Anton Hancko

Narozen: v roce 1883
Zemřel: v roce 1967

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HANCKO Anton

XVII. voleb. kraj

HL

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 5, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 10, I.

Byl členem výb. in. inkompatib. - kult. - rozp. - soc.-pol. a zahr.

Návrhy:

na udělení stát. nouzové výpomoci pro pohořelé obce Sňažnice (Kysucko-N. Městský okres na Slovensku), t. 1556.

140, 12. VI. 1928; 17, VI.

pozměňov. návrh k osnově zákona o úpravě platových a služebních poměrů učitelstva (t. 334) k § 1.

34, 17. VI. 1926; 2127, II.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 1180 (zákon o poskytování podpor při živelních pohromách)

101, 14. VII. 1927; 2683, doslov 2705, IV.

Řeč v rozpravě:

o úpravě platových a služebních poměrů státních zaměstnanců (t. 333), učitelstva (t. 334) a platových poměrů obecních a obvodních lékařů (t. 335).

34, 17. VI. 1926; 2030, II.

o státním rozpočtu pro r. 1927 (t. 670), skup. kult.

53, 25. XI. 1926; 777, III.

o státním rozpočtu pro r. 1928 (t. 1260), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

109, 29. XI. 1927; 87, V.

o stát. rozpočtu na r. 1929 (t. 1813) skup. kult. a soc., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

168, 23. X. 1928; 87, VII.

Žádost ve věcech imunity:

sedrie v Trenčíně (zločin podle § 176 tr. z. a přestupek podle § 4, č. 2 zák. č. 309/1921 Sb. z., jichž se dopustil výroky na schůzi dne 17. V. 1925 v Žilině)

7, 16. II. 1926; 267, I.

žád. odvolána 110, 30. XI. 1927; 4, V.

okr. s. v Žilině (přečin pomluvy podle § 1 a urážky na cti podle § 2 zák. čl. XLI z r. 1914, spáchané výroky na shromáždění dne 20. IX. 1925 v Budatině proti dr Hugo Spanyolovi)

7, 16. II. 1926; 269, I.

zpr. t. 173; zprav. Fr. Ostrý;

nevydán 24, 27. V. 1926; 1283-4, II.

okr. úřad v Žilině (přestupek podle § 1 minist. nařízení č. 766/1898 M. V. (uspořádání schůze bez povolení dne 14. XI. 1925 ve Višňové)

21, 18. V. 1926; 1224, II.

zpr. t. 715; zprav. dr Ravasz;

nevydán 76, 29. IV. 1927; 762, IV.

sedrie v Báňské Bystřici (přečin pomluvy a urážky na cti podle §§ 1, 2, 3, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914, jichž se dopustil článkem v 93. čísle časopisu "Národnie Noviny" ze dne 30. XI. 1924 nadepsaným "Sdruženie Slovenských Odborových Organizácií" proti Dimitrijevičovi)

38, 23. VI. 1926; 2492, II.

zpr. t. 716; zprav. dr Halla;

nevydán 76, 29. IV. 1927; 762, IV.ISP (příhlásit)