Otto Horpynka

Narozen: v roce 1883
Zemřel: v roce 1938

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HORPYNKA Otto

IB voleb. kraj

DN

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 10, I.

Byl členem výb. br. - doprav. - im. - in. - rozp. - soc.-pol. - ústav.-práv. - zdrav. a zeměd.

Návrhy:

na novelování zákona z 20. XII. 1922, č. 394 Sb. z., o služebních, odpočivných a zaopatřovacích požitcích civilních i vojenských státních zaměstnanců a zaměstnanců v podnicích, ústavech a fondech státních a státem spravovaných, t. 243.

19, 6. V. 1926; 1101, II.

na změnu některých zákonů ze dne 20. XII. 1922, č. 394 Sb. z., o služebních, odpočivných a zaopatřovacích požitcích civilních i vojenských státních zaměstnanců a zaměstnanců v podnicích, ústavech a fondech státních a státem spravovaných a ze dne 22. XII. 1924, č. 289 Sb. z., o odměnách státním a některým jiným veřejným zaměstnancům na rok 1924 a 1925, t. 295.

23, 26. V. 1926; 1256, II.

na změnu zákona ze dne 24. VI. 1926, č. 103 Sb. z., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (Platový zákon), t. 750.

56, 9. XII. 1926; 1230, III.

na změnu zákona ze dne 24. VI. 1926, č. 104 Sb. z., o úpravě platových a služebních poměrů učitelstva obecných a občanských škol (Učitelský zákon), t. 796.

61, 15. II. 1927; 1596, III.

na změnu zákona ze dne 19. VII. 1921, č. 267 Sb. z., o státním příspěvku k podpoře v nezaměstnanosti, t. 861.

63, 15. III. 1927; 14, IV.

na poskytnutí státní podpory pohořelým z obce Chlumu na Šumavě, t. 1022.

84, 9. VI. 1927; 1578, IV.

aby ihned byla poskytnuta pomoc obcím postiženým živelní pohromou v okresích kaplickém a českokrumlovském, t. 1796.

163, 20. IX. 1928; 95, VI.

k zákonu o okresních školních inspektorech, t. 1808.

165, 18. X. 1928; 6, VII.

na všeobecný pensijní zákon, t. 2087.

190, 12. III. 1929; 4, VII.

na přeřazení města Litoměřic do skupiny B činovného, t. 2102.

190, 12. III. 1929; 4, VII.

12 pozměň. a 1 doplň. návrh k osnově zákona o úpravě platových a služebních poměrů státních zaměstnanců (t. 333)

34, 17. VI. 1926; 2108-2126, II.

doplňov. a pozměňov. návrh k osnově zákona o sčítání lidu (t. 426) k §§ 2 a 3.

47, 17. XI. 1926; 297, III.

doplňov. návrh k osnově zákona o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 759) k čl. I.

57, 10. XII. 1926; 1351, III.

27 pozměňov. a 8 event. návrhů k osnově zákona o stavebním ruchu (t. 892) k hlavě I, II, V-VII, k §§ 25, 12-27, 30, 31, 39, 43, 44, 46, 49, 52, 56, 61 a 71.

65, 17. III. 1927; 145, 147-9, 151-2, 154, IV.

3 pozměňov. a 1 event. návrh k osnově zákona o umísťování déle sloužících poddůstojníků (t. 894) k §§ 4, 6 a 8.

71, 20. III. 1927; 444-5, IV.

6 pozměňov. a 1 doplňov. návrh k osnově zákona o úpravě pensí staropensistů (t. 1448) k §§ 1-6 a 11.

131, 10. II. 1928; 27-8, V.

pozměňov. a doplňov. návrh k osnově zákona o stavebním ruchu (t. 1484)

136, 16. III. 1928; 62, 66, VI.

2 pozměňov. a 1 doplňov. návrh k osnově zákona o ochraně nájemníků (t. 1485)

136, 16. III. 1928; 74-5, VI.

