Jakub Janovský

Narozen: v roce 1876

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

JANOVSKÝ Jakub

XII. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 5, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 11, I.

Byl členem výb. im. a zeměd.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1927 (t. 670), skup. hospod.

54, 26. XI. 1926; 911, III.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

112, 2. XII. 1927; 4, V.

Interpelace:

o opatřeních proti zvýšenému dovozu dobytka do Československé republiky, t. 215/XXV.

19, 6. V. 1926; 1098, II.

odpov. t. 568/XVI.

43, 15. X. 1926; 38, III.

Dotazy:

o odpírání cukrovarů dodávati cukr za úředně stanovené ceny.

49, 19. XI. 1926; 341, III.

odpov. 61, 15. II. 1927; 1591, III.

o křiklavém způsobu provádění pozemkové reformy ve Křtomili u Holešova na Moravě.

66, 22. III. 1927; 188, IV.

odpov. 79, 4. V. 1927; 953, IV.

že zemská správa politická v Brně povoluje hostinskou koncesi lidem, neschopným pro její vykonávání.

102, 25. X. 1927; 8, V.

odpov. 133, 13. III. 1928; 7, VI.ISP (příhlásit)