JUDr. Ladislav Daněk

Narozen: v roce 1889

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

DANĚK Ladislav, dr.

XI. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 7.

Byl členem výb. im. - úst.-práv. - vyšetř. - úsp. kom. (náhr.)

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o soustavné inkameraci okresních silnic v republice, t. 836.

92, 11. XII. 1930; 4.

v záležitosti slučování a rozlučování obcí, t. 1145.

120, 19. V. 1931; 33.

na vydání zákona na ochranu proti žhářství a podvodnému jednání, páchanému za účelem docílení neoprávněné náhrady škody ze smlouvy pojišťovací, t. 2480.

315, 15. II. 1934; 6.

Návrhy pozměňovací:

k t. 429. 59, 6. VI. 1930; 45.

k t. 2268. 277, 1. VI. 1933; 14.

k t. 2325. 292, 8. VII. 1933; 24.

k t. 2377. 299, 9. XI. 1933; 26.

Zpravodajem:

im. výb. zpr. t. 378 (im. A. Hlinky)

59, 6. VI. 1930; 46.

im. výb. zpr. t. 573 (im. A. Zápotockého)

80, 17. XI. 1930; 13.

im. výb. zpr. t. 584 (im. J. Stříbrného)

81, 19. XI. 1930; 55, doslov 57.

im. výb. zpr. t. 370 (im. A. Hlinky)

82, 20. XI. 1930; 83.

im. výb. zpr. t. 585 (im. E. Kuhnové)

83, 21. XI. 1930; 87.

im. výb. zpr. t. 595 (im. R. Gajdy)

83, 21. XI. 1930; 88, doslov 89.

im. výb. zpr. t. 379 (im. A. Hlinky)

89, 29. XI. 1930; 52.

im. výb. zpr. t. 592 (im. K. Gottwalda)

89, 29. XI. 1930; 53.

im. výb. zpr. t. 608 (im. R. Gajdy)

89, 29. XI. 1930; 53.

im. výb. zpr. t. 594 (im. J. Hrubého)

91, 5. XII. 1930; 52, doslov 56.

im. výb. zpr. t. 596 (im. G. Steinera)

91, 5. XII. 1930; 57, 58.

im. výb. zpr. t. 725 (im. K. Śliwky)

100, 3. II. 1931; 32.

im. výb. zpr. t. 729 (im. K. Haiblicka)

104, 12. II. 1931; 60.

im. výb. zpr. t. 726 (im. K. Śliwky)

104, 12. II. 1931; 86.

im. výb. zpr. t. 731 (im. K. Śliwky)

110, 6. III. 1931; 33.

im. výb. zpr. t. 732 (im. K. Śliwky)

110, 6. III. 1931; 34.

im. výb. zpr. t. 733 (im. dr Szüllö)

110, 6. III. 1931; 36.

im. výb. zpr. t. 739 (im. V. Jaši)

111, 17. III. 1931; 22.

im. výb. zpr. t. 590 (im. V. Ščereckého)

114, 26. III. 1931; 7.

im. výb. zpr. t. 614 (im. dr Stránského)

114, 26. III. 1931; 7.

im. výb. zpr. t. 941 (im. A. Chloupka)

116, 23. IV. 1931; 42.

im. výb. zpr. t. 940 (im. J. Hrubého)

118, 7. V. 1931; 30, 32.

im. výb. zpr. t. 964 (im. J. Stříbrného)

118, 7. V. 1931; 34.

im. výb. zpr. t. 1115 (im. V. Ščereckého)

120, 19. V. 1931; 32.

im. výb. zpr. t. 1116 (im. V. Ščereckého)

123, 21. V. 1931; 32.

im. výb. zpr. t. 1117 (im. V. Ščereckého)

123, 21. V. 1931; 32.

im. výb. zpr. t. 1118 (im. O. Rjevaje)

123, 21. V. 1931; 32.

im. výb. zpr. t. 1120 (im. C. Prokopa)

123, 21. V. 1931; 32.

im. výb. zpr. t. 1119 (im. J. Stříbrného)

138, 8. VII. 1931; 33.

im. výb. zpr. t. 1370 (im. J. Vallo)