1 pozměňov. a 1 event. doplňov. návrh k osnově zákona, jímž se doplňuje zákon ze dne 28. III. 1928, č. 43 Sb. z., o stavebním ruchu (t. 1839) k čl. I.

172, 6. XI. 1928; 34, VII.

26 pozměňov., doplňov. a event. návrhů k osnově zákona o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách (t. 1955)

180, 19. XII. 1928; 39-68, VII.

4 pozměňov. návrhy k osnově zákona o státních starobních podporách (t. 2000)

186, 1. III. 1929; 26-7, VII.

aby osnova zákona o umísťování déle sloužících poddůstojníků (t. 894) byla vzata z denního pořadu.

71, 30. III. 1927; 443, IV.

aby se přes osnovu zákona o ochraně domácího trhu práce (t. 1439) přešlo k pořadu.

129, 8. II. 1928; 31, V.

Resoluce:

2 resoluce k osnově zákona o úpravě platových a služebních poměrů učitelstva (t. 334), týkající se slevy jízdného pro učit. pensisty a železn. legitimací učitelů.

34, 17. VI. 1926; 2139, II.

k osnově zákona o sčítání lidu (t. 426), stran prováděcího nařízení.

47, 17. XI. 1926; 297, III.

3 resol. k osnově zákona o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 759), stran vydání novely k zákonu, srážení přeplatků a povinném přijímání invalidů do služeb.

57, 10. XII. 1926; 1351-2, III.

4 resol. k osnově zákona o stavebním ruchu (t. 892), stran novelisace zákona o stavebním právu, doplnění hlavy II. zák. zvláštním zákonem o rozhodčích soudech mzdových, rozšíření poplatkových a daňových úlev na všechny novostavby a vydání zákona o zrušení cel na stavební hmoty.

65, 17. III. 1927; 154-5, IV.

k osnově zákona o umísťování déle sloužících poddůstojníků (t. 894), aby zákon byl prováděn až po uzákonění zákona o povinném zaměstnávání těžkých válečných poškozenců.

71, 30. III. 1927; 447, IV.

6 resol. k osnově finančního zákona pro rok 1928 (t. 1260)

112, 2. XII. 1927; 54-161, V.

k osnově zákona o úpravě pensí staropensistů (t. 1448), stran vydání jednotného všeobecného pensijního zákona.

131, 10. II. 1928; 29, V.

3 resol. k osnově finančního zákona pro rok 1929 (t. 1813)

171, 26. X. 1928; 83-113, VII.

Řeč v rozpravě:

o hranici příjmu vylučující nárok na důchod válečných poškozenců (t. 175).

15, 16. III. 1926; 911, I.

o převzetí a přiznání odpočiv. a zaopatřovacích požitků v souvislosti s pensijními úmluvami, sjednanými v Římě dne 6. IV. 1922 a ve Vídni dne 30. XI. 1923 (t. 287).

25, 28. V. 1926; 1304, II.

o zákonu, kterým se doplňuje § 81 zákona o vojenských požitcích zaopatřovacích (t. 312)

27, 8. VI. 1926; 1359, II.

o úpravě platových a služebních poměrů státních zaměstnanců (t. 333), učitelstva (t. 334) a platových poměrů obecních a obvodních lékařů (t. 335).

33, 16. VI. 1926; 1923, II.

o zákonu o sčítání lidu (t. 426)

47, 17. XI. 1926; 294, III.

o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 759)

57, 10. XII. 1926; 1329, III.

o prodloužení účinnosti a doplnění zákona o mimořádných opatřeních bytové péče (t. 747)

57, 10. XII. 1926; 1367, III.

o zákonu, jímž se mění zákon ze dne 1. VII. 1926, č. 118 Sb. z., jímž se mění §§ 275 a 276 zákona ze dne 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 788)

59, 16. XII. 1926; 1483, III.

o zákonu o stavebním ruchu (t. 892)

63, 15. III. 1927; 33, IV.

o zákonu o prodloužení činnosti a doplnění zákona o mimořádných opatřeních bytové péče (t. 1373)

117, 14. XII. 1927; 24, V.

o vládním návrhu t. 1346, jímž se mění zákon o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří.

