Hans Krumpe

Narozen: v roce 1885

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KRUMPE Hans

V. voleb. kraj

DCHS

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 12, I.

Byl členem výb. br. - im. - inkompatib. (náhr.) - rozp. - soc.-pol. - ústav.-práv. - zásob. a zeměd.

Návrhy:

aby byla poskytnuta pomoc osobám poškozeným živelní pohromou v severočeských okresích, t. 390.

32, 15. VI. 1926; 1846, II.

aby byla poskytnuta vydatná státní pomoc okresům Děčín a Ústí n. L., které byly dne 8. VII. t. r. postiženy průtrží mračen, t. 1184.

102, 25. X. 1927; 17, V.

2 pozměňov. návrhy k osnově zákona o stavebním ruchu (t. 892) k hlavě II a VI k §§ 13 a 49.

65, 17. III. 1927; 148, 153, IV.

pozměňov. návrh k osnově zákona o stavebním ruchu (t. 1484) k § 39.

136, 16. III. 1928; 65, VI.

3 pozměňov. návrhy k osnově zákona o ochraně nájemníků (t. 1485) k §§ 10, 27 a 31.

136, 16. III. 1928; 74-8, VI.

na vrácení imunit. záležitosti dr Schollicha (t. 383) výb. imunit.

63, 15. III. 1927; 44, IV.

Resoluce:

k osnově zákona o pohledávkách ze závazků vzniklých bývalému Rakousku, býv. Uhersku, mocnářství Rak.-uherskému, říši Německé a německým státům (t. 388) stran odškodnění majitelů akcií řetězového mostu v Děčíně.

38, 23. VI. 1926; 2515, II.

k osnově zákona o ochraně nájemníků (t. 1485), stran uvolňování budov veřejného významu při dalším uvolňování ochrany nájemníků.

136, 16. III. 1928; 79, VI.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení ministra zahraničí dr Beneše o maďarské aféře penězokazecké (naléh. interp. t. 98)

10, 19. II. 1926; 410, I.

o pohledávkách ze závazků vzniklých býv. Rakousku, býv. Uhersku, býv. Rakousko-Uher. říši Německé a německým státům (t. 388)

38, 23. VI. 1926; 2514, II.

o státním rozpočtu pro rok 1927 (t. 670), skup. hospod.

54, 26. XI. 1926; 945, III.

o zákonu o stavebním ruchu (t. 892)

64, 16. III. 1927; 89, IV.

o zákonu o poskytnutí podpor při živelních pohromách (t. 1180).

101, 14. VII. 1927; 2697, IV.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

112, 2. XII. 1927; 21, V.

o zákonu o stavebním ruchu (t. 1484), o ochraně nájemníků (t. 1485) a o odkladu exekučního vyklizení místností (t. 1486)

136, 16. III. 1928; 9, VI.

o zákonu o zřízení nucených pracovních kolonií a o změně některých ustanovení trestního práva (t. 1700).

198, 23. V. 1929; 22, VIII.

Interpelace:

aby se výletníkům v pol. okrese děčínském ulehčil přechod přes hranice, t. 227/XII.

19, 6. V. 1926; 1098, II.

odpov. t. 697/XIV.

56, 9. XII. 1926; 1275, III.

Dotazy:

aby u berního úřadu v Děčíně n. L. byly zaplaceny hodiny přes čas.

27, 8. VI. 1926; 1353, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 31, III.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Litoměřicích (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem)

123, 24. I. 1928; 4, V.ISP (příhlásit)