Dr. Ján Halla

Narozen: v roce 1885
Zemřel: v roce 1955

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HALLA Ján, dr.

XVII. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 9, I.

Byl členem výb. br. - im. - inkompatib. - rozp. - ústav.-práv. - vyšetř. - zahr. a živn.

Zpravodajem:

ústav.-práv. výb. zpr. t. 242 (působnost min. veř. prací ve věcech silnic a mýt na Slovensku a Podkarpatské Rusi).

23, 26. V. 1926; 1258, II.

im. výb. zpr. t. 523 a zpr. menš. t. 520 (im. J. Haruse, B. Jílka, J. Knejzlíka, K. Kreibicha, E. Šafranko, J. Dědiče, G. Elstnera, dr Franke, K. Haiblicka, J. Hakena, Č. Hrušky, G. Kollárikové, M. Kršiaka, L. Landové-Štychové, I. Majora, V. Mikulíčka, A. Můni, J. Netolického, A. Neuratha, J. Štětky, F. Zeminové, H. Bergmanna, V. Bolena, M. Čulena, E. Hirschla, J. Lance a N. Sedorjaka).

41, 25. VI. 1926; 2637, II.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 426 (zákon o sčítání lidu).

47, 17. XI. 1926; 293, doslov 298, III.

im. výb. zpráva ústní (udělení důtky K. Kreibichovi k návrhu dr Hodži a A. Hlinky).

56, 9. XII. 1926; 1240, doslov 1248, III.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 778 (zákon o zahlazení odsouzení); prodloužení lhůty

59, 16. XII. 1926; 1519, III.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 789 (změna § 5 zákona ze dne 15. IV. 1920, č. 325 Sb. z., o jednacím řádu poslanecké sněmovny NSRČ k návrhu B. Bradáče, dr Dolanského, A. Hlinky, dr Lukavského, J. Pekárka, Fr. Windirsche a dr Luschky, t. 661).

59, 16. XII. 1926; 1520,

doslov 1530, III.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 787 ("Druhý dodatečný zápis k úmluvě mezi Československou republikou a republikou Rakouskou o úpravě závazků v rakousko-uherských korunách ze dne 18. VI. 1924", podepsaný v Praze dne 17. IX. 1926,

59, 16. XII. 1926; 1531, III.

im. výbor. zpr. t. 716 (im. A. Hancko)

76, 29. IV. 1927; 762, IV.

im. výb. zpr. t. 717 (im. J. Majora)

76, 29. IV. 1927; 762, IV.

im. výb. zpr. t. 718 (im. J. Majora)

76, 29. IV. 1927; 763, IV.

im. výb. zpr. t. 719 (im. J. Majora)

76, 29. IV. 1927; 763, IV.

im. výb. zpr. t. 720 (im. M. Kubicsko)

76, 29. IV. 1927; 764, IV.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 975 (zákon o zahlazení odsouzení)

84, 9. VI. 1927; 1592, IV.

textová změna. 1594, IV.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 1168 (celní zákon)

99, 12. VII. 1927; 2529, IV.

doslov 2574, IV.

im. výb. zpr. t. 897 (im. J. Haruse)

114, 6. XII. 1927; 20, V.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 1371 (zákon o převzetí předválečného dluhu zajištěného)

116, 13. XII. 1927; 20, doslov 26, V.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 1380 (zákon o změně některých předpisů o vymáhání a účtování nákladů spojených s trestním řízením u soudů na Slovensku a Podkarpatské Rusi)

119, 16. XII. 1927; 32, doslov 38, V.

im. výb. zpr. t. 1306 (im. R. Mlčocha)

131, 10. II. 1928; 48, V.

im. výb. zpr. t. 1308. (im. dr Kubiše)

132, 10. II. 1928; 2, V.

im. výb. zpr. t. 1310 (im. M. Kubicsko)

136, 16. III. 1928; 114, VI.

