Gizela Kolláriková

Narozena: v roce 1892
Zemřela: v roce 1960

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KOLLÁRIKOVÁ Gizela

XIX. voleb. kraj

K

Volba verifikována 61, 15. II. 1927; 1584, III.

Slib vykonala 1, 17. XII. 1925; 11, I.

Byla členem výb. kult. - soc.-pol. - zdrav. a zeměd.

Řeč v rozpravě:

o zákonech o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007), o stabilisačních bilancích (t. 1002) a o přímých daních (t. 1000); rozprava podrobná, část první.

80, 5. V. 1927; 1095, IV.

o zákonu o zřízení nucených pracovních kolonií a o změně některých ustanovení trestního práva (t. 1700); mluví o stávce zemědělského dělnictva na Slovensku.

198, 23. V. 1929; 26, VIII.

Interpelace:

o chování správce obecné školy v Budatině, t. 2025/I.

187, 6. III. 1929; 7, VII.

o provokačním a hrubém chování četnického strážmistra Kozáka a spol. ve službě, t. 2206/XV.

198, 23. V. 1929; 9, VIII.

Žádost ve věcech imunity:

zem. trest. s. v Praze (zločiny, pokud se týče přestupky podle § 10, č. 1 a § 15, č. 3 zák. na ochranu republiky a zločiny podle § 85 a), b) a § 87 tr. zák.)

38, 23. VI. 1926; 2519, II.

zpr. t. 520 a 523; zprav. dr Halla;

nevydána 41, 25. VI. 1926; 2659, II.

sedrie v Bratislavě (přečin pomluvy podle §§ 1, 3, č. 1 a 2, § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914 proti dr Mičurovi a přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky, jichž se dopustila na schůzi dne 28. II. 1926 v Gajarech)

43, 15. X. 1926; 43, III.

žád. odvolána 102, 25. X. 1927; 21, V.

sedrie v Báňské Bystřici (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustila výroky na schůzi dne 20. VII. 1926 ve Vrútkách)

43, 15. X. 1926; 44, III.

žád. odvolána 88, 23. VI. 1927; 1706, IV.

zem. trest. s. v Praze (zločin podle § 2 a přečin podle § 17 zákona na ochranu republiky)

165, 18. X. 1928; 6, VII.

okr. úřad v Žilině (neoprávněné pořádání veřejné schůze lidu)

187, 6. III. 1929; 8, VII.

Volána k pořádku:

90, 27. VI. 1927; 1852, IV.ISP (příhlásit)