Irene Kirpal

Narozen: v roce 1886

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KIRPAL Irene

V. voleb. kraj

DSD

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonala 1, 17. XII. 1925; 11, I.

Byla členem výb. im. - in. - kult. - rozp. - soc.-pol. - zásob. - zeměd. a živn.

Návrhy:

o úpravě platů a právních poměrů pěstounek na mateřských školách, t. 218.

19, 6. V. 1926; 1100, II.

aby byla neodkladně poskytnuta pomoc obětem živelní pohromy v obcích Bukově, Božtěšicích a Skoroticích, t. 566.

43, 15. X. 1926; 40, III.

na opatření péče o invalidy, t. 1612.

145, 21. VI. 1928; 5, VI.

pozměňov. a 2 doplňov. návrhy k osnově zákona proti nekalé soutěži (t. 1078) k §§ 1, 10, 15, 24, 34, 38, 50, 51, 55.

89, 24. VI. 1927; 1815-18, IV.

pozměňov. a 2 event. návrhy

k osnově zákona o potulných cikánech a podobných tulácích (t. 1167) k §§ 1, o 3, 5, 6, 10, 12, 15.

101, 14. VII. 1927; 2667-70, IV.

pozměňov. návrhy k osnově zákona o poskytování podpor při živelních pohromách (t. 1180) k §§ 1 a 2.

101, 14. VII. 1927; 2703-4, IV.

pozměňov. a 1 event. návrh k osnově zákona o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 1384) k čl. I.

118, 15. XII. 1927; 29-30, V.

pozměňov. návrhů k osnově zákona o pomocných školách (třídách) (t. 2105).

197, 3. V. 1929; 18-20, VIII.

pozměňov., 1 doplňov. a l. event. návrh k osnově zákona o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod váleč. poškozenců (t. 2356) k čl. I. a II.

211, 25. VI. 1929; 21-22, VIII.

Resoluce:

resol. k osnově zákona proti nekalé soutěži (t. 1078) stran zákona o kartelích a dělnických komorách.

89, 24. VI. 1927; 1818, IV.

osnově zákona o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 1384) stran novely zákona.

118, 15. XII. 1927; 30, V.

osnově zákona o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod váleč. poškozenců (t. 2356), stran novely zákona.

211, 25. VI. 1929; 23, VIII.

Řeč v rozpravě:

státním rozpočtu pro r. 1927 (t. 670); skup. kult.

53, 25. XI. 1926; 782, III.

zákonu proti nekalé soutěži (t. 1078)

89, 24. VI. 1927; 1797, IV.

zákonu o potulných cikánech a podobných tulácích (t. 1167)

101, 14. VII. 1927; 2654, IV.

zákonu o poskytování podpor při živelních pohromách (t. 1180)

101, 14. VII. 1927; 2683, IV.

státním rozpočtu pro r. 1928 (t. 1260), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

109, 29. XI. 1927; 92, V.

zákonu o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 1384)

118, 15. XII. 1927; 12, V.

státním rozpočtu na r. 1929 (t. 1813), skup. hospod. a doprav., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

170, 25. X. 1928; 40, VII.

zákonu o pomocných školách (třídách) (t. 2105)

196, 2. V. 1929; 27, VIII.

zákonu o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců. (t. 2356)

209, 24. VI. 1929; 11, VIII.

Interpelace:

nezákonitém postupu předsednictva české zemské školní rady, t. 22/XII.

7, 16. II. 1926; 262, I.

odpov. t. 250/XVI.

23, 26. V. 1926; 1256, II.

celibátu učitelek, t. 1122/XXII.

101, 14. VII. 1927; 2621, IV.

odpov. t. 1689/V.

157, 6. IX. 1928; 7, VI.

zabavení letáku, t. 1163/XVII.

102, 25. X. 1927; 12, V.

odpov. t. 1408/VII.

125, 26. I. 1928; 3, V.

úpravě právních a platových poměrů pěstounek na mateřských školách, t. 1299/IX.

116, 13. XII. 1927; 7, V.

odpov. t. 1481/XXI.

133, 13. III. 1928; 9, VI.

poštovní a telegrafní úřad v Ústí n. L. porušuje telefonní poplatkový řád, t. 1615/XXI.

151, 10. VII. 1928; 8, VI.

odpov. t. 1887/XV.

176, 13. XII. 1928; 13, VII.

o těžkém ohrožení obecní samosprávy a obecních financí ustanovením § 1, odst. 4 zákona o organisaci politické správy, t. 1643/IX.

151, 10. VII. 1928; 9, VI.

odpov. t. 1957/XV.

182, 14. II. 1929; 9, VII.

aby byly zřízeny ústavy pro léčení lupu, t. 1847/XXVI.

173, 7. XI. 1928; 113, VII.

odpov. t. 2201/IV.

198, 23. V. 1929; 10, VIII.

o omezování shromažďovací svobody, t. 1890/V.

176, 13. XII. 1928; 11, VII.

odpov. t. 2182/IX.

195, 26. IV. 1929; 28, VIII.

jak se používá částek, odváděných zemským úřadům pro péči o válečné poškozence při udílení licencí na biograf, t. 1890/XVII.

176, 13. XII. 1928; 12, VII.

odpov. t. 2277/I.

207, 18. VI. 1929; 4, VIII.

že okr. hejtman dr Urfus od okr. úřadu v Ústí n. L. šikanoval obecního starostu Josefa Brucha z Maršova, okres Ústí n. L., t. 2313/XXIII.

210, 24. VI. 1929; 3, VIII.

Dotazy:

jak úřaduje okres. školní inspektor Frant. Kempf.

7, 16. II. 1926; 259, I.

odpov. 19, 6. V. 1926; 1095, II.

o chování strážníka ústecké státní policie k dělníkovi.

43, 15. X. 1926; 27, III.

odpov. 61, 15. II. 1927; 1591, III.

Volána k pořádku:

28, 9. VI. 1926; 1412, 1415, II.ISP (příhlásit)