Otakar Svoboda

Narozen: v roce 1880
Zemřel: v roce 1930

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SVOBODA Otakar

IX. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 16.

Byl členem výb. im. - zdrav.

Zemřel 14. VI. 1930.

64, 17. VI. 1930; 3.

Po něm nastoupil Tůma Josef.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Č. Budějovicích (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem podle §§ 488, 491, 493 tr. z.)

8, 8. I. 1930; 5.ISP (příhlásit)