Josef Zajíc

Narozen: v roce 1892

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ZAJÍC Josef

XXII. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 6.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 18.

Byl členem výb. inkompatib. (náhr.) - techn.-doprav. - vyšetř. a živn.-obch.

Návrh iniciativní:

na urychlené poskytnutí pomoci zemědělcům v okrese Ťačevo, postiženým živelní pohromou, t. 1917.

202, 12. VII. 1932; 5.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1931 (t. 780), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

88, 28. XI. 1930; 85.

Interpelace:

o poměrech na Podkarpatské Rusi,

t. 2069/II. 224, 6. XII. 1932; 4.

odpov. t. 2347/I. 293, 17. X. 1933; 9.

o dovozu dřeva z ciziny,

t. 2084/X. 232, 20. XII. 1932; 63.

odpov. t. 2238/II. 268, 9. V. 1933; 4.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. ve Vel. Berezném (přečin utrhání na cti)

53, 26. V. 1930; 5.

zpr. t. 735; zprav. dr Stránský; zpráva vrácena výb. im.

132, 26. VI. 1931; 72.

nová zpr. t. 1800; zprav. Fr. Ježek; vydán

204, 13. VII. 1932; 9.ISP (příhlásit)