JUDr. František Králík

Narozen: v roce 1890

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KRÁLÍK František, dr.

XXII. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 11, I.

Byl členem výb. br. - im. - inkompatib. (náhr.) - rozp. - soc.-pol. - ústav.-práv. - zdrav. a zeměd.

Návrhy:

na pomoc poškozeným živelními pohromami na Podkarpatské Rusi, t. 763.

58, 15. XII. 1926; 1437, III.

pozměň. návrh k osnově zákona o úpravě poměrů družstev na Podkarpatské Rusi (t. 510).

41, 25. VI. 1926; 2568, II.

Zpravodajem:

ústav.-práv. výb. zpr. t. 16 (prodloužení zákona o obmezení porot na Podkarpatské Rusi).

12, 4. III. 1926; 536, doslov 560, I.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 314 (zákon o provedení úmluvy mezi Rakouskem, Italií, Polskem, Rumunskem, královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem o převodu pohledávek a deposit z hospodaření poštovní spořitelny ve Vídni, podepsané v Římě dne 6. IV. 1922, jakož i dodatečné dohody k této úmluvě, sjednané mezi uvedenými státy v Římě dne 23. II. 1925).

27, 8. VI. 1926; 1367, II.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 315 (1. Úmluva mezi Rakouskem, Italií, Polskem, Rumunskem, královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem o převodu pohledávek a deposit z hospodaření poštovní spořitelny ve Vídni, podepsaná v Římě dne 6. IV. 1922; 2. Dodatečná dohoda k úmluvě podepsané v Římě dne 6. IV. 1922 mezi Rakouskem, Italií, Polskem, Rumunskem, královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem o převodu pohledávek a deposit z hospodaření poštovní spořitelny ve Vídni, podepsaná v Římě dne 23. II. 1925).

27, 8. VI. 1926; 1369, II.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 513 (zákon, kterým se povoluje užíti dílčích dlužních úpisů "Jihočeské 6 % investiční půjčky elektrisační z r. 1926 v částce 20,000.000 Kč se zemskou zárukou" k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů).

41, 25. VI. 1926; 2580, II.

rozp. výb. zpr. t. 757 (zákon, kterým se pozměňuje zákon ze dne 21. XII. 1923, č. 268 Sb. z., o dani z obratu a dani přepychové a prodlužuje jeho platnost).

56, 9. XII. 1926; 1253, III.

doslov 57, 10. XII. 1926; 1322, III.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 893 (zákon o volebním právu příslušníků branné moci a četnictva).

66, 22. III. 1927; 190, IV.

doslov 71, 30. III. 1927; 449, IV.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 1119 (zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákonů o soudním řízení ve věcech občanských a o řízení exekučním); prodloužení lhůty.

98, 12. VII. 1927; 2510, IV.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 1383 (zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákonů o soudním řízení ve věcech občanských a o řízení exekučním).

120, 17. I. 1928; 13, doslov 25, V.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 1389 (zákon o osvojení).

122, 19. I. 1928; 19, V.

oprava chyby v textu

124, 25. I. 1928; 54, V.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 1382 (zákon, jímž se doplňují a mění zákony o četnictvu a o sborech stráže bezpečnosti).

123, 24. I. 1928; 5, V.

doslov 125, 26. I. 1928; 31, V.

vyjádření k resol. 126, 31. I. 1928; 24, V.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 1350 (zákon o zřízení nucených pracovních kolonií a o změně některých ustanovení trestního práva).

125, 26. I. 1928; 34, V.

doslov 126, 31. I. 1928; 20, V.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 1700 (zákon o zřízení nucených pracovních kolonií a o změně některých ustanovení trestního práva).

198, 23. V. 1929; 13, VIII.

doslov 199, 24. V. 1929; 15, VIII.

oprava tisk. chyb a vyjádření o resol.

202, 7. VI. 1929; 41, VIII.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 2189 (zákon o četnickém kázeňském a kárném právu, odnětí četnické hodnosti, přeložení do výslužby v řízení správním a o umísťování superarbitrovaných četnických gážistů mimo služební třídy).

203, 11. VI. 1929; 9, VIII.

doslov 206, 14. VI. 1929; 26, VIII.

vyjádření o resol. 208, 19. VI. 1929; 38, VIII.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předsedy dr Švehly z 18. XII. 1925.

5, 19. XII. 1925; 149, I.

o úpravě platových a služebních poměrů státních zaměstnanců (t. 333), učitelstva (t. 334) a platových poměrů obec. a obvodních lékařů (t. 335).

33, 16. VI. 1926; 1886, II.

Věcná poznámka:

za rozpravy o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1845 a k t. 1845), v níž prohlašuje, že tvrzení I. Hrušovského o nečestných předvolebních machinacích dr Rozsypala, zemského presidenta Podkarpatské Rusi, je nepravdivé.

173, 7. XI. 1928; 60, VII.

Dotazy:

o pomoci postiženým živelní pohromou.

148, 26. VI. 1928; 3, VI.

odpov. 176, 13. XII. 1928; 8, VII.

Žádost ve věcech imunity:

zemsk. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti, spáchaný článkem "Pravda o volbách na Podkarpatské Rusi", uveřejněném v časopisu "Venkov" ze dne 2. XII. 1925 proti inž. J. Nečasovi).

7, 16. II. 1926; 270, I.

zpr. t. 197; zprav. dr Zadina;

nevydán 22, 18. V. 1926; 1244, II.

okres. s. v Mukačevě (přečin utrhání na cti podle §§ 1, 3 zák: čl. XLI z r. 1914 ca dr Andrej Gagatko).

126, 31. I. 1928; 5, V.ISP (příhlásit)