Karl Fritscher

Narozen: v roce 1875

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

FRITSCHER Karl

XI. voleb. kraj

DCHS

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 6.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 8.

Byl členem výb. im., inic., rozp. a zdrav.

Návrh pozměňovací:

k t. 535. 64, 17. VI. 1930; 28.

Návrh resoluční:

k t. 1460. 154, 3. XII. 1931; 37, 38.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1931 (t. 780), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

86, 26. XI. 1930; 98.

o prohlášení min. veř. prací inž. Dostálka z 30. III. 1932 o stávce horníků v revíru severočeském a ostravsko-karvínském; činí jménem něm. křesť. soc. strany lidové, něm. nár. soc. děln., něm. nár. strany, něm. zemsk. svazu, něm. pracov. a hospod. souručenství, něm. str. živnostenské a spišs. Němců prohlášení o pronásledování německého obyvatelstva v RČS.

174, 7. IV. 1932; 21.

o zákonu o dopravě motorovými vozidly (t. 2127).

237, 23. XII. 1932; 13.

o státním rozpočtu na rok 1933 (t. 2150), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

243, 3. II. 1933; 75.

Interpelace:

o zabavení čísla 3 časopisu "Der Tabakarbeiter" z r. 1931,

t. 1007/XI. 113, 20. III. 1931; 5.

odpov. t. 1241/X. 133, 1. VII. 1931; 5.

že 8 německých novosvěcenců bylo ustanoveno jen zatímně, poněvadž, jak se udává, neznají českého jazyka,

t. 1718/I. 179, 28. IV. 1932; 4.

odpov. t. 1922/XIII. 207, 20. X. 1932; 8.ISP (příhlásit)