Franz Katz

Narozen: v roce 1887

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KATZ Franz

VII. voleb. kraj

DSD

Nastoupil za W. Staňka, zemřelého 3. X. 1926.

Volba verifikována 61, 15. II. 1927; 1584, III.

Slib vykonal 42, 14. X. 1926; 4, III.

Byl členem výb. in. - rozp. - soc.-pol. a zdrav.

Resoluce:

k osnově zákona o prodloužení účinnosti a doplnění zákona o mimořádných opatřeních bytové péče (t. 1373), stran vydání nového zákona bytového.

117, 14. XII. 1927; 27, V.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1927 (t. 670); skup. polit.

52, 24. XI. 1926; 658, III.

o zákonu o prodloužení účinnosti a doplnění zákona o mimořádných opatřeních bytové péče (t. 1373).

117, 14. XII. 1927; 19, V.

o zákonu o stavebním ruchu. (t. 1484), o ochraně nájemníků (t. 1485) a o odkladu exekučního vyklízení místností (t. 1486).

135, 15. III. 1928; 9, VI.

Interpelace:

o zrušení německé školní expositury v Grünu, patřící k obecné škole v Lobzech (okres falknovský), t. 1548/II.

140, 12. VI. 1928; 13, VI.

že karlovarští stavební podnikatelé porušují osmihodinovou dobu pracovní, t. 1652/XVII.

155, 14. VII. 1928; 5, VI.

odpov. t. 1978/XII.

182, 14. II. 1929; 68, VII.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Chebu (přečin urážky na cti podle §§ 487 a 488 tr. z. ca J. Kühnl).

104, 23. XI. 1927; 13, V.

zpr. t. 1991; zprav. Al. Beneš;

nevydán 199, 24. V. 1929; 41, VIII.

Volán k pořádku:

52, 24. XI. 1926; 662, III.ISP (příhlásit)