Jakub Dědič

Narozen: v roce 1883

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

DĚDIČ Jakub

VIII. voleb. kraj

K, KL

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 8, I.

Byl členem výb. in. - rozp. - soc.-pol. - zásob. a zdrav.

Přestal býti členem klubu poslanců komunistické strany v Československu a stal se členem klubu poslanců komunistické strany Československa (Leninovců) 3. VI. 1929.

201, 6. VI. 1929; 3, VIII.

Návrhy:

na vydání zákona o státní podpoře starobní, t. 300.

23, 26. V. 1926; 1257, II.

na vydání zákona o způsobu vyplácení a účtování mezd a platů, t. 1025.

84, 9. VI. 1927; 1578, IV.

na poskytnutí státní podpory poškozeným průtrží mračen a větrnou smrští v okresích domažlickém, horšovotýnském, přeštickém, dobřanském, blovickém a rokycanském, t. 1042.

86, 14. VI. 1927; 1619, IV.

Řeč v rozpravě:

o zákonech o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007), o stabilisačních bilancích (t. 1002) a o přímých daních (t. 1000)

79, 4. V. 1927; 994, IV.

o vlastní imunitní záležitosti zpr. t. 914.

128, 7. II. 1928; 38, V.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1926 spolu s účty stát. melioračního fondu, stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 1429)

138, 22. III. 1928; 54, VI.

Interpelace:

naléhavá, o státní podpoře starobní, t. 1080.

99, 12. VII. 1927; 2588, IV.

odpov. t. 1178.

101, 14. VII. 1927; 2725, IV.

o konfiskační praksi proti dělnickému tisku v Plzni, t. 1713/III.

157, 6. IX. 1928; 6, VI.

odpov. t. 1957/III.

182, 14. II. 1929; 9, VII.

Dotazy:

o přídělu půdy z velkostatku Schreinerova v Nemilkově.

58, 15. XII. 1926; 1434, III.

odpov. 64, 16. III. 1927; 75, IV.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Karlíně (přestupek podle § 3, § 19 zákona shromažďovacího ze dne 15. XI. 1867, č. 135 ř. z. (uspořádání schůze bez povolení dne 13. III. 1926 v Libni)

21, 18. V. 1926; 1224, II.

zpr. t. 642; zprav. V. Košek;

nevydán 72, 31. III. 1927; 530, IV.

okr. s. v Nuslích (přestupek podle § 3, § 19 zákona shromažďovacího ze dne 17. XI. 1867, č. 135 ř. z., jichž se dopustil pořádáním schůze v ulici Horkách v Nuslích dne 5. III. 1926)

30, 11. VI. 1926; 1615, II.

zpr. t. 681; zprav. V. Košek;

nevydán 74, 7. IV. 1927; 655-6, IV.

zem. trest. s. v Praze (zločiny, pokud se týče přestupky podle § 10, č. 1 a § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

38, 23. VI. 1926; 2519, II.

zpr. t. 520 a 523; zprav. dr Halla;

nevydán 41, 25. VI. 1926; 2659, II.

kraj. s. v Plzni (zločin podle § 81 tr. z., příp. § 153 tr. z. a přestupek §§ 312, 314 tr. z., přečin § 279, příp. §§ 283, 284 tr. z., přečin § 15, č. 2 zákona na ochranu republiky, přestupek § 491 tr. z. a čl. V zákona ze 17. XII. 1862, č. 8 ř. z. z r. 1863, spáchané na schůzi dne 2. VI. 1926 v Plzni)

43, 15. X. 1926; 44, III.

zpr. t. 914; zprav. J. Tůma;

vydán: 128, 7. II. 1928; 37-8, V.

kraj. s. v Plzni (přestupek podle §§ 3 a 19 zákona ze dne 15. XI. 1867, č. 135 ř. zák.)

43, 15. X. 1926; 44, III.

zpr. t. 1246; zprav. V. Košek;

nevydán 128, 7. II. 1928; 34, V.

kraj. s. v Plzni (přečin proti bezpečnosti cti podle §§ 491 a 493 trest. zákona)

46, 11. XI. 1926; 239, III.

zpr. t. 873; zprav. K. Riedl;

nevydán 99, 12. VII. 1927; 2582, IV.

okr. s. pro přestupky v Praze (přestupek podle §§ 3 a 19 zákona shromažďovacího)

66, 22. III. 1927; 189, IV.

zpr. t. 1267; zprav. V. Votruba;

nevydán 129, 8. II. 1928; 56, V.

kraj. s. v Plzni (přestupek podle §§ 3 a 19 zákona ze dne 15. XI. 1867, č. 135 ř. z., a přečiny podle § 14, č. 1 a § 16, č. 1 zákona na ochranu republiky)

102, 25. X. 1927; 18, V.

zpr. t. 1329; zprav. V. Košek;

nevydán 139, 23. III. 1928; 39-40, VI.

zem. trest. s. v Praze (zločin podle § 15, č. 3 zák. na ochranu republiky)

102, 25. X. 1927; 19, V.

zpr. t. 1503; zprav. dr Ravasz;

nevydán 152, 11. VII. 1928; 24-5, VI.

kraj. s. v Plzni (přečin podle § 16, č. 1 zák. na ochranu republiky)

102, 25. X. 1927; 19, V.

zpr. t. 1365; zprav. dr Ravasz;

nevydán 142, 14. VI. 1928; 44, VI.

okr. s. v Plzni (přestupek podle § 13 zákona ze dne 15. XI. 1867, č. 135 ř. z.)

104, 23. XI. 1927; 13, V.

zpr. t. 1394; zprav. V. Košek;

nevydán 151, 10. VII. 1928; 33-4, VI.

kraj. s. v Plzni (přečiny podle § 14, č. 1 a 5, § 16, č. 1 zákona na ochranu republiky)

107, 26. XI. 1927; 41, V.

zpr. t. 1679; zprav. J. Tůma;

nevydán 185, 28. II. 1929; 72-3, VII.

kraj. s. v Plzni (přestupek podle §§ 3 a 19 zákona shromažďovacího)

157, 6. IX. 1928; 10, VI.

zem. trest. s. v Praze (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky a přestupek podle §§ 3 a 19 zákona ze dne 15. XI. 1867, č. 135 ř. z.)

176, 13. XII. 1928; 15, VII.

okr. s. v Dobřanech (přestupky podle §§ 3 a 19 zákona č. 135 ř. z. z r. 1867)

176, 13. XII. 1928; 15, VII.

kraj. s. v Klatovech (přečin podle § 14, č. 5 zák. na ochranu republiky a přestupek podle §§ 14 a 19 zákona shromažďovacího)

179, 19. XII. 1928; 2, VII.

okr. s. ve Stodě (přestupek podle §§ 3 a 19 zákona shromažďovacího)

182, 14. II. 1929; 10, VII.

zpr. t. 2152; zprav. V. Košek;

nevydán 197, 3. V. 1929; 29-30, VIII.

zem. trest. s. v Praze (přestupek podle §§ 3 a 19 zákona ze dne 15. XI. 1867, č. 135 ř. z.)

182, 14. II. 1929; 11, VII.

kraj. s. v Plzni (přečin podle §§ 283 a 284 tr. z. a přestupky podle §§ 3 a 19 zákona z 15. XI. 1867, č. 135 ř. z.)

194, 25. IV. 1929; 15, VIII.

Volán k pořádku:

90, 27. VI. 1927; 1853, 1855, IV.

128, 7. II. 1928; 38, V.ISP (příhlásit)