Bohumil Jílek

Narozen: v roce 1892
Zemřel: v roce 1963

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

JÍLEK Bohumil

IV. voleb. kraj

K, KL

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1090, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 11, I.

Byl členem výb. br. - rozp. a Stál.

Přestal býti členem klubu poslanců komunistické strany v Československu a stal se členem klubu poslanců komunistické strany Československa (Leninovců) 3. VI. 1929.

201, 6. VI. 1929; 3, VIII.

Návrhy:

na okamžité poskytnutí pomoci postiženým živelními pohromami v povodí říček Mrliny, Klenice, Bystřice a Blatnice v okresích libáňském, soboteckém a nymburském, t. 397.

31, 12. VI. 1926; 1832, II.

na vydání zákona proti zdražování životních potřeb, t. 446.

37, 22. VI. 1926; 2400, II.

na vydání zákona, kterým se doplňuje a částečně mění zákon ze dne 29. II. 1920, č. 121 Sb. z., t. 1024.

84, 9. VI. 1927; 1578, IV.

aby o prohlášení min. předsedy dr Švehly z 18. XII. 1925 byla ihned zahájena rozprava.

3, 18. XII. 1925; 44, I.

na zahájení rozpravy o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 14. X. 1926.

42, 14. X. 1926; 19, III.

podle 2. odst. § 46 jedn. ř., aby se min. předseda dostavil do schůze posl. sněmovny a podal zprávu o úmyslech a cílech, jež vláda chystanou správní reformou sleduje.

63, 15. III. 1927; 47, IV.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předsedy dr Švehly z 18. XII. 1925.

6, 21. XII. 1925; 229, I.

o dani z cukru (t. 456) a dani z lihu (t. 455).

37, 22. VI. 1926; 2419, II.

o vládních prohlášeních min. předsedy dr Švehly a min. fin. dr Engliše ze 14. X. 1927 a o naléhavých interpelacích v otázkách hospodářských t. 585, 586, 587, 588, 591, 592 a 594.

45, 20. X. 1926; 170, III.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260) a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

106, 25. XI. 1927; 66, V.

o imunitní záležitosti B. Jílka a A. Neuratha (t. 378).

122, 19. I. 1928; 28, V.

o zákonu o mimořádných opatřeních bytové péče (t. 1617).

145, 21. VI. 1928; 12, VI.

o státním rozpočtu na rok 1928 (t. 1813), o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

167, 22. X. 1928; 13, VII.

o prohlášení náměstka předsedy vlády dr Šrámka o politické situaci (volby do zemských zastupitelstev).

178, 18. XII. 1928; 13, VII.

Interpelace:

naléhavá, o katastrofální povodní v oblasti říčky Mrliny a Blatnice, t. 366.

33, 16. VI. 1926; 1856, II.

odpov. t. 451/IX.

34, 17. VI. 1926; 2182, II.

naléhavá, o hospodářské krisi, nezaměstnanosti a drahotě, t. 594.

43, 15. X. 1926; 38, III.

odpov. prohlášením předs. vlády dr Švehly

42, 14. X. 1926; 5, III.

naléhavá, o ruských emigrantech v ČSR, t. 1107.

111, 1. XII. 1927; 111, V.

odpov. t. 1229.

112, 2. XII. 1927; 164, V.

Dotazy:

podle § 70 jedn. ř. sněmovny předsedovi zemědělského výboru, jaká opatření hodlá učiniti, aby zemědělský výbor co nejrychleji projednal iniciativní návrh B. Jílka a soudr. na vydání zákona proti zdražování životních potřeb (t. 446), a zda je ochoten k tomu cíli svolati schůzi výboru zemědělského.

odpov. předsedy zeměd. výb.

46, 11. XI. 1926; 239, III.

Žádost ve věcech imunity:

zemsk. tr. s. v Praze (zločin podle § 15, č. 3 a přečin podle § 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky ze dne 19. III. 1923, č. 50 Sb. z., jichž se dopustil výroky na schůzi dne 6. XII. 1925 v Praze v "Lucerně").

7, 16. II. 1926; 271, I.

zpr. t. 166; zprav. J. David;

nevydán 47, 17. XI. 1926; 299, III.

okres. s. v Poděbradech (přestupek podle § 4 zákona ze dne 12. VIII. 1921, č. 309 Sb. z., trestný podle téhož paragrafu odstavce 2, jehož se dopustil na schůzi dne 12. XI. 1925 v Poděbradech).

19, 6. V. 1926; 1102, II.

žádost odvolána 90, 27. VI. 1927; 1842, IV.

zemsk. tr. s. v Praze (zločin podle § 2, odst. 2 zákona na ochranu republiky ze dne 19. III. 1923, č. 50 Sb. z.).

19, 6. V. 1926; 1102, II.

zpr. t. 378; zprav. dr Daněk;

vydán: 122, 19. I. 1928; 28-30, V.

zemsk. tr. s. v Praze (zločiny, pokud se týče přestupky podle § 10, č. 1 a § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky a zločiny podle § 85 a), b) a § 87 tr. z.).

38, 23. VI. 1926; 2519, II.

zpr. t. 520 a 523; zprav. dr Halla;

vydán: 41, 25. VI. 1926; 2659, II.

zemsk. tr. s. v Praze (zločin veřejného násilí podle § 98 a) tr. z.).

43, 15. X. 1926; 42, III.

zpr. t. 758; zprav. dr Daněk;

nevydán 62, 15. II. 1927; 1664-5, III.

hlav. stát. zastup. v Bratislavě (zločiny podle § 1, odst. 1 a § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky).

81, 6. V. 1927; 1259, IV.

zpr. t. 1514; zprav. J. Tůma;

vydán: 155, 14. VII. 1928; 25-8, VI.

zemsk. tr. s. v Praze (přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky).

102, 25. X. 1927; 20, V.

zpr. t. 1511; zprav. dr Ravasz;

nevydán 153, 12. VII. 1928; 19, VI.

okres. s. v Ústí n. L. (přestupek proti bezpečnosti cti podle § 491 tr. z. a čl. V zákona č. 8 ř. z. z r. 1863).

116, 13. XII. 1927; 7, V.

zpr. t. 1670; zprav. V. Votruba;

116, 13. XII. 1927; 7, V.

vydán: 181, 20. XII. 1928; 41-2, VII.

kraj. s. v Litoměřicích (zločin podle § 81 a § 214 tr. z. a přečin podle § 279 tr. z.).

118, 15. XII. 1927; 5, V.

zpr. t. 1678; zprav. dr Daněk;

vydán: 185, 28. II. 1929; 72, VII.

okres. s. v Mor. Ostravě (přestupek urážky veřejného úředníka podle § 312 tr. z.).

122, 19. I. 1928; 5, V.

zpr. t. 1676; zprav. dr Ravasz;

nevydán 185, 28. II. 1929; 71-2, VII.

Volán k pořádku:

112, 2. XII. 1927; 100, V.

124, 25. I. 1928; 42, V.

172, 6. XI. 1928; 11, VII.ISP (příhlásit)