Václav Hýbner

Narozen: v roce 1873

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HÝBNER Václav

I B. voleb. kraj.

Ž

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1090, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 10, I.

Byl členem. výb. doprav. - inkompatib. (náhr.) - rozp. - vyšetř. - zeměd. a živn.

Návrhy:

na změnu § 8 zákona ze dne 25. IX. 1919, č. 533 Sb. z., jímž se zavádí všeobecná daň nápojová, t. 2142.

193, 21. III. 1929; 5, VIII.

Resoluce:

k osnově zákona o další obnově prozatímního vnuceného pachtu (t. 153), stran braní zřetele na pachtýře při provádění pozemkové reformy.

15, 16. III. 1926; 903, I.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o ročním kontingentu branců, o náhradní záloze a o některých změnách branného zákona (t. 954)

72, 31. III. 1927; 502, IV.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

111, 1. XII. 1927; 7, V.ISP (příhlásit)