Josef Svoboda

Narozen: v roce 1888

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SVOBODA Josef

I. A voleb. kraj

K

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 4.

Slib vykonal 3, 17. XII. 1929; 4.

Byl členem výb. inic. - rozp. - soc.-pol. - úst.-práv. - zdrav. - zeměd. - živn.-obch.

Návrhy iniciativní:

na změnu zákona, kterým se upravují právní poměry domovníků, t. 992.

109, 5. III. 1931; 6.

na zachování zaměstnanců ve třídách nemocenského pojištění, t. 1220.

128, 18. VI. 1931; 6.

na okamžité poskytnutí pomoci živelní pohromou postiženým drobným zemědělcům v obcích Obříství, Brozánky, D. Beřkovice, Dušníky, Kly, Větrušice, Tuháň, Záboř, Chlumí, Netřeby, Dřínov, Přívoz, Čečelice, Libiš, Bišice, Konětopy, Hlavno Sudovo, Mečeříž, Slivno H. a D. atd., t. 1877.

197, 22. VI. 1932; 4.

na poskytnutí pomoci postiženým živelními pohromami na Příbramsku, t. 1969.

207, 20. X. 1932; 8.

na zákaz ničení obilí a rozdělení vykoupeného obilí nezaměstnaným, t. 2472.

315, 15. II. 1934; 6.

Návrhy pozměňovací:

k t. 819. 91, 5. XII. 1930; 50.

k t. 2232. 267, 28. IV. 1933; 37.

k t. 2453. 311, 19. XII. 1933; 28.

k t. 2870. 368, 2. IV. 1935; 11.

Návrhy resoluční:

k t. 1806. 192, 3. VI. 1932; 23.

k t. 2001. 210, 25. X. 1932; 31.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 13. XII. 1929 o programu vlády.

4, 18. XII. 1929; 41.

o zákonu, kterým se mění zákon ze dne 23. V. 1922, č. 168 Sb. z. (t. 819)

91, 5. XII. 1930; 44.

o zákonu o státním vězení t. 1138); mluví o hospodářské tísni v dělnickém stavu (t. 1138).

129, 19. VI. 1931; 10.

o dohodách mezi republikou Rakouskou a republikou Československou (t. 1470, 1471 a 1472); mluví o persekuci dělnického tisku.

167, 4. II. 1932; 29.

o zákonu o zřizování provozoven na výrobu cukru z řepy (t. 1806)

190, 1. VI. 1932; 9.

o zákonu, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 2001); mluví o stávce kovodělníků a o rozpuštění Svazu přátel SSSR.

209, 24. X. 1932; 24.

o zákonu o změně a doplnění některých předpisů o řízení exekučním a o trestním stíhání pletich při dražbách (t. 2105).

229, 16. XII. 1932; 10.

o zákonu o obilních zástavních listech a o veřejných obilních skladištích (t. 2312).

288, 28. VI. 1933; 15.

o státním rozpočtu na rok 1934 (t. 2385), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení. min. fin. dr Trapla z 6. XI. 1933.

304, 2. XII. 1933; 15.

o zákonu, jímž se mění §§ 1 a 2 zákona ze dne 5. V. 1933, č. 74 Sb. z., kterým se dočasně upravuje výkon exekuce proti zemědělcům, a §§ 1 a 2 vládního nařízení ze dne 29. VII. 1933, č. 155 Sb. z., o dočasných opatřeních v oboru řízení konkursního na jmění zemědělců (t. 2453).

311, 19. XII. 1933; 13.

o dodatkových ujednáních k československo-německé hospodářské dohodě (t. 2466 a 2494); mluví o smrtí dělníka Fr. Kadlece, která nastala ve vyšetřovací vazbě na pražském policejním ředitelství.

320, 6. III. 1934; 8.

o iniciativních návrzích poslanců na poskytnutí veřejné podpory zemědělcům poškozeným živelními pohromami (t. 2679).

339, 2. VII. 1934; 36.

o zákonu o hasičském příspěvku při požárním pojištění (t. 2870).

368, 2. IV. 1935; 9.

