Jan Chvojka

Narozen: v roce 1888

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

CHVOJKA Jan Vlastimil

IV. voleb. kraj

ČS

Nastoupil za Laube Rudolfa, jenž se vzdal mandátu.

Volba verifikována 61, 15. II. 1927; 1585, III.

Slib vykonal 58, 15. XIII. 1926; 1433, III.

Byl členem výb. inkompatib. a soc.-pol.

Návrhy:

na poskytnutí pomoci vyhořelým v Levínské Olešnici u N. Paky, t. 1536.

140, 12. VI. 1928; 17, VI.

o zařazení města Jilemnice do vyšší skupiny míst činovného státních zaměstnanců, t. 2312.

205, 13. VI. 1929; 4, VIII.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o reorganisaci vysoké školy obchodní v Praze (t. 524); mluví o jmenování správních orgánů do nemocenských pojišťoven.

195, 26. IV. 1929; 19, VIII.

Interpelace:

naléhavá, o finanční krisi nemocenských pojišťoven, t. 1089.

111, 1. XII. 1927; 111, V.

odpov. t. 1283.

112, 2. XII. 1927; 165, V.

o justičních poměrech v obvodu krajského soudu jičínského, t. 1407/XIV.

125, 26. I. 1928; 4, V.

odpov. t. 1553/III.

140, 12. VI. 1928; 16, VI.

o náhradě škody obětem politické persekuce za války, t. 1652/XIII.

155, 14. VII. 1928; 5, VI.

odpov. t. 1957/XIV.

182, 14. II. 1929; 9, VII.

o poměrech na městské elektrické dráze v Liberci, t. 1815/XXII.

172, 6. XI. 1928; 5, VII.

odpov. t. 2033/XXV.

187, 6. III. 1929; 7, VII.

o přeřazení obce Kartouzy-Valdice do skupiny B činovného státních zaměstnanců, t. 1847/XVII.

173, 7. XI. 1928; 113, VII.

odpov. t. 2123/XXV.

194, 25. IV. 1929; 10, VIII.

o poměrech v domáckém průmyslu sklářském v Pojizeří, t. 1847/XXI.

173, 7. XI. 1928; 113, VII.

o přeřazení města Jičína do skupiny B činovného státních zaměstnanců, t. 1847/XXII.

173, 7. XI. 1928; 113, VII.

odpov. t. 2123/XXV.

194, 25. IV. 1929; 10, VIII.

o bezdůvodném vyšetřování Adolfa Kreibicha, typografa v Raspenavě, okres Frýdlant, t. 2206/III.

198, 23. V. 1929; 9, VIII.

Dotazy:

o koupi budovy pro poštovní a telegrafní úřad v Jičíně.

194, 25. IV. 1929; 5, VIII.

odpov. 194, 25. IV. 1929; 6, VIII.ISP (příhlásit)