Gustav Elstner

Narozen: v roce 1892

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ELSTNER Gustav

IV. voleb. kraj

K

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1090, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 9, I.

Byl členem výb. inkompatib. (náhr.) - rozp. - živn.

Řeč v rozpravě:

o vojenských předlohách (t. 752, 893, 868, 890 a 894).

69, 24. III. 1927; 316, IV.

o zákonech o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007), o stabilisačních bilancích (t. 1002) a o přímých daních (t. 1000); rozprava podrobná, část druhá.

81, 6. V. 1927; 1205, IV.

o zákonu o ochraně domácího trhu práce (t. 1439).

129, 8. II. 1928; 27, V.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1926 spolu s účty státního. melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 1429); obírá se konfiskační praksí.

138, 22. III. 1928; 51, VI.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777).

164, 21. IX. 1928; 44, VI.

Interpelace:

naléhavá, o událostech v jablonecko-tanvaldském okrese, t. 982.

89, 24. VI. 1927; 1772, IV.

odpov. t. 1008.

89, 24. VI. 1927; 1772, IV.

o těžké krisi ve sklářském průmyslu v Jizerských horách a Krkonoších a o nebezpečí, které mu hrozí, t. 930/XX.

73, 5. IV. 1927; 557, IV.

odpov. t. 1217/XXIII.

102, 25. X. 1927; 16, V.

o neslýchaném zabavení časopisu "Vorwärts" v Liberci, t. 1580/II.

146, 22. VI. 1928; 3, VI.

odpov. t. 1768/XXIV.

172, 6. XI. 1928; 6, VII.

Dotazy:

o živelní pohromě v katastrální obci Harrachově.

43, 15. X. 1926; 27, III.

že bylo odvoláno jmenování Alfréda Hádka členem okr. správní komise v Tanvaldě.

50, 22. XI. 1926; 433, III.

odpov. 63, 15. III. 1927; 9, IV.

Žádost ve věcech imunity:

zem. trest. s. v Praze (zločiny, pokud se týče přestupky podle § 10, č. 1 a § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

38, 23. VI. 1926; 2519, II.

zpr. t. 520 a 523; zprav. dr Halla;

nevydán 41, 25. VI. 1926; 2659, II.

kraj. s. v Liberci (zločin podle § 2 a přečin podle § 17 zákona na ochranu republiky).

135, 15. III. 1928; 3, VI.

zpr. t. 1637; zprav. V. Votruba;

nevydán 181, 20. XII. 1928; 40, VII.

okres. s. v Novém Městě p. Sm. (přestupek útisku podle § 1 zákona ze dne 12. VIII. 1921, č. 309 Sb. z.).

193, 21. III. 1929; 5, VIII.

žádost odvolána.

194, 25. IV. 1929; 16, VIII.

okr. s. v Liberci (přestupek podle §§ 2, 19 zákona o právu shromažďovacím).

208, 19. VI. 1929; 3, VIII.

Volán k pořádku:

90, 27. VI. 1927; 1825, 1855, IV.ISP (příhlásit)