JUDr. František Chvalkovský

Narozen: v roce 1885
Zemřel: v roce 1945

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

CHVALKOVSKÝ František, dr.

IV. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 10, I.

Byl členem výb. inkompatib. (náhr.) a zahr.

Vzdal se posl. mandátu 29. I. 1927.

61, 15. II. 1927; 1583, III.

Za něho nastoupil Doležal Václav.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 120 (dohoda o vyclívání anglických reklamních tiskopisů mezi RČS a Spoj. Král. Velké Britanie a Irska z 1. II. 1926).

12, 4. III. 1926; 569, I.

zahr. výb. zpr. t. 786 (úmluva mezi Československou republikou a republikou Rakouskou o plnění smluv o pojištění na život a důchody, které sjednaly rakouské životní pojišťovny s pojistníky československými a československé pojišťovny životní s pojistníky rakouskými, podepsaná dne 29. V. 1925 v Praze, se Závěrečným zápisem téhož data).

58, 15. XII. 1926; 1445, III.

zahr. výb. zpr. t. 785 (úmluva mezi Československou republikou a královstvím Italským o plnění smluv o pojištění na život a důchody, které sjednaly italské pojišťovny s pojistníky československými a československé pojišťovny s pojistníky italskými, podepsaná dne 4. V. 1926 v Praze, se Závěrečným zápisem téhož data).

58, 15. XII. 1926; 1448, III.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předsedy dr Švehly z 18. XII. 1925.

6, 21. XII. 1925; 217, I.

o vládních prohlášeních min. předsedy dr Švehly a min. fin. dr Engliše ze 14. X. 1927 a o naléh. interpelacích v otázkách hospodářských t. 585, 586, 587, 588, 591, 592 a 594.

45, 20. X. 1926; 195, III.ISP (příhlásit)