František Chlouba

Narozen: v roce 1876

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

CHLOUBA František

VI. voleb. kraj

K

Volba verifikována 61, 15. II. 1927; 1584, III.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 10, I.

Byl členem výb. in. - kom. pro dáv. z maj. - rozp. - soc.-pol. - ústav.-práv. - zásob a zeměd.

Návrhy:

na okamžité poskytnutí pomoci postiženým živelními pohromami v okresu libochovickém, zvláště pak v povodí potoka Klapského, t. 486.

37, 22. VI. 1926; 2467, II.

na vydání zákona o zajištění půdy drobným pachtýřům, t. 471.

38, 23. VI. 1926; 2491, II.

na vydání zákona, jímž se ukládá povinnost označovati při prodeji osiva a sadby, zda tyto pocházejí z kultur napadených rostlinnými chorobami, t. 869.

63, 15. III. 1927; 14, IV.

62 pozměň., 3 doplň. a 1 event. návrh k osnově zákona o přímých daních (t. 1000) k hlavě II-V.

82, 10. V. 1927; 1436-59, IV.

9 pozměň. a 5 doplňov. návrhů k osnově zákona o silničním fondu (t. 1176) k §§ 1-4, 6-9, 11, 15, 19, 22-24.

101, 14. VII. 1927; 2639-42, IV.

2 pozměňov. a 1 doplňov. návrh k osnově zákona o poskytování podpor při živelních pohromách (t. 1180) k §§ 1-3.

101, 14. VII. 1927; 2703-4, IV.

18 pozměňov. návrhů k osnově finančního zákona pro rok 1928 (t. 1260)

112, 2. XII. 1927; 79-104, V.

7 pozměňov. a 1 doplňov. návrh k osnově zákona o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrální zákon) (t. 1381).

119, 16. XII. 1927; 28-9, V.

na vrácení t. 320 (změna. celního sazebníku) výb. zeměd.

28, 9. VI. 1926; 1395, II.

Resoluce:

3 resol. k osnově zákona o změně celního sazebníku (t. 360), stran předložení vládních návrhů o 1. propachtování půdy ze státních statků, 2. revisi přídělu zbytkových statků, 3. celostátním zákonu pachtýřském.

30, 11. VI. 1926; 1781, II.

k osnově zák. o silničním fondu (t. 1176) stran autonomie sociálního pojištění.

101, 14. VII. 1927; 2644, IV.

10 resol. k osnově finančního zákona pro rok 1928 (t. 1260)

112, 2. XII. 1927; 113-161, V.

Řeč v rozpravě:

o obchodní smlouvě RČS s Japonskem z 30. X. 1925 (t. 245), v níž zabývá se hlavně situací v zemědělství.

20, 7. V. 1926; 1183, II.

o změně celního sazebníku (t. 360)

30, 11. VI. 1926; 1681, II.

o dani z cukru (t. 456) a dani z lihu (t. 455).

37, 22. VI. 1926; 2437, II.

o návrzích týkajících se živelních pohrom (t. 519/I-IV)

46, 11. XI. 1926; 251, III.

o státním rozpočtu pro r. 1927 (t. 670), skup. hospod.

54, 26. XI. 1926; 987, III.

o zákonech o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007), o stabilisačních bilancích (t. 1002) a o přímých daních (t. 1000); rozprava podrobná, část třetí.

81, 6. V. 1927; 1245, IV.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1925 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 1040)

88, 23. VI. 1927; 1713, IV.

o zákonu o silničním fondu (t. 1176).

99, 12. VII. 1927; 2567, IV.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

111, 1. XII. 1927; 28, V.

o zákonu o stavebním ruchu (t. 1484), o ochraně nájemníků (t. 1485) a o odkladu exekučního vyklizení místností (t. 1486).

136, 16. III. 1928; 34, VI.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1926 spolu s účty stát. melioračního fondu, stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 1429)

138, 22. III. 1928; 17, VI.

o zákonu, kterým se mění některá ustanovení zákona ze dne 1. VII. 1926, č. 139 Sb. z., o finanční podpoře elektrisace venkova (t. 1622)

148, 26. VI. 1928; 24, VI.

o prozatímní dohodě mezi RČS a Persií (t. 1707); obírá se událostmi v Boroňavě u Chustu.

160, 17. IX. 1928; 14, VI.

o zákonu, kterým se povoluje vrácení daně z obratu nebo přepychové a daně přepravní vývozním podnikům průmyslovým (t. 1862)

175, 8. XI. 1928; 5, VII.

Interpelace:

naléhavá, o tajném skladišti zbraní v domě předsedy organisace fašistů Jakubky v Lounech, t. 1082.

111, 1. XII. 1927; 111, V.

odpov. t. 1245.

112, 2. XII. 1927; 164, V.

naléhavá, o zdražení cukru cukrovarským kartelem a o zdražování životních potřeb, t. 1752.

158, 7. IX. 1928; 3, VI.

o nesprávném rozdělování podpor pro postižené živelními pohromami politického okresu náchodského, zejména v obci Světlé, t. 1407/XIII.

125, 26. I. 1928; 4, V.

odpov. t. 1494/IX.

140, 12. VI. 1928; 15, VI.

o rozdělování nouzové podpory poškozeným živelními pohromami na okrese pelhřimovském, t. 1569/XIII.

140, 12. VI. 1928; 15, VI.

odpov. t. 1732/X.

158, 7. IX. 1928; 4, VI.

o zákazu ředitelství lesního velkostatku v Adamově vstupovati do tamějších státních lesů, sbírati houby a lesní plodiny a o zdražení stavebního materiálu, t. 1580/XV.

146, 22. VI. 1928; 4, VI.

Dotazy:

o tak zv. "lásce" neboli robotě na státním velkostatku Ronov n. D.

84, 9. VI. 1927; 1575, IV.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s v Mostě (přečin proti bezpečnosti cti podle §§ 488, 491 tr. z. a § 1 zákona ze dne 30. V. 1924, č. 124 Sb. z., spáchaný obsahem článku v časopise "Průboj")

7, 16. II. 1926; 271, I.

řízení zast. 11, 25. II. 1926; 475, I.

okr. s. v Postoloprtech (přestupek podle § 14 zák. shromažďovacího)

133, 13. III. 1928; 10, VI.

zpr. t. 1914; zprav. V. Košek;

nevydán 181, 20. XII. 1928; 42, VII.

okres. s. v Přibyslavi (přestupek § 487 tr. z. a čl. V zákona č. 8 ř. z. z r. 1863).

140, 12. VI. 1928; 18, VI.

zpr. t. 1913; zprav. dr Ravasz;

nevydán 191, 13. III. 1929; 8, VII.

okres. s. v Kojetíně (přestupek podle §§ 3 a 19 zákona z 15. XI. 1867, č. 135 ř. z.)

157, 6. IX. 1928; 10, VI.ISP (příhlásit)