Dr. Georg Hanreich

Narozen: v roce 1887
Zemřel: v roce 1955

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HANREICH Georg, dr.

XI. voleb. kraj

LW, mk, hosp. MN

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 5, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 10, I.

Byl členem výb. doprav. - inkompatib. a ústav.-práv.

Přestal býti členem klubu poslanců LW 7. VII. 1927.

98, 12. VII. 1927; 2502, IV.

Stal se hospitantem klubu poslanců MN.

119, 16. XII. 1927; 4, V.

Zbaven posl. mandátu nálezem voleb. soudu z 8. II. 1928.

133, 13. III. 1928; 3, VI.

Za něho nastoupil Freising Josef.

Návrhy:

aby obyvatelům Modřic a sousedních obcí, těžce postiženým živelní pohromou, byla poskytnuta podpora, t. 499.

40, 24. VI. 1926; 2551, II.

aby byla poskytnuta podpora obcím okresu pohořelického, těžce postiženým živelními pohromami, t. 533.

43, 15. X. 1926; 39, III.

Řeč v rozpravě:

o obchodní smlouvě mezi RČS a Japonskem z 30. X. 1925 (t. 245), v níž zabývá se otázkou zemědělských cel.

20, 7. V. 1926; 1165, II.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

110, 30. XI. 1927; 56, V.

Interpelace:

o připravovaném rozdělení půdy z tereziánského fondového statku v Drnoholci v okrese mikulovském, t. 181/III.

17, 24. III. 1926; 1065, II.

odpov. t. 250/XVIII.

23, 26. V. 1926; 1256, II.

o přídělu Lichtensteinova zbytkového statku v Nových Mlýnech, v okrese hustopečském, t. 181/V.

17, 24. III. 1926; 1065, II.

odpov. t. 214/XXII.

19, 6. V. 1926; 1100, II.

o rozdělení půdy v obci Cvrčovicích, v okrese pohořelickém, t. 181/VI.

17, 24. III. 1926; 1065, II.

odpov. t. 442/IX.

43, 15. X. 1926; 33, III.

že v Rakousku bylo zavedeno clo na mléko, t. 358/VII.

37, 22. VI. 1926; 2399, II.

odpov. t. 803/XI.

61, 15. II. 1927; 1594, III.

Žádost ve věcech imunity:

zemsk. tr. s. v Brně (přečin podle § 14, č. 1 a přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky, jichž se dopustil výroky na schůzi dne 28. II. 1926 v Brně).

19, 6. V. 1926; 1104, II.

zpr. t. 639; zprav. dr Daněk;

nevydán 70, 29. III. 1927; 387, IV.

kraj. s. v Litoměřicích (přečin podle § 17, č. 1 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil výroky na různých schůzích v březnu t. r. v Rakousku).

37, 22. VI. 1926; 2467, II.

žádost odvolána 89, 24. VI. 1927; 1775, IV.

kraj. s. v Litoměřicích (zločin podvodu podle §§ 197 a 199 a) tr. z.).

102, 25. X. 1927; 19, V.

zpr. t. 1351; zprav. V. Votruba;

vydán: 126, 31. I. 1928; 30, V.

Volán k pořádku:

3, 18. XII. 1925; 43, I.ISP (příhlásit)