František Bílek

Narozen: v roce 1891

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BÍLEK František

XIV. voleb. kraj

K

Nastoupil po Fr. Pecháčkovi, jenž se vzdal mandátu.

Volba verifikována 327, 15. V. 1934; 5.

Slib vykonal 317, 20. II. 1934; 5.

Byl členem výb. inic. - kult. - rozp. - soc.-pol. - techn.-doprav. - zdrav. - živn.-obch.

Návrhy pozměňovací:

k t. 2720. 342, 4. VII. 1934; 10.

k t. 2859. 364, 21. III. 1935; 35.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o zřízení Československého reeskontního a lombardního ústavu (t. 2509)

321, 8. III. 1934; 35.

o imunitní věci G. Steinera (t. 2431); mluví o zabavení časop. "Rudé Právo" prý na podnět ligist. časop. "Expres".

328, 17. V. 1934; 14.

o zákonu o úpravě rozpočtu vojenské správy (t. 2674)

335, 21. VI. 1934; 9.

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše z 2. VII. 1934 o nové fási v boji o evropskou rovnováhu.

340, 3. VII. 1934; 23.

o zákonu o jízdě motorovými vozidly t. 2859).

364, 21. III. 1935; 29.

Interpelace:

o vlivu Stříbrného tisku na konfiskační praksi,

t. 2576/XIV. 329, 5. VI. 1934; 6.

odpov. t. 2728/XVIII. 343, 25. X. 1934; 22.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Mor. Ostravě (zločin zpronevěry podle §§ 183, 184 tr. z.)

345, 6. XI. 1934; 3.

zpr. t. 2882; zprav. F. Richter; vydán:

371, 9. IV. 1935; 31.

Volán k pořádku:

328, 17. V. 1934; 14.

352, 1. XII. 1934; 35.

353, 5. XII. 1934; 13.

Slovo odňato:

328, 17. V. 1934; 14.ISP (příhlásit)