im. výb. zpr. t. 1321 (im. N. Sedorjaka)

138, 22. III. 1928; 65, VI.

im. výb. zpr. t. 1322 (im. N. Sedorjaka)

138, 22. III. 1928; 65, VI.

im. výb. zpr. t. 812 (im. dr Štefánka)

152, 11. VII. 1928; 23, VI.

im. výb. zpr. t. 1928 (im. J. Hakena)

181, 20. XII. 1928; 42, VII.

im. výb. zpr. t. 1929 (im. Ant. Kaňourka)

181, 20. XII. 1928; 43, VII.

im. výb. zpr. t. 1959 (im. dr Tuky)

181, 20. XII. 1928; 43, VII.

im. výb. zpr. t. 1931 (im. J. Koudelky)

194, 25. IV. 1929; 46, VIII.

im. výb. zpr. t. 2082 (im. Fr. Školy)

196, 2. V. 1929; 45, VIII.

im. výb. zpr. t. 2085 (im. J. Haruse)

199, 24. V. 1929; 40, VIII.

im. výb. zpr. t. 2074 (im. G. Steinera)

203, 11. VI. 1929; 19, VIII.

im. výb. zpr. t. 2073 (im. M. Kršiaka)

203, 11. VI. 1929; 20, VIII.

im. výb. zpr. t. 2075 (im. Fr. Školy)

203, 11. VI. 1929; 20, VIII.

im. výb. zpr. t. 2076 (im. J. Hakena)

203, 11. VI. 1929; 20, VIII.

im. výb. zpr. t. 2077 (im. K. Haiblicka)

204, 11. VI. 1929; 3, VIII.

im. výb. zpr. t. 2078 (im. L. Zoufalého)

204, 11. VI. 1929; 4, VIII.

im. výb. zpr. t. 1930 (im. Š. Surovjaka)

205, 13. VI. 1929; 43, VIII.

im. výb. zpr. t. 2083 (im. Al. Neuratha)

205, 13. VI. 1929; 45, VIII.

im. výb. zpr. t. 2084 (im. dr Gáti)

205, 13. VI. 1929; 45, VIII.

im. výb. zpr. t. 2156 (im. Fl. Tománka)

211, 25. VI. 1929; 49, VIII.

zahr. výb. zpr. t. 2304 (Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců o úpravě vzájemných pohledávek a dluhů, vzniklých před 26. II. 1919 ve starých korunách rakousko-uherských mezi věřiteli nebo dlužníky československými a srbochorvatskoslovinskými, podepsaná v Praze dne 7. XI. 1928 a závěrečný zápis k této Úmluvě)

212, 26. VI. 1929; 10, VIII.

doslov 213, 27. VI. 1929; 11, VIII.

zahr. výb. zpr. t. 2398 (zákon, kterým se provádí úmluva mezi republikou Československou a královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců ze dne 7. XI. 1928 o úpravě vzájemných pohledávek a dluhů, vzniklých před 26. II. 1919 ve starých korunách rakousko-uherských mezi věřiteli nebo dlužníky československými a srbochorvatsko-slovinskými)

212, 26. VI. 1929; 10, VIII.

doslov 213, 27. VI. 1929; 11, VIII.

Řeč v rozpravě:

o vlád. prohlášení min. předs. dr Švehly z 18. XII. 1925.

6, 21. XII. 1925; 197, I.

o vojenských předlohách

(t. 752, 893, 868, 890 a 894)

71, 30. III. 1927; 429, IV.

o zákonu o organisaci politické správy a o zákonu o volbách zemských a okresních zastupitelstev (t. 1101 a 1102)

93, 1. VII. 1927; 2147, IV.

o prohlášení náměstka předs. vlády dr Šrámka z 21. I. 1928 o případu svatogotthardském (pašování zbraní do Maďarska)

124, 25. I. 1928; 11, V.ISP (příhlásit)