František Geršl

Narozen: v roce 1877
Zemřel: v roce 1952

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

GERŠL František

XII. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 2, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 9, I.

Byl členem výb. br. - ústav.-práv. a živn.

Návrhy:

na změnu zákona ze dne 21. XII. 1923, č. 268 Sb. z., o dani z obratu a dani přepychové, t. 207.

17, 24. III. 1926; 1066, II.

aby z vládních prostředků poskytnuta byla obcím a obyvatelům, postiženým strašnou povodní řeky Moravy a jejích přítoků na severní Moravě, nutná podpora, t. 473.

37, 22. VI. 1926; 2466, II.

aby vláda poskytla účinnou pomoc živelní pohromou postiženým obcím a obyvatelům v okresech kojetínském, vyškovském a konickém na Moravě, t. 1127.

93, 1. VII. 1927; 2146, IV.

pozměňov. návrh k osnově zákona o úpravě rozpočtu vojenské správy (t. 761) k § 2.

58, 15. XII. 1926; 1458, III.

pozměňov. návrh k osnově zákona, kterým se doplňuje a částečně mění zákon o vojenském kázeňském a kárném právu, jakož i o odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením správním (t. 752) k čl. I. k § 13.

71, 30. III. 1927; 441, IV.

pozměňov. návrh k osnově zákona o délce presenční služby vojenské (t. 868) k § 2.

71, 30. III. 1927; 443, IV.

3 pozměňov. a 1 doplňov. návrh k osnově zákona o ročním kontingentu branců, o náhradní záloze a o některých změnách branného zákona (t. 954) k §§ 1, 2, 8 a 10.

72, 31. III. 1927; 519, 521-2, IV.

podle § 23, odst. 6 jedn. ř., aby t. 207 (změna zákona o dani z obratu a dani přepychové), o jehož přidělení in. výb. po 30 dní nerozhodl, byl z předsednictva přikázán výborům.

20, 7. V. 1926; 1200, II.

aby se přes návrh zákona, kterým se doplňuje a částečně mění zákon o vojenském kázeňském a kárném právu, jakož i o odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením správním (t. 752) přešlo k dennímu pořadu.

71, 30. III. 1927; 440, IV.

na postup při hlasování o pozměňov. návrhu Č. Hrušky, jejž podal k osnově zákona o volebním právu příslušníků branné moci a četnictva (t. 893)

71, 30. III. 1927; 442, IV.

aby se přes osnovu zákona o délce presenční služby vojenské (t. 868) přešlo k dennímu pořadu.

71, 30. III. 1927; 442, IV.

aby osnova zákona o ročním kontingentu branců, o náhradní záloze a o některých změnách branného zákona (t. 954) předložena byla znovu výb. br. a přikázána též výb. ústav.-práv. a rozp.

72, 31. III. 1927; 519, IV.

Resoluce:

k osnově zákona, kterým se doplňuje a částečně mění zákon o vojenském kázeňském a kárném právu, jakož i o odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením správním (t. 752) týkající se úpravy disciplinárních a kvalifikačních poměrů četnictva.

71, 30. III. 1927; 446, IV.

Zpravodajem:

živn. výb. zpr. t. 150 (ujednání o změně výpovědní lhůty československo-švýcarské obchodní a celní úmluvy z 6. III. 1920).

17, 24. III. 1926; 1067, II.

živn. výb. zpr. t. 122 (úprava obchodních styků mezi RČS. a král. Bulharským ze 16. X. 1925); v doslovu hájí stranu čsl. soc. demokratickou proti útokům se strany komunistů.

17, 24. III. 1926; 1068, 1075, II.

Řeč v rozpravě:

o změně celního sazebníku (t. 360)

30, 11. VI. 1926; 1709, II.

o státním rozpočtu pro rok 1927 (t. 670); skup. polit.

52, 24. XI. 1926; 609, III.

o úpravě rozpočtu vojen. správy (t. 761)

58, 15. XII. 1926; 1457, III.

o vojenských předlohách (t. 752, 893, 868, 890 a 894).

68, 23. III. 1927; 249, IV.

o zákonu o ročním kontingentu branců, o náhradní záloze a o některých změnách branného zákona (t. 954)

72, 31. III. 1927; 500, IV.

Námitky

proti způsobu hlasování při projednávání osnovy zákona o umísťování déle sloužících poddůstojníků (t. 894)

71, 30. III. 1927; 463, IV.

Interpelace:

stran nesprávného výkladu zákona z 21. XII. 1923, č. 268 Sb. z., o vybírání daně z obratu a pracovních výkonů, t. 92/X.

7, 16. II. 1926; 264, I.

odpov. t. 214/IX.

19, 6. V. 1926; 1099, II.

o provádění smlouvy s SHS, stran úpravy vzájemných právních styků ze dne 17. III. 1923, č. 146 Sb. z. z r. 1924, t. 575/VII.

44, 19. X. 1926; 80, III.

odpov. t. 1408/XIV.

125, 26. I. 1928; 4, V.

že se neplní zákon ze dne 23. IV. 1925, č. 96 Sb. z., a že okresní politická správa v Přerově jednostranně postupuje pro uznání hřbitova v obci Polkovicích za konfesijní, t. 840/XV.

63, 15. III. 1927; 13, IV.

odpov. t. 1076/XVI.

93, 1. VII. 1927; 2146, IV.

o špatně umístěné české menšinové škole v Jestřebíčku u Zábřeha na Moravě, t. 930/III.

73, 5. IV. 1927; 557, IV.

odpov. t. 1003/XV.

84, 9. VI. 1927; 1578, IV.

o zastavení práce domáckého dělnictva krejčovského na Prostějovsku, t. 1122/VI.

101, 14. VII. 1927; 2620, IV.

odpov. t. 2193/X.

196, 2. V. 1929; 6, VIII.

o oklešťování práv zaměstnanců vojenské správy na Slovensku, smlouvou zaručených, t. 1213/III.

104, 23. XI. 1927; 10, V.

odpov. t. 1732/V.

158, 7. IX. 1928; 4, VI.

o nezákonném postupu okr. politické správy v Prostějově a o tamní stát. poštovní správě autodopravní, t. 1433/IX.

128, 7. II. 1928; 7, V.

odpov. t. 1689/XXI.

157, 6. IX. 1928; 7, VI.

Dotazy:

o stávce a výluce v továrnách na prádlo v Praze.

17, 24. III. 1926; 1063, II.

odpov. 23, 26. V. 1926; 1253, II.

o dietách kancelářských pomocníků a zřízenců,

25, 28. V. 1926; 1293, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 31, III.

o časovém přídavku civilních zaměstnanců.

25, 28. V. 1926; 1293, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 31, III.

o úhradě úkolových sešitů u četnictva.

63, 15. III. 1927; 8, IV.

odpov. 84, 9. VI. 1927; 1575, IV.

o nezákonném přepínání četnických gážistů vojenskou výchovou.

63, 15. III. 1927; 8, IV.

odpov. 88, 23. VI. 1927; 1704, IV.

o nezákonném a jednostranném řešení služby bezpečnostní na Moravě.

63, 15. III. 1927; 8, IV.

odpov. 87, 15. VI. 1927; 1674, IV.ISP (příhlásit)