Jozef Kopasz

Narozen: v roce 1889
Zemřel: v roce 1947

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KOPASZ Jozef

XVII. voleb. kraj

K

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1090, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 11, I.

Byl členem výb. br. - im. - in. - rozp. - soc.-pol. - vyšetř. - zásob. - zeměd. a živn.

Návrhy:

aby vláda podala návrh zákona o povinném zaměstnávání válečných poškozenců ve veřejných a soukromých službách, t. 493.

40, 24. VI. 1926; 2551, II.

na vydání zákona, jímž se stanoví nová lhůta pro přihlášky váleč. poškozenců o důchody podle zákona o požitcích válečných poškozenců, t. 494.

41, 25. VI. 1926; 2661, II.

o požitcích válečných poškozenců, t. 555.

43, 15. X. 1926; 39, III.

na poskytnutí podpory pohořelým v Horní Štubni, t. 1154.

98, 12. VII. 1927; 2504, IV.

1 pozměňov. a 1 event. pozměňov. návrh k osnově zákona o hranici příjmu vylučující nárok na důchod válečných poškozenců (t. 175) k čl. I.

15, 16. III. 1926; 926, I.

1 pozměňov. a 1 event. návrh k osnově zákona o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 759) k čl. I.

57, 10. XII. 1926; 1350, III.

33 pozměňov. návrhů k osnově finančního zákona pro r. 1928 (t. 1260)

112, 2. XII. 1927; 82-109, V.

1 pozměňov. a 1 event. návrh k osnově zákona o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 1384) k čl. I.

118, 15. XII. 1927; 29, V.

1 pozměňov. a 2 event. návrhy k osnově zákona o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 1619) k čl. I.

145, 21. VI. 1928; 88, VI.

doplňov. návrh k osnově zákona, kterým se zrušují úlevy stanovené z důvodů války pro nastoupení a provozování živností (t. 1838) na připojení nového odstavce k § 1.

175, 9. XI. 1928; 26, VII.

1 pozměňov. a 2 event. návrhy k osnově zákona o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 2356) k čl. I.

211, 25. VI. 1929; 21-22, VIII.

aby osnova zákona o umísťování déle sloužících poddůstojníků (t. 894) byla vrácena výb. br. a přepracována s ohledem na požadavky umísťování válečných poškozenců.

71, 30. III. 1927; 443, IV.

aby posl. sněmovna přešla k pořadu přes osnovu zákona, kterým se zrušují úlevy stanovené z důvodu války pro nastoupení a provozování živností (t. 1838)

175, 9. XI. 1928; 26, VII.

Resoluce:

k osnově zákona o hranici příjmu vylučující nárok na důchod válečných poškozenců (t. 175), stran vydání nového zákona o váleč. poškozencích.

15, 16. III. 1926; 927, I.

3 resol. k osnově zák. o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 759), stran nové lhůty k přihláškám, novely k zákonu a povinného přijímání invalidů do služeb.

57, 10. XII. 1926; 1352, III.

30 resol. k osnově finančního zákona pro rok 1928 (t. 1260)

112, 2. XII. 1927; 124-161, V.

3 resol. a 1 event. resol. k osnově zákona o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 1384), stran nové lhůty k přihlášce, novelisace zákonů a povinného zaměstnávání.

118, 15. XII. 1927; 31, V.

5 resol. a 1 event. resol. k osnově zákona o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 1619), stran novelisace zákona z r. 1920, nové lhůty k přihláškám, prominutí přeplatků, výpomoci válečným poškozencům a povinného zaměstnávání invalidů.

145, 21. VI. 1928; 90-91, VI.

4 resol. a 1 event. resol. k osnově zákona o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 2356).

211, 25. VI. 1929; 23, VIII.

Řeč v rozpravě:

o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 175)

15, 16. III. 1926; 916, I.

o státním rozpočtu pro r. 1927 (t. 670); skup. kult.

53, 25. XI. 1926; 763, III.

o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 759)

57, 10. XII. 1926; 1347, III.

o vojenských předlohách (t. 752, 893, 868, 890 a 894)

70, 29. III. 1927; 371, IV.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

111, 1. XII. 1927; 59, V.

o zákonu o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 1384)

118, 15. XII. 1927; 6, V.

o zákonu o úpravě pensí staropensistů (t. 1448) a o zákonu o úpravě pensí některých vojenských osob (t. 1452).