Interpelace:

o mzdovém boji ve státních lomech v Požárech, vyvolaném diktátorským postupem správy lomů a o - - jednání četnického aparátu vůči stávkujícím,

t. 1405/III. 142, 14. X. 1931; 10.

odpov. t. 1572/XVII. 167, 4. II. 1932; 47.

o praksi okresních úřadů,

t. 1956/VII. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2221/XIII. 263, 25. IV. 1933; 3.

o případu Josefa Sedláka ze Kbel,

t. 2042/IX. 220, 24. XI. 1932; 4.

odpov. t. 2163/V. 251, 23. II. 1933; 3.

o protizákonném postupu četnictva v Berouně,

t. 2042/XV. 220, 24. XI. 1932; 4.

odpov. t. 2183/XVII. 258, 21. III. 1933; 5.

o nezákonném omezování činnosti Federace proletářské tělovýchovy v Praze VII,

t. 2170/I. 253, 28. II. 1933; 4.

odpov. t. 2250/VI. 271, 18. V. 1933; 14.

o chystaném provádění stavby železničního mostu v létě letošního roku vojenským plukem přes Vltavu u obcí Skochovice-Měchenice,

t. 2209/III. 263, 25. IV. 1933; 3.

odpov. t. 2357/IX. 297, 6. XI. 1933; 4.

o nezákonném postupu okresního úřadu v Čáslavi při rozpouštění schůze okresního vedení komunistické strany Čsl.,

t. 2339/I. 293, 17. X. 1933; 9.

odpov. t. 2422/XIX. 313, 17. I. 1934; 7.

o strašlivém režimu ve věznici policejního ředitelství v Praze, špatné a nedostatečné stravě, nehygienickém zařízení a špatném nakládání s uvězněnými,

t. 2517/I. 322, 15. III. 1934; 4.

odpov. t. 2643/VI. 334, 19. VI. 1934; 5.

o pobuřujícím postupu asistujícího komisaře dr Kotíka z Poděbrad na májovém projevu v Pečkách,

t. 2576/XI. 329, 5. VI. 1934; 6.

odpov. t. 2734/XI. 343, 25. X. 1934; 22.

o nezaměstnanosti na Berounsku-Hořovicku a o řádění okresního hejtmana Plavce,

t. 2882/XI. 360, 5. III. 1935; 9.

o propuštění vojínů, nastoupivších službu v roce 1933,

t. 2826/X. 360, 5. III. 1935; 9.

o daňových nedoplatcích vojenské továrny na letadla v Letňanech,

t. 2826/XII. 360, 5. III. 1935; 9.

o ztýrání nezaměstnaného Rudolfa Flose z Kolína,

t. 2826/XVI. 360, 5. III. 1935; 9.

o jednostranném postupu krajského trestního soudu v Praze ve věci starosty města Čelakovic n. Lab., který se dopustil řady trestných činů,

t. 2846/VII. 364, 21. III. 1935; 6.

že zvolení samosprávní činitelé v obcích protizákonně zneužívají funkce proti nezaměstnaným a vědomě zakrývají tyto protizákonné činy,

t. 2933/IV. 371, 9. IV. 1935; 34.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Uh. Hradišti (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

39, 8. IV. 1930; 6.

zpr. t. 1232; zprav. dr Ravasz; nevydán

134, 1. VII. 1931; 7.

kraj. tr. s. v Praze (přečin podle § 17, č. 1, al. 2 zákona na ochranu republiky)

356, 13. XII. 1934; 38.

zpr. t. 2942; zprav. F. Richter; vydán

371, 9. IV. 1935; 33.

Volán k pořádku:

144, 16. X. 1931; 13.

176, 14. IV. 1932; 9.

233, 20. XII. 1932; 4.

234, 21. XII. 1932; 67, 69.

335, 21. VI. 1934; 6.

353, 5. XII. 1934; 13.

Slovo odňato:

320, 6. III. 1934; 10.

Vyloučen ze sněmovního jednání:

na 2 schůze a zbaven posl. platu na měsíc srpen.

200, 1. VII. 1932; 45.ISP (příhlásit)