117, 14. XII. 1927; 38, V.

o zákonu o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 1384)

118, 15. XII. 1927; 22, V.

o zákonu o ochraně domácího trhu práce (t. 1439)

128, 7. II. 1928; 19, V.

o zák. o stavebním ruchu (t. 1484), o ochraně nájemníků (t. 1485) a o odkladu exekučního vyklizení místností (t. 1486)

135, 15. III. 1928; 16, VI.

o zákonu o mimořádných opatřeních bytové péče (t. 1617).

145, 21. VI. 1928; 27, VI.

o zákonu o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 1619)

145, 21. VI. 1928; 54, VI.

o zákonu, kterým se mění některá ustanovení zákona ze dne 1. VII. 1926, č. 139 Sb. z., o finanční podpoře elektrisace venkova (t. 1622)

148, 26. VI. 1928; 9, VI.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777)

162, 19. IX. 1928; 85, VI.

o státním rozpočtu na rok 1928 (t. 1813), o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

165, 18. X. 1928; 38, VII.

o témž předmětu ve skupině politické.

167, 22. X. 1928; 39, VII.

o zákonu, jímž se doplňuje zákon ze dne 28. III. 1928, č. 43 Sb. z., o stavebním ruchu (t. 1839).

172, 6. XI. 1928; 8, VII.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1845 a k t. 1845)

173, 7. XI. 1928; 6, VII.

o II. dodatkovém protokolu k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou z 28. XII. 1925, podepsaném v Bruselu 21. II. 1928 (t. 1848); mluví o dovozu cizozemských automobilů.

176, 13. XII. 1928; 23, VII.

o prohlášení náměstka předsedy vlády dr Šrámka o politické situaci (volby do zemských zastupitelstev)

178, 18. XII. 1928; 32, VII.

o osnově zákona o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách (t. 1955)

179, 19. XII. 1928; 31, VII.

o zákonu o státních starobních podporách (t. 2000); připojuje jménem klubu posl. něm. nár. strany prohlášení, v němž vzpomíná 10. výročí dne 4. III.

185, 28. II. 1929; 45, VII.

o zákonu o ochraně nájemníků (t. 2091), o stavebním ruchu (t. 2092) a o odkladu exekučního vyklizení místností (t. 2090); připojuje protest proti censurování částí své řeči ze 185. schůze.

188, 7. III. 1929; 19, VII.

o dodatkových dohodách k obchodním smlouvám mezi RČS a Norskem, Španělskem a Italií (t. 2037, 2041 a 2042); mluví o činnosti okr. náčelníka dr Wagnera v Chomutově.

192, 20. III. 1929; 18, VIII.

o zákonu o četnickém kázeňském a kárném právu, odnětí četnické hodnosti, přeložení do výslužby v řízení správním a o umísťování superarbitrovaných četnických gážistů mimo služební třídy (t. 2189)

205, 13. VI. 1929; 5, VIII.

o zákonu o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 2356)

210, 24. VI. 1929; 10, VIII.

Interpelace:

naléhavá, aby pensisté všech druhů byli postaveni na roveň, t. 2200.

201, 6. VI. 1929; 52, VIII.

odpov. t. 2267.

202, 7. VI. 1929; 3, VIII.

naléhavá, o novelování zákona o zaopatření válečných poškozenců, t. 2258.

211, 25. VI. 1929; 53, VIII.

odpov. t. 2382.

212, 26. VI. 1929; 4, VIII.

o uveřejnění statistiky státních zaměstnanců, t. 22/XVII.

7, 16. II. 1926; 263, I.

o restrikci pomocných úředníků okresních školních inspektorů, t. 92/II.

