Ján Zeman

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ZEMAN Ján

XVII. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 6.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 18.

Byl členem výb. inic. - inkompatib. - kult. - rozp.

Návrhy iniciativní:

na zřízení ev. teologické fakulty v Bratislavě, t. 399.

43, 24. IV. 1930; 6.

na zřízení teologické fakulty evangelické v Bratislavě, t. 2380.

300, 28. XI. 1933; 6.

na poskytnutí rychlé pomoci pohořelým v obcích Babín, Chlebnice a Fuľanka u Prešova, t. 2550.

325, 3. V. 1934; 5.

Zpravodajem:

kult. a rozp. výb. zpr. t. 2487 (návrh posl. Zemana, dr Ivanky, Hrušovského, Lišky, Ruppeldta, dr Štefánka, dr Slávika, inž. Žilky, Polívky a Machníka na zřízení teologické fakulty evangelické v Bratislavě)

319, 22. II. 1934; 6, doslov 14.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o státním fondu pro vodohospodářské meliorace (t. 1025) a o zákonu o státním fondu pro splavnění řek, vybudování přístavů, výstavbu údolních přehrad a pro využitkování vodních sil (t. 1026).

113, 20. III. 1931; 51.ISP (příhlásit)