Oswald Hillebrand

Narozen: v roce 1879
Zemřel: v roce 1926

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HILLEBRAND Oswald

VII. voleb. kraj

DSD

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 10, I.

Byl členem výb. kult. a Stál. (náhr.).

Zemřel 4. VI. 1926.

27, 8. VI. 1926; 1352, II.

Za něho nastoupil Staněk Wenzel.

Návrhy:

na zavedení národní školské samosprávy, t. 46.

7, 16. II. 1926; 265, I.

na zrušení trestu smrti, t. 52.

7, 16. II. 1926; 265, I.

na úpravu vyučování češtině na školách obecných a občanských, t. 179.

15, 16. III. 1926; 855, I.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předsedy dr Švehly z 18. XII. 1925.

4, 18. XII. 1925; 98, I.

Interpelace:

o restrikci výpomocných úředníků a školních inspektorů, t. 97/XIX.

12, 4. III. 1926; 535, I.

odpov. t. 214/XII.

19, 6. V. 1926; 1100, II.

o zabavení karlovarského časopisu "Volkswille", t. 351/IX.

27, 8. VI. 1926; 1380, II.

odpov. t. 564/VIII.

43, 15. X. 1926; 35, III.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Chebu (přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil výroky na schůzi 8. IX. 1925 v Mariánských Lázních).

3, 18. XII. 1925; 34, I.

zpr. t. 113; zprav. J. Prokeš;

nevydán 16, 17. III. 1926; 1020-1, I.

kraj. s. v Chebu (přečin proti bezpečnosti cti podle § 488 a § 491 tr. z., spáchaný článkem, uveřejněným dne 7. I. 1926 v časopisu "Volkswille" proti Emilu Dörflerovi).

10, 19. II. 1926; 409, I.ISP (příhlásit)