7, 16. II. 1926; 264, I.

odpov. t. 214/XII.

19, 6. V. 1926; 1100, II.

o jazykovém výnosu libereckého okresního finančního ředitelství a pražského zemského finanč. ředitelství, t. 92/III.

7, 16. II. 1926; 264, I.

odpov. t. 1280/X.

117, 14. XII. 1927; 6, V.

o nevypsatelném chování dvou úředníků jáchymovské důchodkové kontroly, t. 92/V.

7, 16. II. 1926; 264, I.

odpov. t. 564/XIII.

43, 15. X. 1926; 36, III.

že se prý zamýšlí obsaditi místo ředitele na německé střední škole Čechem, t. 181/XVI.

17, 24. III. 1926; 1065, II.

odpov. t. 250/VI.

23, 26. V. 1926; 1255, II.

že německé úřednické a zaměstnanecké organisace nebyly přibrány k poradám o novém platovém zákoně, t. 181/XVII.

17, 24. III. 1926; 1065, II.

o útoku českých úředníků a zaměstnanců města Jihlavy na německý národ, t. 227/IV.

19, 6. V. 1926; 1098, II.

o české menšinové škole v Pobučí, v okrese zábřežském, t. 358/I.

37, 22. VI. 1926; 2399, II.

že soudy porušují jazyková práva, t. 840/XI.

63, 15. III. 1927; 13, IV.

o užívání jazyků ve styku vojenských úřadů s obecními úřady, t. 930/XVIII.

73, 5. IV. 1927; 557, IV.

odpov. t. 1020/V.

86, 14. VI. 1927; 1619, IV.

o repatriaci bývalých válečných zajatců z Ruska na státní útraty, t. 979/XII.

75, 26. IV. 1927; 669, IV.

odpov. t. 1235/XXIII.

106, 25. XI. 1927; 77, V.

že berní úřady ohrožují existenci živnostníků, t. 979/XIII.

75, 26. IV. 1927; 669, IV.

odpov. t. 1235/XII.

106, 25. XI. 1927; 77, V.

o zabavení časopisu "Deutsche, Böhmerwaldzeitung", t. 1163/VIII.

102, 25. X. 1927; 12, V.

odpov. t. 1280/VIII.

117, 14. XII. 1927; 6, V.

že ředitelství středních škol jsou neprávně přibírána ke zjišťování daní, t. 1480/II.

133, 13. III. 1928; 8, VI.

odpov. t. 1587/III.

152, 11. VII. 1928; 26, VI.

že německým vojákům bylo zakázáno odebírati německé časopisy, t. 1480/III.

133, 13. III. 1928; 8, VI.

odpov. t. 1732/XIX.

158, 7. IX. 1928; 4, VI.

o obsazování ředitelských míst na pražských německých středních školách, t. 1480/IV.

133, 13. III. 1928; 8, VI.

odpov. t. 1689/XV.

157, 6. IX. 1928; 7, VI.

o horší kvalifikaci německých státních zaměstnanců pro neznalost státního jazyka, t. 1788/IV.

165, 18. X. 1928; 6, VII.

odpov. t. 2182/VIII.

195, 26. IV. 1929; 28, VIII.

o chování hlučínské okres. politické správy k tamním německým tělocvičným spolkům, t. 1788/XVI.

165, 18. X. 1928; 6, VII.

odpov. t. 2095/XXIII.

192, 20. III. 1929; 9, VIII.

o zabavovací praksi censurních úřadů v případu "Vánočních povídek" Karla Hanse Strobla, t. 1815/VIII.

172, 6. XI. 1928; 5, VII.

odpov. t. 2095/XXIV.

192, 20. III. 1929; 9, VIII.

o stanovách pomocnických hromad, t. 1890/VII.

176, 13. XII. 1928; 12, VII.

odpov. t. 2193/XXI.

196, 2. V. 1929; 6, VIII.

o jazykových předpisech při udělování licencí na biografy, t. 1956/IV.

