Betty Karpíšková

Narozena: v roce 1881
Zemřela: v roce 1942

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KARPÍŠKOVÁ Betty

I A. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 2, I.

Slib vykonala 1, 17. XII. 1925; 11, I.

Byla členem výb. inkompatib. (náhr.) - soc.-pol. - vyšetř. - zásob. - zdrav. - zeměd. a živn.

Návrhy:

pozměňov. návrh k osnově zákona o úpravě platových a služebních poměrů učitelstva (t. 334) k § 46.

34, 17. VI. 1926; 2139, II.

3 pozměňov. návrhy k osnově fin. zák. pro rok 1928 (t. 1260)

112, 2. XII. 1927; 95-109, V.

pozměňov. návrh k osnově zákona o pomocné praksi porodnické, jakož i o vzdělání a výcviku porodních asistentek (porod. pomocnic) (t. 1699) k § 8.

174, 8. XI. 1928; 49, VII.

aby vládní návrh zák. o pomocné praksi porodnické, jakož i o vzdělání a výcviku porodních asistentek (porodních pomocnic) (t. 1699) byl vrácen senátu k novému projednání.

174, 8. XI. 1928; 48, VII.

Resoluce:

k osnově zákona o úpravě platových a služebních poměrů státních zaměstnanců (t. 333), stran poskytování výchovného zaměstnankyním.

34, 17. VI. 1926; 2127, II.

k osnově zákona o úpravě platů duchovenstva (t. 429), stran zaopatřovacích požitků dětí duchovních římsko-katolické církve.

36, 19. VI. 1926; 2361, II.

3 resol. k osnově zákona o pomocné praksi porodnické, jakož i o vzdělání a výcviku porodních asistentek (porodních pomocnic) (t. 1699), stran osnovy vyučovacího programu ústavu pro vzdělání porodních asistentek, zřízení útulků pro šestinedělky a rozdělení zemí na porodnické obvody.

174, 8. XI. 1928; 50, VII.

Řeč v rozpravě:

o změně celního sazebníku (t. 360).

30, 11. VI. 1926; 1689, II.

o úpravě platů duchovenstva náboženských společností státem uznaných (t. 429)

36, 19. VI. 1926; 2336, II.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za r. 1924 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 753)

74, 7. IV. 1927; 620, IV.

o zákonech o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007), o stabilisačních bilancích (t. 1002) a o přímých daních (t. 1000); rozprava podrobná, část čtvrtá.

81, 6. V. 1927; 1328, IV.

o zákonu o organisaci politické správy a o zákonu o volbách zemských a okresních zastupitelstev (t. 1101 a 1102).

93, 1. VII. 1927; 2165, IV.

o zákonu o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 1619)

145, 21. VI. 1928; 80, VI.

o zákonu o pomocné praksi porodnické, jakož i o vzdělání a výcviku porodních asistentek (porod. pomocnic) (t. 1699)

174, 8. XI. 1928; 25, VII.

o zákonu o státních starobních podporách (t. 2000)

186, 1. III. 1929; 14, VII.

Interpelace:

naléhavá, o novém zdražení cukru kartelem cukrovarnickým, t. 743.

61, 15. II. 1927; 1596, III.

odpov. t. 844.

62, 15. II. 1927; 1660, III.

o rozpuštění schůze Angeliky Balabánové a o zakročování policie v důvěrné schůzi soc. dem. dělnictva, t. 746/III.

58, 15. XII. 1926; 1436, III.

odpov. t. 944/VII.

73, 5. IV. 1927; 593, IV.

že se porodním asistentkám odnímají diplomy, t. 1032/V.

91, 28. VI. 1927; 1991, IV.

odpov. t. 1404/XVIII.

120, 17. I. 1928; 10, V.

o ochraně dítek nemanželských, t. 2025/XI.

187, 6. III. 1929; 7, VII.

odpov. t. 2178/XIV.

194, 25. IV. 1929; 13, VIII.

o vydání zvláštního zákona na úpravu péče o mládež, t. 2048/I.

192, 20. III. 1929; 7, VIII.

Žádost ve věcech imunity:

stížnost J. J. Krejčího podle § 51 jedn. ř. se žádostí o zavedení příslušného řízení.

175, 9. XI. 1928; 5, VII.

žád. odvolána 187, 6. III. 1929; 38, VII.ISP (příhlásit)