144, 16. X. 1931; 67.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 1511 (zákon, kterým se mění zákon ze dne 3. července 1923, č. 143 Sb. z., o finančních a právních výhodách na podporu soustavné elektrisace, ve znění zákona ze dne 16. prosince 1926, č. 238 Sb. z., a kterým se poskytují další právní výhody na podporu soustavné elektrisace)

159, 17. XII. 1931; 8, doslov 39, vyjádření o resol. 50.

im. výb. zpr. t. 1398 (im. K. Babela)

160, 17. XII. 1931; 4.

im. výb. zpr. t. 1371 (im. C. Prokopa)

181, 3. V. 1932; 40.

im. výb. zpr. t. 1618 (im. O. Bistřického)

182, 4. V. 1932; 28.

im. výb. zpr. t. 1735 (im. J. Vallo)

187, 20. V. 1932; 24.

im. výb. zpr. t. 1736 (im. A. Tylla)

187, 20. V. 1932; 24.

im. výb. zpr. t. 1739 (im. E. Höhnela)

187, 20. V. 1932; 25.

im. výb. zpr. t. 1617 (im. J. Kaliňáka)

197, 22. VI. 1932; 26.

im. výb. zpr. t. 1621 (im. dr Reisze)

197, 22. VI. 1932; 26.

im. výb. zpr. t. 1746 (im. I. Grebáče-Orlova)

197, 22. VI. 1932; 27.

im. výb. zpr. t. 1758 (im. A. Šaláta)

197, 22. VI. 1932; 27.

im. výb. zpr. t. 1759 (im. J. Vančo)

198, 23. VI. 1932; 15.

im. výb. zpr. t. 1760 (im. J. Husnaje)

198, 23. VI. 1932; 15.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 1731 (ústavní zákon o úpravě státních hranic s Rumunskem)

207, 20. X. 1932; 10.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 2095 (zákon, kterým se zmocňuje vláda republiky Československé, aby převzala státní záruku za zápůjčky Podkarpatoruských elektráren, akciové společnosti v Užhorodě)

227, 14. XII. 1932; 13, doslov 21.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 2118 (zákon o prodloužení účinnosti zákona ze dne 16. července 1931, č. 124 Sb. z., kterým se provádí Mezinárodní mluva o jízdě motorovými vozidly)

237, 23. XII. 1932; 5.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 2156 (zákon o zřízení pomníků dr Aloisu Rašínovi a dr Milánu Rostislavu Štefánikovi)

247, 10. II. 1933; 41, doslov 48.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 2232 (zákon, kterým se dočasně upravuje výkon exekuce proti zemědělcům)

266, 27. IV. 1933; 81, doslov 267, 28. IV. 1933; 39.

im. výb. zpr. ústní (udělení důtky posl. Hadkovi a Vallo podle § 51 jedn. řádu)

268, 9. V. 1933; 12, doslov 14.

im. výb. zpr. t. 2089 (im. V. Vávry)

284, 20. VI. 1933; 18.

im. výb. zpr. t. 2302 (kárné řízení proti posl. Ostrému; § 51 jedn. řádu)

286, 23. VI. 1933; 16, doslov 19.

im. výb. zpr. t. 2213 (im. H. Müllera)

287, 27. VI. 1933; 35.

im. výb. zpr. t. 2214 (im. H. Müllera)

287, 27. VI. 1933; 35.

im. výb. zpr. t. 2216 (im. dr Hassolda)

287, 27. VI. 1933; 35.

im. výb. zpr. t. 2218 (im. Fr. Neumeistera)

289, 3. VII. 1933; 4.

im. výb. zpr. t. 2219 (im. J. Bečko)

289, 3. VII. 1933; 4.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 2421 (zákon o opatřeních pro zaměstnance zastavených periodických tiskopisů)

307, 6. XII. 1933; 22, doslov 25.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 2453 (zákon, jímž se mění §§ 1 a 2 zákona ze dne 5. května 1933, č. 74 Sb. z., kterým se dočasně upravuje výkon exekuce proti zemědělcům, a §§ 1 a 2 vládního nařízení ze dne 29. července 1933, č. 155 Sb. z., o dočasných opatřeních v oboru řízení konkursního na jmění zemědělců)

311, 19. XII. 1933; 3, 29.

