František Horák

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HORÁK František

I A. voleb. kraj

Ž

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 10, I.

Byl členem výb. in. a ústav.-práv.

Zvolen místopředsedou posl. sněm. a vykonal slib jako místopředseda.

60, 16. XII. 1926; 1570, III.

Sděluje jako místopředseda:

vyloučení výroků urážejících mravnost a ohrožujících bezpečnost státu v řeči J. Hakena z těsnopisecké zprávy o 123. schůzi.

123, 24. I. 1928; 39, V.

vyloučení výroků ohrožujících bezpečnost státu v řeči dr Lehnerta z těsnopisecké zprávy o 138. schůzi.

138, 22. III. 1928; 75, VI.

vyloučení bezpečnost státu ohrožujících výroků v řeči inž. Junga a L. Landové-Štychové z těsnopisecké zprávy o 140. schůzi.

140, 12. VI. 1928; 57, VI.

vyloučení hrubě urážlivých a bezpečnost státu ohrožujících výroků v řečích J. Hakena, Fr. Chlouby a V. Mikulíčka z těsnopisecké zprávy o 148. schůzi.

148, 26. VI. 1928; 50, VI.

vyloučení bezpečnost státu ohrožujícího projevu v řeči dr Sterna z těsnopisecké zprávy o 176. schůzi.

176, 13. XII. 1928; 40, VII.

Návrhy:

pozměň. návrh k osnově zákona o změně ustanovení o přímých daních a stanovení státních mimořádných přirážek k přímým daním pro r. 1926 (t. 13) k čl. VIII.

11, 25. II. 1926; 499, I.

na zřízení 19členného výb. br., kult. a zahr., 31člen. výb. soc.-pol., zeměd. a živn. podle zásady poměrného zastoupení.

7, 16. II. 1926; 275-9, I.

na zřízení 19člen. výb. zdrav., doprav., zásob. a vyšetř. podle zásady poměrného zastoupení.

11, 25. II. 1926; 505-7, I.

Resoluce:

k osnově zákona o povolení užíti dlužních úpisů "Východočeské 6 % investiční půjčky elektrisační z r. 1925" k ukládání nadačních a pod. kapitálů (t. 246) stran urychleného předložení zákona o podpoře soustavné elektrisace venkova a urychlené výstavby štěchovické přehrady.

21, 18. V. 1926; 1235, II.

Řeč v rozpravě:

o zákonech o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007), o stabilisačních bilancích (t. 1002) a o přímých daních (t. 1000).

80, 5. V. 1927; 1068, IV.

Interpelace:

naléhavá, o maďarské aféře penězokazecké, t. 98.

7, 16. II. 1926; 262, I.

zodpověděn a prohlášením min. zahr. dr Beneše.

7, 16. II. 1926; 279, I.

o tragickém výbuchu třaskavin v Truhlářské ulicí v Praze, t. 182/I.

14, 12. III. 1926; 824, I.

odpov. t. 199. 15, 16. III. 1926; 927, I.

2. odpov. t. 309/V.

32, 15. VI. 1926; 1846, II.ISP (příhlásit)