Rudolf Heeger

Narozen: v roce 1883

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HEEGER Rudolf

XIV. voleb. kraj

DSD

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 10, I.

Byl členem výb. br. - im. - in. - kult. a rozp.

Návrhy:

aby byla neprodleně poskytnuta pomoc obětem živelní pohromy na Hlučínsku, t. 485.

37, 22. VI. 1926; 2467, II.

aby byla vyšetřena hromadná otrava u pěšího pluku č. 15, t. 1458.

128, 7. II. 1928; 7, V.

o nouzové výpomoci obcím postiženým živelní pohromou dne 3. a 4. VII. 1928, t. 1723.

157, 6. IX. 1928; 9, VI.

pozměňov. návrh k osnově zákona o délce presenční služby vojenské (t. 868) k § 1.

71, 30. III. 1927; 443, IV.

pozměňov. návrh k osnově zákona o umísťování déle sloužících poddůstojníků (t. 894) k § 2.

71, 30. III. 1927; 443, IV.

13 pozměňov. a 1 doplňov. návrh k osnově zákona o ročním kontingentu branců, o náhradní záloze a o některých změnách branného zákona (t. 954) k §§ 1, 4-10.

72, 31. III. 1927; 519-522, IV.

6 pozměňov. a 1 doplňov. návrh k osnově zákona o cestovních pasech (t. 1529).

139, 23. III. 1928; 32-3; VI.

14 pozměňov. návrhů k osnově zákona o četnickém kázeňském a kárném právu, odnětí četnické hodnosti, přeložení do výslužby v řízení správním a o umísťování superarbitrovaných četnických gážistů mimo služební třídy (t. 2189).

206, 14. VI. 1929; 17-22, VIII.

aby se přes osnovu zákona o úpravě rozpočtu vojenské správy (t. 761) přešlo k pořadu.

58, 15. XII. 1926; 1459, III.

aby se přes osnovu zákona o délce presenční služby vojenské (t. 868) přešlo k dennímu pořadu.

71, 30. III. 1927; 442, IV.

2 formální návrhy, aby osnova zákona o ročním kontingentu branců, o náhradní záloze a o některých změnách branného zákona (t. 954) byla přikázána též výb. soc.-pol. a ústav.-práv.

72, 31. III. 1927; 519, IV.

Resoluce:

k osnově zákona, kterým se doplňuje § 81 zákona o vojenských požitcích zaopatřovacích (t. 312), stran vydání nových zákonů o zlepšení požitků váleč. poškozenců a vyplácení plného vyživovacího příspěvku příslušníkům osob konajících službu vojenskou.

27, 8. VI. 1926; 1363, II.

k osnově zákona o umísťování déle sloužících poddůstojníků (t. 894), aby vláda ještě v tomto zasedání předložila návrh zákona o umísťování válečných poškozenců.

71, 30. III. 1927; 447, IV.

k osnově zákona o ročním kontingentu branců, o náhradní záloze a o některých změnách branného zákona (t. 954), aby vláda do 3 let ukončila přípravy k provedení § 1 branného zákona.

72, 31. III. 1927; 522, IV.

k osnově zákona o cestovních pasech (t. 1529) stran úpravy drobného pohraničního styku.

139, 23. III. 1928; 33, VI.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se doplňuje § 81 zákona o vojenských požitcích zaopatřovacích (t. 312).

27, 8. VI. 1926; 1358, II.

o státním rozpočtu pro rok 1927 (t. 670); skup. polit.

52, 24. XI. 1926; 642, III.

o úpravě rozpočtu vojen. správy (t. 761)

58, 15. XII. 1926; 1453, III.

o vojenských předlohách (t. 752, 893, 868, 890 a 894).

68, 23. III. 1927; 252, IV.

o zákonu o ročním kontingentu branců, o náhradní záloze a o některých změnách branného zákona (t. 954)

72, 31. III. 1927; 495, IV.

o zákonu o organisaci politické správy a o zákonu o volbách zemských a okresních zastupitelstev (t. 1101 a 1102); rozprava podrobná.

92, 30. VI. 1927; 2098, IV.

o zákonu, jímž se doplňují a mění zákony o četnictvu a o sborech stráže bezpečnosti (t. 1382).

125, 26. I. 1928; 5, V.

o zák. o cestovních pasech (t. 1529).

139, 23. III. 1928; 24, VI.

o zákonu o převzetí státního předválečného dluhu nezajištěného (t. 1528); mluví o finančním hospodářství obcí.

142, 14. VI. 1928; 10, VI.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813) skup. polit., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

168, 23. X. 1928; 21, VII.

o zákonu o četnickém kázeňském a kárném právu, odnětí četnické hodnosti, přeložení do výslužby v řízení správním a o umísťování superarbitrovaných četnických gážistů mimo služební třídy (t. 2189).

203, 11. VI. 1929; 13, VIII.

Interpelace:

naléhavá, o výbuchu dne 5. III. 1926 v Praze, t. 188.

14, 12. III. 1926; 824, I.

odpov. t. 214/XIX.

19, 6. V. 1926; 1100, II.

že se prý pomýšlí prodloužiti vojenskou služební dobu, t. 125/IV.

12, 4. III. 1925; 535, I.

odpov. t. 576/XI.

44, 19. X. 1926; 125. III.

jak okresní politické správy provádějí zákon o vyživovacích příspěvcích pro příslušníky osob povolaných do služby, t. 358/III.

37, 22. VI. 1925; 2399, II.

odpov. t. 697/XV.

56, 9. XII. 1926; 1275, III.

o prováděcím nařízení k zákonu o podomním obchodě, t. 443/XV.

43, 15. X. 1926; 34, III.

odpov. t. 803/X.

61, 15. II. 1927; 1594, III.

že ministerstvo vnitra porušuje řádně vyhlášené mezinárodní smlouvy, t. 538/XI.

43, 15. X. 1926; 37, III.

odpov. t. 1076/ XI.

93, 1. VII. 1927; 2146, IV.

o sebevraždě vojáků v Opavě, t. 663/XI.

53, 25. XI. 1926; 841, III.

odpov. t. 944/XII.

73, 5. IV. 1927; 593, IV.

o rozdělení peněz na nouzové podpory, t. 989/X.

84, 9. VI. 1927; 1576, IV.

odpov. t. 1235/VII.

106, 25. XI. 1927; 77, V.ISP (příhlásit)