Josef Honsl

Narozen: v roce 1883

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HONZL Josef

I B. voleb. kraj.

REP

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 10, I.

Byl členem výb. soc.-pol. - ústav.-práv. - vyšetř. - zdrav. - zeměd. a živn.

Řeč v rozpravě:

o zákonech o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007), o stabilisačních bilancích (t. 1002) a o přímých daních (t. 1000)

79, 4. V. 1927; 999, IV.

Žádost ve věcech imunity:

okres. s. pro přestupky v Praze (přestupek proti bezpečností cti podle § 488 tr. z. ca JUC. Alois Vomela).

104, 23. XI. 1927; 13, V.

zpr. t. 1362; zprav. dr Daněk;

nevydán 142, 14. VI. 1928; 43, VI.ISP (příhlásit)