Franz Viereckl

Narozen: v roce 1892

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

VIERECKL Franz

VIII. voleb. kraj

LW

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 17.

Byl členem výb. inic. - inkompatib. - rozp. - soc.-pol. - techn.-doprav. - zásob. - zdrav. - zeměd. - živn.-obchod.

Návrhy iniciativní:

aby byla poskytnuta mimořádná pomoc postiženým živelní pohromou dne 2. V. t. r. v okrese podbořanském a žateckém, t. 2567.

327, 15. V. 1934; 5.

aby byla bezodkladně provedena nouzová opatření pro žatecký kraj, postižený katastrofálním suchem, zejména pro okresy žatecký, podbořanský, kadaňský, chomutovský a mostecký, t. 2692.

339, 2. VII. 1934; 4.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž se mění celní sazebník pro československé celní území (t. 495)

58, 5. VI. 1930; 43.

o státním rozpočtu na rok 1933 (t. 2150), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

246, 7. II. 1933; 32.

Interpelace:

naléhavá, o krvavých událostech v Duchcově při německé turnéřské slavnosti v Duchcově dne 26. VI. 1932,

t. 1928. 226, 13. XII. 1932; 19.

odpov. t. 1987. 227, 14. XII. 1932; 3.

o chování přednosty berní správy Štrimpla v Jáchymově,

t. 705/I. 76, 4. XI. 1930; 4.

odpov. t. 918/XV. 106, 19. II. 1931; 6.

o špatné finanční situaci rozličných obcí zaviněné tím, že jim berní úřady nedostatečně přikazují přirážky,

t. 1907/XXII. 205, 21. VII. 1932; 9.

odpov. t. 2130/IV. 239, 31. I. 1933; 5.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Podbořanech (přestupek urážky na cti)

142, 14. X. 1931; 16.

zpr. t. 1738; zprav. Jan Tůma; nevydán

187, 20. V. 1932; 25.ISP (příhlásit)