Josef Lanc

Narozen: v roce 1888

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

LANC Josef

VI. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1090, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 12, I.

Byl členem výb. in. - zdrav. a zeměd.

Návrhy:

na změnu § 4 zákona ze dne 1. VII. 1924, č. 262 Sb. z., o placené dovolené pro dělníky při dolování na vyhrazené nerosty, t. 608.

45, 20. X. 1926; 222, III.

na bezodkladné vydání zákona o dalším poskytování drahotních přídavků provisionistům, vdovám a sirotkům po hornících, kteří byli zaměstnáni na státních dolech a hutích, t. 612.

45, 20. X. 1926; 222, III.

na bezodkladné vydání zákona o zřízení fondu pro rekultivaci dolováním zpustošených pozemků v uhelných oblastech, t. 1655.

151, 10. VII. 1928; 9, VI.

2 pozměň. návrhy k osnově finančního zákona pro r. 1927 (t. 670) ke skup. I., kapit. 14 a 20.

55, 27. XI. 1926; 1098, 1102, III.

6 pozměň. návrhů k osnově zákona o zařízení a působnosti báňských úřadů (t. 1255) k §§ 1-3, 6, 10 a 11.

104, 23. XI. 1927; 30-31, V.

pozměň. návrh k osnově finančního zákona pro r. 1928 (t. 1260).

112, 2. XII. 1927; 104, V.

podle § 58 jedn. ř. na sčítání hlasů při hlasování o jeho návrhu ke kapit. 20 tit. 3 státního rozpočtu na r. 1928 (t. 1260).

112, 2. XII. 1927; 74, V.

Řeč v rozpravě:

o obchodní smlouvě mezi RČS a Japonskem z 30. X. 1925 (t. 245); mluví o stávce anglických horníků.

19, 6. V. 1926; 1116, II.

o změně celního sazebníku (t. 360).

29, 10. VI. 1926; 1556, II.

o zákonu o zařízení a působnosti báňských úřadů (t. 1255).

104, 23. XI. 1927; 27, V.

o zákonu, kterým se mění a doplňuje všeobecný báňský zákon (obecný horní zákon) ze dne 23. V. 1854, č. 146 ř. z., pro Slovensko a Podkarpatskou Rus (t. 1390); návrh J. Bečko.

122, 19. I. 1928; 15, V.

o zákonu o úpravě pensí staropensistů (t. 1448) a o zákonu o úpravě pensí některých vojenských osob (t. 1452).

131, 10. II. 1928; 16, V.

Interpelace:

naléhavá, o příčinách bídy hornictva a stávek v báňském průmyslu, t. 1846.

180, 19. XII. 1928; 76, VII.

odpov. t. 1965.

181, 20. XII. 1928; 6, VII.

naléhavá, o sanaci hornického pojištění, t. 2106.

198, 23. V. 1929; 37, VIII.

odpov. t. 2262.

199, 24. V. 1929; 44, VIII.

o propuštění Josefa Lipperta, úředníka důchodkového kontrolního úřadu v Užhorodě, t. 604/XI.

46, 11. XI. 1926; 236, III.

odpov. t. 944/I.

73, 5. IV. 1927; 592, IV.

o zabavení 32. až 33. čísla XI. ročníku časopisu "Stráž na severu", vycházejícího v Mostě, ze dne 30. IV. 1929, t. 2206/XII.

198, 23. V. 1929; 9, VIII.

Žádost ve věcech imunity:

zem. trest. s. v Praze (zločiny, pokud se týče přestupky podle § 10, č. 1 a § 15, č. 3 zák. na ochranu republiky)

38, 23. VI. 1926; 2519, II.

zpr. t. 520 a 523; zprav. dr Halla;

vyřízení odloženo 41, 25. VI. 1926; 2659, II.ISP (příhlásit)