JUDr. Marek Gažík

Narozen: v roce 1887
Zemřel: v roce 1947

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

GAŽÍK Marek, dr.

XV. voleb. kraj

HL

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 5, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 9, I.

Byl členem výb. br. - rozp. - ústav.-práv. - zásob. a zeměd.

Zvolen provisorně zapisovatelem posl. sněm.

1, 17. XII. 1925; 20, I.

Zvolen definitivně zapisovatelem posl. sněmovny.

7, 16. II. 1926; 274, I.

Jmenován ministrem pro sjednocení zákonův a organisace správy 15. I. 1927.

61, 15. II. 1927; 1583, III.

Zproštěn úřadu ministra 27. II. 1929.

186, 1. III. 1929; 41, VII.

Řeč v rozpravě:

o udělení státního občanství některým osobám a doplnění § 10 zák. čl. XXII z r. 1886 (t. 514)

41, 25. VI. 1926; 2606, II.

Volán k pořádku:

3, 18. XII. 1925; 40, I.ISP (příhlásit)