34, VII.

Resoluce:

7 resol. k osnově fin. zákona pro rok 1929 (t. 1813)

171, 26. X. 1928; 91-2, VII.

Řeč v rozpravě:

o obchodních smlouvách mezi RČS a Kanadou (t. 1596 a 1597).

151, 10. VII. 1928; 13. VI.

o osnově zákona, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777)

164, 21. IX. 1928; 12, VI.

o zákonu, jímž se doplňuje zákon ze dne 28. III. 1928, č. 43 Sb. z., o stavebním ruchu (t. 1839)

172, 6. XI. 1928; 10, VII.

o II. dodatkovém protokolu k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou z 28. XII. 1925, podepsaném v Bruselu dne 21. II. 1928 (t. 1848)

176, 13. XII. 1928; 20, VII.

o obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií, sjednané v Paříži dne 2. VII. 1928 (t. 2027)

185, 28. II. 1929; 24, VII.

o zákonu o reorganisaci vysoké školy obchodní v Praze (t. 524)

194, 25. IV. 1929; 32, VIII.ISP (příhlásit)