182, 14. II. 1929; 7, VII.

odpov. t. 2182/XVIII.

195, 26. IV. 1929; 28, VIII.

o nezákonných pokynech k oslavě státního jubilea v Chomutově, t. 1993/VIII.

184, 26. II. 1929; 5, VII.

odpov. t. 2182/V.

195, 26. IV. 1929; 28, VIII.

o úpravě nošení stejnokrojů a odznaků, t. 1993/IX.

184, 26. II. 1929; 5, VII.

odpov. t. 2255/XVII.

200, 4. VI. 1929; 6, VIII.

o jmenování do správních výborů nemocenských pojišťoven, t. 1993/X.

184, 26. II. 1929; 5, VII.

o školních poměrech v Milešicích na Šumavě, t. 1993/XI.

184, 26. II. 1929; 5, VII.

odpov. t. 2277/XXI.

207, 18. VI. 1929; 5, VIII.

o výměně rakouských válečných půjček za náhradní titry, t. 1993/XXXVI.

184, 26. II. 1929; 6, VII.

odpov. t. 2201/XII.

198, 23. V. 1929; 10, VIII.

o rozpuštění chomutovské obecní správní komise, t. 2025/XX.

187, 6. III. 1929; 8, VII.

odpov. t. 2205/XXIII.

198, 23. V. 1929; 11, VIII.

o provádění zákona o svátcích, pokud jde o státní zaměstnance, t. 2048/IX.

192, 20. III. 1929; 7, VIII.

o mimořádných remuneracích za větší výkony na středních školách ve školním roce 1927-1928 a že vládní nařízení č. 131/1928 Sb. z. bylo použito na tento školní rok, t. 2048/XIX.

192, 20. III. 1929; 7, VIII.

o povolávání ke cvičením ve zbrani v r. 1929, t. 2122/II.

194, 25. IV. 1929; 8, VIII.

o přeřazení města Bochova ze skupiny míst činovného C do skupiny míst činovného D, t. 2122/III.

194, 25. IV. 1929; 8, VIII.

o zabavení časopisu "Deutsches Volksblatt" v Chomutově ze dne 18. III. 1929, t. 2206/XXIV.

198, 23. V. 1929; 9, VIII.

o odpovědi min. vnitra na interpelaci t. 2182/V o nezákonných pokynech k oslavě státního jubilea v Chomutově, t. 2254/II.

200, 4. VI. 1929; 5, VIII.

o nenáležitém a neodůvodněném chování četníka, 2313/XX.

210, 24. VI. 1929; 3, VIII.

Dotazy:

o zrušení obecné školy v Bezdědicích v Čechách.

12, 4. III. 1926; 533, I.

aby se stran srážek při vyměřování osobní daně z příjmu postupovalo stejně.

12, 4. III. 1926; 533, I.

odpov. 37, 22. VI. 1926; 2399, II.

o neudržitelných poměrech u skladiště v Mikulově na Moravě.

12, 4. III. 1926; 533, I.

odpov. 19, 6. V. 1926; 1095, II.

o rekursu úředníků potravní daně v Brně, kteří převzati byli do státní služby.

16, 17. III. 1926; 1030, I.

o definitivním převzetí respicienta finanční stráže Josefa Müllera v rafinerii minerálních olejů "Karpatia" v Mukačevě.

16, 17. III. 1926; 1030, I.

odpov. 43, 15. X. 1926; 31, III.

že ministerstvo nár. obrany poškozuje svým postupem důstojníky, které překládá do výslužby podle zákona ze dne 22. XII. 1924, č. 286 Sb. z.

19, 6. V. 1926; 1093, II.

odpov. 21, 18. V. 1926; 1221, II.

o výbuchu v Praze v Truhlářské ulici.

19, 6. V. 1926; 1093, II.

odpov. 21, 18. V. 1926; 1221, II.

o stavbě důstojnických bytů v podbořanské posádce.

