František Kyncl

Narozen: v roce 1873
Zemřel: v roce 1933

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KYNCL František

X. voleb. kraj

Ž

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1090, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 12, I.

Byl členem výb. soc.-pol. - zdrav. - zeměd. a živn.

Návrhy:

na zmírnění katastrofy pohořelým v Mikulově, t. 270.

21, 18. V. 1926; 1222, II.

aby byl vydán zákon, jímž se povoluje užíti dílčích dluhopisů, jež vydá město Opava v úhrnné hodnotě 25,000.000 Kč k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů, t. 924.

63, 15. III. 1927; 14, IV.

Zpravodajem:

živn. výb. zpr. t. 245 (obchodní smlouva mezi RČS a Japonskem z 30. X. 1925).

19, 6. V. 1926; 1106, II.

zdrav. výb. zpr. t. 1672 (zákon, jímž se mění a částečně doplňuje zákon ze dne 29. V. 1923, č. 128 Sb. z., o provádění Mezinárodní opiové konvence ze dne 23. I. 1912, vyhlášené pod č. 159 Sb. z. z r. 1922, a jímž se provádí Mezinárodní opiová úmluva ze dne 19. II. 1925, vyhlášená pod č. 147 Sb. z. z r. 1927).

152, 11. VII. 1928; 6, doslov 10, VI.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

111, 1. XII. 1927; 62, V.

Žádost ve věcech imunity:

okres. s. pro přestupky v Praze (přestupek proti bezpečnosti cti podle §§ 488 a 491 tr. z., jichž se dopustil dne 12. VII. 1926 na schůzi na Střeleckém ostrově v Praze proti Baťovi).

43, 15. X. 1926; 43, III.

zpr. t. 876; zprav. J. Tůma;

nevydán 99, 12. VII. 1927; 2582-3, IV.ISP (příhlásit)