Ján Hvozdzík

Narozen: v roce 1886

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HVOZDZÍK Ján

XXI. voleb. kraj

HL

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1091, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 10, I.

Byl členem výb. rozp. - soc.-pol. - zahr. - zeměd. a živn.

Návrhy:

na okamžité poskytnutí pomoci poškozeným katastrofální průtrží mračen v župě XX, t. 1069.

86, 14. VI. 1927; 1620, IV.

Resoluce:

k osnově zákona o dani z lihu (t. 455), stran platu výpomocných cvičných učitelů.

38, 23. VI. 1926; 2500, II.

k osnově zákona o stavebním ruchu (t. 2092), stran podpory akce směřující k opatření bytů státním zaměstnancům.

188, 7. III. 1929; 29, VII.

Řeč v rozpravě:

o změně zákona o daních přímých a stanovení mimořádných státních přirážek k přímým daním pro r. 1926 (t. 13).

11, 25. II. 1926; 490, I.

o zákonu o podomním obchodu (t. 148).

13, 11. III. 1926; 611, I.

o další obnově prozatímního vnuceného pachtu (t. 153).

15, 16. III. 1926; 901, I.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813) skup. fin., o prohlášení min. financí dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

171, 26. X. 1928; 26, VII.

Žádost ve věcech imunity:

župana župy košické (přestupek nařízení maďarského min. vnitra ze dne 28. IV. 1848, č. 216, resp. min. pro správu Slovenska č. 4916 ze 6. VI. 1920 uspořádáním schůze dne 28. III. 1926 ve Velkém Ozorovci).

23, 26. V. 1926; 1257, II.

zpr. t. 686; zprav. V. Košek;

nevydán 75, 26. IV. 1927; 690, IV.

okres. s. pro přestupky v Praze (přestupek bezpečnosti cti).

102, 25. X. 1927; 18, V.

zpr. t. 1515; zprav. dr Daněk;

nevydán 151, 10. VII. 1928; 35-6, VI.ISP (příhlásit)