Jaroslav Zářecký

Narozen: v roce 1888

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ZÁŘECKÝ Jaroslav

II. voleb. kraj

REP

Nastoupil po zemřelém dr Františku Hnídkovi.

Volba verifikována 196, 21. VI. 1932; 3.

Slib vykonal 170, 16. III. 1932; 5.

Byl členem výb. kult. - rozp. a živn.-obch.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 2557 (zákon o vyrovnávacích fondech mléčných)

326, 4. V. 1934; 6, doslov 30.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na r. 1933 (t. 2150) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

241, 1. II. 1933; 87.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760).

352, 1. XII. 1934; 3.ISP (příhlásit)