Jan Dubický

Narozen: v roce 1884
Zemřel: v roce 1953

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

DUBICKÝ Jan

IV. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 9, I.

Byl členem výb. in. - inkompatib. (náhr.) soc.-pol. - zásob. a zeměd.

Zvolen zapisovatelem posl. sněm.

7, 16. II. 1926; 274, I.

Návrhy:

na urychlené provedení meliorací na t. zv. blatech Křineckých a Poděbradských, t. 221.

19, 6. V. 1926; 1100, II.

2 pozměň. návrhy k osnově zákona o stavebním ruchu (t. 892) k hlavě II a VI k §§ 13 a 49.

65, 17. III. 1927; 148, 153, IV.

Resoluce:

k osnově zákona o stavebním ruchu (t. 2092), týkající se podpory akce směřující k opatření bytů státním zaměstnancům.

188, 7. III. 1929; 29, VII.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 175 (hranice příjmu vylučující nárok na důchod válečných poškozenců).

15, 16. III. 1926; 905, I.

doslov 16, 17. III. 1926; 1015, I.

soc.-pol. výb. zpr. t. 282 (úprava některých lhůt při smlouvách nájemních).

23, 26. V. 1926; 1263, II.

zeměd. výb. zpr. t. 519/II a soc.-pol. výb. zpr. t. 519/I-IV (návrhy, týkající se živelních pohrom).

46, 11. XI. 1926; 244, doslov 266, III.

soc.-pol. výb. zpr. t. 747 (zákon o prodloužení účinnosti a doplnění zákona o mimořádných opatřeních bytové péče).

57, 10. XII. 1926; 1356, doslov 1371, III.

soc.-pol. výb. zpr. t. 892 (zákon o stavebním ruchu).

63, 15. III. 1927; 16, IV.

doslov 65, 17. III. 1927; 156, IV.

vyjádření o resolucích 67, 22. III. 1927; 223, IV.

zeměd. výb. zpr. t. 1159 (zákon o poskytování podpor při živelních pohromách).

97, 8. VII. 1927; 2452, doslov 2477, IV.

zeměd. výb. zpr. t. 1180 (zákon o poskytování podpor při živelních pohromách).

101, 14. VII. 1927; 2683, doslov 2704, IV.

vyjádření o resolucích 2722, IV.

soc.-pol. výb. zpr. t. 2092 (zákon, kterým se doplňuje zákon ze dne 28. III. 1928, č. 43 Sb. z., o stavebním ruchu).

187, 6. III. 1929; 29, VII.

doslov 188, 7. III. 1929; 29, VII.

zeměd. výb. zpr. t. 2100 (změna zákona ze dne 1. VII. 1926, č. 139 Sb. z., o finanční podpoře elektrisace venkova).

190, 12. III. 1929; 4, doslov 31, VII.

oprava tisk. chyb a vyjádření o resol.

191, 13. III. 1929; 6, VII.

soc.-pol. výb. zpr. t. 2105 (zákon o pomocných školách (třídách).

196, 2. V. 1929; 9, VIII.

doslov 197, 3. V. 1929; 23, VIII.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. zahr. dr Beneše o maďarské aféře penězokazecké (naléhavá interpelace t. 98).

9, 18. II. 1926; 319, I.

o státním rozpočtu pro r. 1927 (t. 670).

51, 23. XI. 1926; 515, III.

o vládním návrhu zákona, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777).

163, 20. IX. 1928; 68, VI.

Žádost ve věcech imunity:

stížnost posl. Tománka podle § 51 jedn. ř.

5, 19. XII. 1925; 157, I.

zprav. K. Moudrý;

důtka neudělena.

10, 19. II. 1926; 446-7, I.

kraj. s. v Ml. Boleslavi (přečin proti bezpečnosti cti, spáchaný tiskem ca Josef Svárovský).

116, 13. XII. 1927; 7, V.ISP (příhlásit)