JUDr. János Holota

Narozen: v roce 1890
Zemřel: v roce 1958

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HOLOTA János, dr.

XVI. voleb. kraj

LW, mk, MN

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 5, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 10, I.

Byl členem výb. inkompatib.

Přestal býti členem klubu LW.

102, 25. X. 1927; 4, V.

Stal se členem klubu MN.

119, 16. XII. 1927; 4, V.

Návrhy:

na změnu zákona z 15. IV. 1920, č. 325 Sb. z., t. 1696.

152, 11. VII. 1928; 26, VI.

1 pozměň. a 2 doplň. návrhy k osnově zákona o úpravě pensí staropensistů (t. 1448) k §§ 1, 5 a 11.

131, 10. II. 1928; 26, V.

Resoluce:

2 resol. k osnově finančního zákona pro rok 1929 (t. 1813).

171, 26. X. 1928; 117, VII.

Řeč v rozpravě:

o úmluvě sjednané ve Vídni 30. XI. 1923 mezi Rakouskem, Italií, Polskem, královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a RČS o úpravě odpočivných požitků, které nebyly upraveny Úmluvou v Římě ze 6. IV. 1922 (zpr. t. 289).

26, 1. VI. 1926; 1332, II.

o úpravě platových a služebních poměrů státních zaměstnanců (t. 333), učitelstva (t. 334) a platových poměrů obec. a obvodních lékařů (t. 335).

34, 17. VI. 1926; 2102, II.

o stát. rozpočtu pro rok 1927 (t. 670) skup. fin.

55, 27. XI. 1926; 1090, III.

o zákonu o organisaci politické správy a o zákonu o volbách zemských a okresních zastupitelstev (t. 1101 a 1102).

93, 1. VII. 1927; 2176, IV.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. fin., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

112, 2. XII. 1927; 38, V.

o zákonu o úpravě pensí staropensistů (t. 1448) a o zákonu o úpravě pensí některých vojenských osob (t. 1452)

129, 8. II. 1928; 50, V.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813) skup. fin., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

171, 26. X. 1928; 40, VII.

Interpelace:

ve věci oběžníku ministra vnitra ze dne 7. IX. 1926, č. 52.578/21, který odporuje ústavnímu zákonu č. 152/1926 o úpravě státního občanství, t. 840/IV.

63, 15. III. 1927; 13, IV.

odpov. t. 1076/XXI.

93, 1. VII. 1927; 2146, IV.

o stanovení a rychlém poukázání invalidní renty pro válečného invalidu Martina Sülyi v Köbölkute, t. 1569/XV.

140, 12. VI. 1928; 15, VI.

o pensionování dr Karla Ladányiho, býv. státního zvěrolékaře v polských Šahách, t. 2133/IV.

194, 25. IV. 1929; 11, VIII.

o převzetí profesorů sestátněného reálného gymnasia v N. Zámcích, t. 2133/V.

194, 25. IV. 1929; 11, VIII.

o rychlé úpravě pensí býv. zaměstnanců uherských státních drah a o pensionování nebo poskytnutí odbytného propuštěným zaměstnancům, t. 2254/XII.

200, 4. VI. 1929; 5, VIII.

o tom, proč se už deset roků odkládá pensijní dohoda mezi Československem a Maďarskem, vyslovená závazně mírovou smlouvou, t. 2254/XIII.

200, 4. VI. 1929; 5, VIII.

Dotazy:

o zastavení pense Jana Grancsayho, učitele na odpočinku.

133, 13. III. 1928; 6, VI.

o pensionování Michala Torhánya, býv. poštovního podúředníka v Košicích.

165, 18. X. 1928; 5, VII.

odpov. 178, 18. XII. 1928; 4, VII.

o odnětí pense Mikuláši Kovácsovi, báňskému dělníku v Marmaroš. Solotvině.

165, 18. X. 1928; 5, VII.

odpov. 186, 1. III. 1929; 41, VII.

o II. třídním přídavku pensionovaného železničáře Bertalana Virág.

191, 13. III. 1929; 3, VII.ISP (příhlásit)