Antonín Jiráček

Narozen: v roce 1890
Zemřel: v roce 1939

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

JIRÁČEK Antonín

I A. voleb. kraj

Ž

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1090, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 11, I.

Byl členem výb. rozp. - soc.-pol. - zahr. - zásob. a živn.

Zvolen provisorně pořadatelem posl. sněmovny.

1, 17. XII. 1925; 20. I.

Zvolen definitivně pořadatelem posl. sněmovny.

7, 16. II. 1926; 275, I.

Návrhy:

na vydání zákona o postavení českomoravské dráhy Plzeň-Brno, t. 922.

63, 15. III. 1927; 14, IV.

na pomoc postiženým živelními pohromami, t. 1070.

86, 14. VI. 1927; 1656, IV.

na vydání zákona o koncesní listině akciové společnosti pro výstavbu a provoz českomoravské dráhy Plzeň-Brno s přípojkami, t. 1745.

158, 7. IX. 1928; 50, VI.

Resoluce:

3 resol. k osnově zákona o finanční podpoře elektrisace venkova (t. 511 a 512), stran zrušení min. zásobování, zdravotnictví, pošt a telegrafů a železnic a zřízení ministerstva dopravního, jemuž bude přiděleno též letectví a vodní dráhy.

41, 25. VI. 1926; 2578, II.

Řeč v rozpravě:

o změně celního sazebníku (t. 360).

29, 10. VI. 1926; 1552, II.

o státním rozpočtu pro rok 1927 (t. 670), skup. hospod.

54, 26. XI. 1926; 920, III.

o vojenských předlohách (t. 752, 893, 868, 890 a 894).

70, 29. III. 1927; 351, IV.

o zákonu o nabytí místní dráhy Votice-Sedlčany státem (t. 1694).

155, 14. VII. 1928; 17, VI.

Dotazy:

o zmírnění škod způsobených záplavami v oblasti benešovské, neveklovské, sedlecké, sedlčanské, vlašimské a votické.

38, 23. VI. 1926; 2491, II.

Žádost ve věcech imunity:

okres. s. v Sedlčanech (přestupek urážky na cti podle § 491 tr. z., čl. V zákona ze dne 17. XII. 1862, č. 8 ř. z. z r. 1863 a přestupek podle § 312 tr. z.).

41, 25. VI. 1926; 2562, II.ISP (příhlásit)