im. výb. zpr. t. 2056 (im. J. Kaliňáka)

317, 20. II. 1934; 17.

im. výb. zpr. t. 2217 (im. K. Prokopa)

317, 20. II. 1934; 18.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 2500 (zákon o dočasných opatřeních v exekučním a konkursním řízení proti zemědělcům)

319, 22. II. 1934; 22, doslov 44, oprava chyb 46.

im. výb. zpr. t. 2522 (§ 51 jedn. řádu, Stern ca Jaksch)

323, 24. IV. 1934; 25, 28.

im. výb. zpr. t. 2416 (im. J. Bečko)

328, 17. V. 1934; 12.

im. výb. zpr. t. 2417 (im. J. Vančo)

328, 17. V. 1934; 13.

im. výb. zpr. t. 2631 (im. J. Jurana)

336, 26. VI. 1934; 12.

im. výb. zpr. t. 2632 (im. dr Ravasze).

336, 26. VI. 1934; 12.

im. výb. zpr. t. 2633 (im. A Šaláta)

336, 26. VI. 1934; 13.

im. výb. zpr. t. 2628 (im. dr Schollicha)

338, 28. VI. 1934; 31.

úst.-práv. výb. zpr. t. 2711 (zákon o zabezpečení nároků pojistníků v pojištění soukromém a o státním dozoru na soukromé pojišťovny).

340, 3. VII. 1934; 57, 59.

úst.-práv. výb. zpr. t. 2717 (zákon, kterým se upravují některé služební poměry soudců)

342, 4. VII. 1934; 42, 44.

im. výb. zpr. t. 2442 (im. dr Törköly)

354, 6. XII. 1934; 6.

im. výb. zpr. t. 2629 (im. dr Schollicha)

354, 6. XII. 1934; 6.

úst.-práv. výb. zpr. t. 2814 (zákon o volbách do zemských a okresních zastupitelstev a o jejich funkčním období)

358, 19. XII. 1934; 5.

doslov 359, 20. XII. 1934; 11.

im. výb. zpr. t. 2636 (im. dr Schollicha)

363, 14. III. 1935; 35.

im. výb. zpr. t. 2702 (im. J. Novotného)

363, 14. III. 1935; 36.

im. výb. zpr. t. 2800 (im. G. Klimenta)

363, 14. III. 1935; 36.

úst.-práv. výb. zpr. t. 2815 (zákon o hospodářském vyzvědačství)

364, 21. III. 1935; 10, 20.

oprava chyb 365, 26. III. 1935; 20.

im. výb. zpr. t. 2801 (im. J. Jurana)

364, 21. III. 1935; 39.

im. výb. zpr. t. 2803 (im. J. Siváka)

364, 21. III. 1935; 39.

im. výb. zpr. t. 2806 (im. J. Jurana)

364, 21. III. 1935; 40.

im. výb. zpr. t. 2808 (im. J. Siváka)

364, 21. III. 1935; 40.

im. výb. zpr. t. 2809 (im. Š. Bazaly)

364, 21. III. 1935; 40.

im. výb. zpr. t. 2879 (im. A. Chmelíka)

367, 29. III. 1935; 28.

im. výb. zpr. t. 2883 (im. I. Hrušovského)

367, 29. III. 1935; 31.

im. výb. zpr. t. 2634 (im. K. Śliwky)

367, 29. III. 1935; 33, 34.

im. výb. zpr. t. 2418 (im. dr Hassolda)

370, 5. IV. 1935; 34.

im. výb. zpr. t. 2701 (im. dr Keibla)

371, 9. IV. 1935; 29.

im. výb. zpr. t. 2804 (im. K. Procházky)

371, 9. IV. 1935; 29.

im. výb. zpr. t. 2805 (im. dr Schollicha)

371, 9. IV. 1935; 30.

im. výb. zpr. t. 2807 (im. J. Vančo)

371, 9. IV. 1935; 30.

im. výb. zpr. t. 2936 (im. F. Mašaty)

371, 9. IV. 1935; 32.

im. výb. zpr. t. 2939 (im. dr Mareše)

371, 9. IV. 1935; 33.

