Ing. Oldřich Hrdina

Narozen: v roce 1893

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HRDINA Oldřich, inž.

IV. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1090, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 10, I.

Byl členem výb. im. - inkompatib. (náhr.) - kult. - rozp. - soc.-pol. - ústav.-práv. a živn.

Zpravodajem:

im. výb. zpr. t. 652 (im. J. Weberové, inž. Kalliny, Vinc. Krause a dr Koberga)

48, 18. XI. 1926; 331, III.

im. výb. zpr. t. 413 (im. Jos. Petera)

65, 17. III. 1927; 171, doslov 173, IV.

im. výb. zpr. t. 645 (im. J. Petera a K. Śliwky)

72, 31. III. 1927; 531, IV.

im. výb. zpr. t. 646 (im. Jos. Petera)

72, 31. III. 1927; 532, IV.

im. výb. zpr. t. 730 (im. J. Haruse)

98, 12. VII. 1927; 2510, IV.

im. výb. zpr. t. 791 (im. dr Kubiše).

98, 12. VII. 1927; 2513, IV.

im. výb. zpr. t. 792 (im. dr Kubiše)

98, 12. VII. 1927; 2514, IV.

im. výb. zpr. t. 821 (im. N. Sedorjaka)

98, 12. VII. 1927; 2515, IV.

im. výb. zpr. t. 827 (im. N. Sedorjaka)

98, 12. VII. 1927; 2516, IV.

im. výb. zpr. t. 919 (im. N. Sedorjaka)

126, 31. III. 1928; 25. V.

im. výb. zpr. t. 1368 (im. Jos. Petera)

144, 15. VI. 1928; 3, VI.

im. výb. zpr. t. 1391 (im. K. Śliwky)

146, 22. VI. 1928; 19, VI.

im. výb. zpr. t. 1537 (im. J. Haruse)

156, 14. VII. 1928; 3, VI.

im. výb. zpr. t. 1547 (im. I. Majora)

161, 18. IX. 1928; 6, VI.

im. výb. zpr. t. 1546 (im. M. Čulena)

161, 18. IX. 1928; 6, VI.

im. výb. zpr. t. 1598 (im. Č. Hrušky)

181, 20. XII. 1928; 35, doslov 38, VII.

im. výb. zpr. t. 1883 (im. M. Kršiaka)

189, 8. III. 1929; 25, VII.

im. výb. zpr. t. 1937 (im. Jos. Petera a A. Schmerdy)

199, 24. V. 1929; 39, VIII.

soc.-pol. výb. zpr. t. 2356 (zákon o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců)

208, 19. VI. 1929; 40, VIII.

doslov a vyjádření o resol.

211, 25. VI. 1929; 23, 47, VIII.

im. výb. zpr. t. 2153 (im. M. Fedora)

211, 25. VI. 1929; 49, VIII.

im. výb. zpr. t. 2154 (im. M. Kršiaka)

211, 25. VI. 1929; 49, VIII.

im. výb. zpr. t. 2175 (im. J. Štětky)

211, 25. VI. 1929; 52, VIII.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro r. 1927 (t. 670); skup. kult.

52, 24. XI. 1926; 688, III.

o státním závěrečném úctu republiky Československé za r. 1924 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 753)

73, 5. IV. 1927; 570, IV.

o státním rozpočtu na r. 1929 (t. 1813), skup. hospod. a doprav., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

170, 25. X. 1928; 43, VII.ISP (příhlásit)