Rudolf Chalupa

Narozen: v roce 1875

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

CHALUPA Rudolf

III. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 2, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 10, I.

Byl členem výb. rozp.

Návrhy:

ohledně rychlé pomoci krajům v povodí řek na českém severovýchodě, postiženým živelními pohromami, t. 105.

11, 25. II. 1926; 474, I.

na pomoc poškozeným živelními pohromami v okresu chlumeckém, nechanickém, hradeckém, jaroměřském, opočenském a novoměstském, t. 1056.

86, 14. VI. 1927; 1620, IV.

na pomoc poškozeným živelními pohromami v okresu náchodském a polickém, t. 1208.

102, 25. X. 1927; 17, V.

na zvýšení drahotních přídavků válečných poškozenců, t. 2402.

213, 27. VI. 1929; 7, VIII.

12 pozměň. návrhů k osnově finančního zákona pro r. 1927 (t. 670) ke skup. I, kapit. 6, 13 a 17.

55, 27. XI. 1926; 1094, 1097-9, III.

pozměň. návrh k osnově zákona, kterým se pozměňuje zákon ze dne 21. XII. 1923, č. 268 Sb. z., o dani z obratu a dani přepychové a prodlužuje jeho platnost (t. 757) k § 4.

57, 10. XII. 1926; 1320, III.

pozměň. návrh k osnově zákona o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 759) k čl. I.

57, 10. XII. 1926; 1351, III.

39 pozměň. a 7 event. návrhů k osnově zákona o přímých daních (t. 1000) k uváděcím ustanovením čl. I, II, VI a XVI, k hlavě IV k §§ 95, 98, 99, 101, 103-5, k hlavě V k §§ 117, 126-8, 130-1, 134-7, 139, 143, 147, 149, 150, 153-4, 156, 162, k hlavě VI k §§ 172, 174, 179, k hlavě VII k §§ 183-4.

82, 10. V. 1927; 1415-1461, IV.

pozměň. návrh k osnově zákona o stabilisačních bilancích (t. 1002) k § 1.

82, 10. V. 1927; 1551, IV.

pozměň. návrh k osnově zákona o úpravě pensí staropensistů (t. 1448) k § 8.

131, 10. II. 1928; 28, V.

pozměň. návrh k osnově zákona, kterým se mění některá ustanovení zákona ze dne 1. VII. 1926, č. 139 Sb. z., o finanční podpoře elektrisace venkova (t. 1622) k čl. I.

148, 26. VI. 1928; 33, VI.

2 pozměň. návrhy k osnově zákona o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 2356) k čl. I a II.

211, 25. VI. 1929; 21-22, VIII.

2 form. návrhy podle § 58 jedn. ř. na sčítání hlasů při hlasování o § 3, skup. II. státního rozpočtu pro r. 1928 (t. 1260) a na sčítání hlasů při druhém čtení.

112, 2. XII. 1927; 74, V.

aby se přes osnovu zákona o úpravě pensí některých vojenských osob (t. 1452) přešlo k pořadu.

131, 10. II. 1928; 30, V.

aby osnova zákona o zcizení některých státních nemovitostí a opatření úhrady pro koupi nemovitostí a státní stavby (t. 1695) byla vrácena rozpočtovému výboru k podání nové zprávy.

153, 12. VII. 1928; 15, VI.

aby přes vládní návrh (t. 1686), kterým se povoluje vrácení daně z obratu nebo přepychové a daně přepravní vývozním podnikům průmyslovým, přešlo se k dennímu pořadu.

175, 9. XI. 1928; 9, VII.

Resoluce:

k osnově finančního zákona pro r. 1927 (t. 670) ke skup. I, stran zrušení min. pro zásobování lidu.

55, 27. XI. 1926; 1118, III.

k osnově zákona o přímých daních (t. 1000) k § 83.

82, 10. V. 1927; 1487, IV.

3 resol. k osnově finančního zákona pro rok 1928 (t. 1260).

112, 2. XII. 1927; 110-161, V.

k osnově zákona, kterým se osvobozují věnování na oslavu desetiletého trvání republiky Československé od kolků a poplatků a daně z obohacení, daně důchodové, všeobecné i zvláštní daně výdělkové (t. 1621), stran úpravy daní a poplatků, postihující věnování k účelům věnovacím, dobročinným, lidumilným a sociálním.

146, 22. VI. 1928; 17, VI.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 175 (hranice příjmu vylučující nárok na důchod válečných poškozenců).

15, 16. III. 1926; 906, I.

doslov 16, 17. III. 1926; 1016, I.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o výši daně z cukru (zpr. t. 12).

3, 18. XII. 1925; 75, I.

o dani z cukru (t. 456) a dani z lihu (t. 455).

37, 22. VI. 1926; 2403, II.

o změně a prodloužení platnosti zákona o dávkách za úřední výkony ve věcech správních a zákona o dani z obratu a dani přepychové (t. 756 a 757).

56, 9. XII. 1926; 1262, III.

o zákonech o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007), o stabilisačních bilancích (t. 1002) a o přímých daních (t. 1000); rozprava podrobná, část třetí.

81, 6. V. 1927; 1235, IV.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. fin., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

112, 2. XII. 1927; 47, V.

o zákonu o úpravě pensí staropensistů (t. 1448) a o zákonu o úpravě pensí některých vojenských osob (t. 1452).

130, 9. II. 1928; 32, V.

o zákonu o stavebním ruchu (t. 1481), o ochraně nájemníků (t. 1485) a o odkladu exekučního vyklizení místností (t. 1486)

135, 15. III. 1928; 56, VI.

o zákonu o zcizení některých státních nemovitostí a opatření úhrady pro koupi některých nemovitostí Československému státu pro některé stavby (t. 1695)

153, 12. VII. 1928; 7, VI.

o zákonu, kterým se povoluje vrácení daně z obratu nebo přepychové a daně přepravní vývozním podnikům průmyslovým (t. 1862)

174, 8. XI. 1928; 58, VII.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala o programu vlády a o státním závěrečném účtu RČS za r. 1927 (t. 1998).

182, 14. II. 1929; 26, VII.

o zákonu o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 2356)

208, 19. VI. 1929; 43, VIII.

Dotazy:

o právu četnických gážistů b. h. tř. na používání II. vlakové třídy na drahách.

11, 25. II. 1926; 473, I.

odpov. 21, 18. V. 1926; 1221, II.ISP (příhlásit)