úst.-práv. výb. zpr. t. 2974 (zákon o provádění mezinárodních plavebních úmluv, týkajících se Dunaje a Labe)

372, 11. IV. 1935; 7.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 20. II. 1920, č. 142 Sb. z., o požitcích válečných poškozenců, ve znění zákona ze dne 25. ledna 1922, č. 39 Sb. z. (t. 644).

68, 17. IX. 1930; 8.

o zákonu o trestním soudnictví nad mládeží (t. 823).

94, 12. XII. 1930; 4.

o státním rozpočtu pro rok 1932 (t. 1460), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

149, 27. XI. 1931; 81.

Interpelace:

o vyrovnávacích přídavcích pro bývalé zemské zaměstnance zemského výboru moravského,

t. 174/XI. 26, 5. III. 1930; 4.

odpov. t. 477/XII. 64, 17. VI. 1930; 5.

o zamýšleném zrušení berních úřadů v místech, kde není berní správa,

t. 209/XV. 28, 11. III. 1930; 6.

o nástavbě pavilonu chirurgické kliniky v Brně,

t. 295/XXVI. 36, 2. IV. 1930; 7.

odpov. t. 555/V. 67, 16. IX. 1930; 12.

o rozpočtení předchozích služeb pro zvýšení služného stát. zaměstnanců, bývalých poddůstojníků z povolání a legionářů,

t. 295/XXVII. 36, 2. IV. 1930; 7.

odpov. t. 621/III. 67, 16. IX. 1930; 14.

o zabavení tisku "Šlépěje" Jakuba Demla,

t. 306/I. 36, 2. IV. 1930; 7.

odpov. t. 674/IX. 72, 21. X. 1930; 8.

o poštovní spořitelně,

t. 628/XIII. 71, 2. X. 1930; 5.

odpov. t. 743/XIV. 79, 17. XI. 1930; 6.

o nesprávném zdaňování kuchyní s výměrou podlahové plochy pod 12 m2,

t. 658/IX. 72, 21. X. 1930; 9.

odpov. t. 894/X. 102, 6. II. 1931; 77.

o státním diagnostickém a serotherapeutickém ústavu v Ivanovicích na Hané,

t. 822/XII. 97, 27. I. 1931; 9.

odpov. t. 1068/IV. 117, 24. IV. 1931; 30.

o státním diagnostickém a serotherapeutickém ústavu v Ivanovicích,

t. 1157/I. 124, 2. VI. 1931; 6.

odpov. t. 1406/VI. 142, 14. X. 1931; 14.

o zalesnění parcel v katastrálním území obce Všechovice, náležejících Františku Klepárníkovi, majiteli autodopravy v Uníně,

t. 1157/II. 124, 2. VI. 1931; 6.

odpov. t. 1393/XIII. 142, 14. X. 1931; 13.

o diagnostickém a serotherapeutickém ústavu v Ivanovicích na Hané,

t. 1318/II. 142, 14. X. 1931; 8.

odpov. t. 1450/XIV. 145, 24. XI. 1931; 15.

o poskytování darů a půjček válečným poškozencům,

t. 1422/XI. 145, 24. XI. 1931; 10.

o učitelce Marii Knopkové, t. č. učitelce v Pozořicích, okr. Výškov,

t. 1483/X. 155, 14. XII. 1931; 6.

odpov. t. 2306/XII. 289, 3. VII. 1933; 4.

o úmyslech vlády ve věci vysoké školy zemědělské v Brně,

t. 1483/XI. 155, 14. XII. 1931; 6.

o postupu inspektora škol v okresu Brno-venkov,

t. 2204/XIV. 268, 9. V. 1933; 4.

odpov. t. 2330/XX. 293, 17. X. 1933; 9.

o našich učebnicích školních,

t. 2204/XV. 268, 9. V. 1933; 4.

odpov. t. 2344/XI. 293, 17. X. 1933; 9.

o postupu bezpečnostních orgánů v Lipůvce u Tišnova,

t. 2255/III. 273, 23. V. 1933; 4.

odpov. t. 2350/III. 296, 20. X. 1933; 3.

o stavbě školy v Lužné,

t. 2548/IX. 326, 4. V. 1934; 35.

odpov. t. 2734/VI. 343, 25. 1934; 22.ISP (příhlásit)