130, 9. II. 1928; 58, V.

o zákonu o stavebním ruchu (t. 1484), o ochraně nájemníků (t. 1485) a o odkladu exekučního vyklizení místností (t. 1486).

136, 16. III. 1928; 39, VI.

o vlastní imunitní záležitosti (t. 1356)

143, 15. VI. 1928; 6, VI.

o zákonu o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 1619)

145, 21. VI. 1928; 64, VI.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813), skup. kulturní a sociální, o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

169, 24. X. 1928; 102, VII.

o zákonu o zrušení úlev stanovených z důvodu války pro nastoupení a provozování živností (t. 1838); mluví o poměrech válečných poškozenců.

175, 9. XI. 1928; 15, VII.

o zákonu o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 2356)

209, 24. VI. 1929; 19, VIII.

Interpelace:

naléhavá, o naléhavých otázkách týkajících se váleč. poškozenců, t. 530.

56, 9. XII. 1926; 1274, III.

odpov. t. 697/IX.

56, 9. XII. 1926; 1275, III.

naléhavá, o brutálním chování sliačských četníků, t. 2211.

201, 6. VI. 1929; 53, VIII.

odpov. t. 2266.

202, 7. VI. 1929; 3, VIII.

o zrušení kremnické mincovny, t. 1163/VI.

102, 25. X. 1927; 12, V.

o - - - jednání četníků v Trenčanské Teplé na Slovensku a o - - - Rudolfa Ivany četníky, t. 1299/III.

116, 13. XII. 1927; 6, V.

odpov. t. 1481/XIV.

133, 13. III. 1928; 9, VI.

o zrušení učňovské školy v hlavní dílně ve Vrútkách, t. 1471/XII.

133, 13. III. 1928; 7, VI.

odpov. t. 1568/I.

141, 13. VI. 1928; 7, VI.

Žádost ve věcech imunity:

sedrie v Báňské Bystřici (1. trojnásobný zločin podvodu podle § 50 t. nov. a § 380 a § 383, odst. II tr. z.; 2. dvojnásobný zločin zpronevěry podle § 355 a § 356 tr. z.; 3. zločin podvodného úpadku podle § 414 tr. z., zločin zaviněného úpadku podle § 416 tr. z. a zločin podle § 4 zák. čl. V z roku 1916, jichž se dopustil jako předseda potravního spolku "Bratstvo" ve Vrútkách)

19, 6. V. 1926; 1104, II.

zpr. t. 1356; zprav. dr Ravasz;

vydán: 143, 15. VI. 1928; 5-7, VI.

sedrie v Báňské Bystřici (přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 a 2, § 8, č. 2 zák. čl. XLI z r. 1914, jehož se opustil výroky na schůzi 9. IV. 1926 ve Vrútkách).

43, 15. X. 1926; 43, III.

žádost odvolána 86, 14. VI. 1927; 1621, IV.

sedrie v Báňské Bystřici (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil výroky. na schůzi dne 20. VII. 1926 ve Vrútkách).

43, 15. X. 1926; 44, III.

žádost odvolána 88, 23. VI. 1927; 1706, IV.

presid. polic. ředit. v Bratislavě (přestupek min. nařízení ze dne 13. II. 1898, č. 766 pres.).

104, 23. XI. 1927; 14, V.

zpr. t. 1361; zprav. dr Ravasz;

nevydán 143, 15. VI. 1928; 8, VI.

okres. s. na Žižkově (přestupek podle § 3 zákona shromažďovacího ze dne 15. XI. 1867, č. 135 ř. z.).

128, 7. II. 1928; 7, V.

zpr. t. 1916; zprav. dr Ravasz;

nevydán 191, 13. III. 1929; 9, VII.

obžalovaného senátu sedrie v Trenčíně (přečiny podle § 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky).

165, 18. X. 1928; 7, VII.

sedrie v Rim. Sobotě (přečiny podle § 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky).

182, 14. II. 1929; 11, VII.

sedrie v Báňské Bystřici (přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky).

187, 6. III. 1929; 8, VII.

Volán k pořádku:

90, 27. VI. 1927; 1855, IV.ISP (příhlásit)