19, 6. V. 1926; 1093, II.

odpov. 26, 1. VI. 1926; 1326, II.

o vydláždění Nádražní ulice v Podbořanech.

19, 6. V. 1926; 1093, II.

odpov. 21, 18. V. 1926; 1221, II.

o událostech v obci Dolní Věstonice.

20, 7. V. 1926; 1199, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 32, III.

že nebyl vyplacen plat kontroloru pohraniční finanční stráže v. v. R. Kunzovi za zastupování z r. 1922.

20, 7. V. 1926; 1199, II.

odpov. 61, 15. II. 1926; 1590, III.

o zabrání domu německého školního a čtenářského spolku v Husovicích u Brna.

25, 28. V. 1926; 1293, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 29, III.

o zmařené schůzi německé ústřední rady rodičů v Opavě dne 4. VI. 1926.

39, 24. VI. 1926; 2525, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 29, III.

o neustálém zabavování časopisu "Nordböhmisches Tagblatt".

43, 15. X. 1926; 28, III.

odpov. 58, 15. XII. 1926; 1434, III.

o zabrání staveniště ve městě Jablonec n. N. pro novostavbu české menšinové školy.

43, 15. X. 1926; 28, III.

aby úředníkům a zaměstnancům finanční správy bylo nahrazeno cestovné a jiné vydání za jejich cesty k jazykovým zkouškám.

43, 15. X. 1926; 28, III.

že se pomýšlí zrušiti okresní soud v Hoře Sv. Šebestiána.

46, 11. XI. 1926; 233, III.

že se nestejně censurují plakáty oznamující schůze.

46, 11. XI. 1926; 233, III.

odpov. 61, 15. II. 1927; 1590, III.

o jazykových zkouškách německých státních zaměstnanců.

48, 18. XI. 1926; 320, III.

odpov. 87, 15. VI. 1927; 1674, IV.

o daňových předpisech státním smluvním úředníkům.

53, 25. XI. 1926; 725, III.

odpov. 104, 23. XI. 1927; 9, V.

o nepřístojnostech při zadávání trafik válečným invalidům.

61, 15. II. 1927; 1586, III.

odpov. 84, 9. VI. 1927; 1575, IV.

o nepřístojnostech u Léčebného fondu veřejných zaměstnanců.

61, 15. II. 1927; 1586, III.

o neoprávněném postupu československého konsulátu v Saské Kamenici proti stavovské organisaci československých státních občanů v cizině.

61, 15. II. 1927; 1586, III.

odpov. 75, 26. IV. 1927; 667, IV.

o nařízeném vrácení přeplatku invalidního důchodu.

61, 15. II. 1927; 1588, III.

aby pozemkový úřad zaopatřil místo nezaměstnanému velkostatkářskému úředníku.

61, 15. II. 1927; 1588, III.

odpov. 106, 25. XI. 1927; 3, V.

o zabrání bytu v Hořicích na Šumavě.

61, 15. II. 1927; 1588, III.

odpov. 198, 23. V. 1929; 6, VIII.

aby styk prodejen losů třídní loterie s ředitelstvím třídní loterie byl osvobozen od kolků.

61, 15. II. 1927; 1588, III.

odpov. 102, 25. X. 1927; 8, V.

o nouzové stavbě cesty v obci Nové Hutě na Šumavě.

61, 15. II. 1927; 1588, III.

odpov. 90, 27. VI. 1927; 1841, IV.

aby byla vyplacena státní subvence na stavbu silnice v obci Vyklicích.

61, 15. II. 1927; 1588, III.

odpov. 102, 25. X. 1927; 9, V.

že českobudějovický krajský soud ustanovuje řízení na nevhodnou dobu.

63, 15. III. 1927; 8, IV.

odpov. 75, 26. IV. 1927; 667, IV.

o dopravních poměrech na trati z Českých Budějovic do Černého Kříže na Šumavě.

63, 15. III. 1927; 8, IV.

odpov. 84, 9. VI. 1927; 1576, IV.

o státní subvenci rolníkům z Nových Těchanovic poškozeným živelními pohromami.

75, 26. IV. 1927; 666, IV.

odpov. 90, 27. VI. 1927; 1841, IV.

o udělení tabáční trafiky válečnému poškozenci v Chomutově.

75, 26. IV. 1927; 666, IV.

odpov. 104, 23. XI. 1927; 9, V.

aby Svazu německých obchodníků poštovními známkami v Československé republice bylo povoleno paušalování daní.

75, 26. IV. 1927; 666, IV.

odpov. 87, 15. VI. 1927; 1674, IV.

o slevách osobních a nákladních sazeb pro I. veletrh na potřeby hasičské a potřeby pro záchranné práce, pořádaný v Teplicích-Šanově.

75, 26. IV. 1927; 666, IV.

odpov. 84, 9. VI. 1927; 1576, IV.

o pobočce na chlapecké občanské škole v Chrastavě.

75, 26. IV. 1927; 666, IV.

odpov. 102, 25. X. 1927; 10, V.

o neudržitelných poměrech u poštovního telegrafního úřadu v Č. Krumlově.

84, 9. VI. 1927; 1574, IV.

odpov. 102, 25. X. 1927; 9, V.

o vyplácení zahraničních přídavků zaměstnancům československých celních úřadů v cizině.

84, 9. VI. 1927; 1574, IV.

odpov. 104, 23. XI. 1927; 9, V.

o kvalifikační praksi slezského zemského finančního ředitelství.

104, 23. XI. 1927; 8, V.

odpov. 152, 11. VII. 1928; 5, VI.

o vojenském ubytování.

112, 2. XII. 1927; 164, V.

odpov. 140, 12. VI. 1928; 9, VI.

a odpov. 148, 26. VI. 1928; 3, VI.

o anketě ze dne 19. XII. 1927.

123, 24. I. 1928; 4, V.

odpov. 140, 12. VI. 1928; 10, VI.

o výtržnostech na německé vysoké škole technické v Brně.

123, 24. I. 1928; 4, V.

odpov. 140, 12. VI. 1928; 10, VI.

o neodůvodněném zabavení časopisu.

128, 7. II. 1928; 6, V.

odpov. 157, 6. IX. 1928; 5, VI.

aby byl předložen návrh jednotného rybářského zákona.

128, 7. II. 1928; 40, V.

o sporu u Dělnické úrazové pojišťovny pro Čechy.

133, 13. III. 1928; 6, VI.

že se zamýšlí zrušiti poštovní úřad v obci Temenicích.

140, 12. VI. 1928; 9, VI.

odpov. 176, 13. XII. 1928; 8, VII.

o schodku u šternberské okresní nemocenské pojišťovny na Moravě,

140, 12. VI. 1928; 9, VI.

ve věci poradního sboru pro otázky hospodářské.

157, 6. IX. 1928; 5, VI.

odpov. 176, 13. XII. 1928; 8, VII.

ze se okr. politická správa v Č. Krumlově prohřešuje proti státnímu dozorčímu právu nad obcemi.

157, 6. IX. 1928; 5, VI.

odpov. 176, 13. XII. 1928; 7, VII.

o započtení úřednické služební doby.

158, 7. IX. 1928; 3, VI.

Žádost ve věcech imunity:

Fr. Windirsche, A. Stenzla a dr Luschky, aby byla udělena důtka O. Horpynkovi podle § 51 jedn. ř.

60, 16. XII. 1926; 1577, III.

zemsk. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti, spáchaný tiskem).

165, 18. X. 1928; 6, VII.

Volán k pořádku:

3, 18. XII. 1925; 43, I.

9, 18. II. 1926; 304, I.

14, 12. III. 1926; 777, I.

97, 8. VII. 1927; 2434, IV.ISP (příhlásit)